Wyzwania i korzyści z wprowadzenia systemu Service Desk w organizacji

Wyzwania i korzyści z wprowadzenia systemu Service Desk w organizacji

Wdrożenie systemu Service Desk jest jednym z kluczowych procesów związanych z zarządzaniem IT. Aby osiągnąć sukces w tym obszarze, należy dokładnie zaplanować i przemyśleć strategię wdrożenia. W tym artykule postaramy się przybliżyć najważniejsze aspekty związane z tym procesem i wskazać najlepsze praktyki, które pozwolą na osiągnięcie zamierzonych celów.

Rola Service Desk w organizacji

Service Desk pełni ważną rolę w organizacji, zapewniając wsparcie dla użytkowników w zakresie rozwiązywania problemów związanych z systemami informatycznymi oraz koordynując procesy IT. Najważniejsze korzyści z wdrożenia narzędzia Service Desk to:

 • Poprawa efektywności i wydajności działu IT – dzięki wdrożeniu narzędzia Service Desk możliwe jest lepsze zarządzanie procesami IT, co prowadzi do szybszego rozwiązywania problemów, usprawnienia działań i zwiększenia wydajności działu IT.
 • Poprawa jakości usług IT – Service Desk zapewnia spójność w procesach, co prowadzi do zwiększenia jakości usług IT. Narzędzie umożliwia również monitorowanie jakości usług, co pozwala na szybkie reagowanie w przypadku wystąpienia problemów.
 • Lepsza kontrola kosztów – dzięki wdrożeniu narzędzia Service Desk możliwe jest lepsze zarządzanie zasobami IT, co pozwala na unikanie niepotrzebnych kosztów oraz optymalizację wykorzystania zasobów.
 • Zwiększenie satysfakcji użytkowników – Service Desk umożliwia lepszą komunikację pomiędzy użytkownikami a działem IT, dzięki czemu możliwe jest szybsze rozwiązywanie problemów oraz poprawa satysfakcji użytkowników z usług IT.
 • Lepsza transparentność – Service Desk umożliwia monitorowanie procesów IT i usług, co prowadzi do większej przejrzystości i dostępności informacji na temat działania systemów IT.

Wybór odpowiedniego narzędzia Service Desk

Wybór odpowiedniego systemu Service Desk to kluczowy krok przy podjęciu decyzji o wdrożeniu takiego narzędzia w organizacji. Istnieje wiele rozwiązań na rynku, dlatego ważne jest, aby dokładnie przeanalizować potrzeby organizacji i wybrać system, który najlepiej spełni jej wymagania.

Ważnym aspektem przy wyborze narzędzia Service Desk jest możliwość jego integracji z innymi funkcjonalnościami oprogramowania do zarządzania zasobami i usługami IT. Przykładem takiego oprogramowania może być LOG Plus, które umożliwia zarządzanie infrastrukturą IT, w tym zasobami, licencjami czy procesami, a także śledzenie i zarządzanie zgłoszeniami użytkowników.

Połączenie Service Desk z oprogramowaniem do zarządzania zasobami i usługami IT zapewnia skuteczne i efektywne rozwiązywanie problemów, poprawę jakości usług IT oraz skrócenie czasu reakcji na zgłoszenia użytkowników. Pozwala to na zwiększenie efektywności działu IT i zwiększenie satysfakcji użytkowników końcowych.

Przy wyborze narzędzia Service Desk należy zwrócić uwagę na takie czynniki jak funkcjonalność systemu, możliwość integracji z innymi narzędziami IT, koszty wdrożenia i utrzymania oraz wsparcie techniczne ze strony dostawcy. Współpraca z dostawcą oprogramowania, takim jak LOG Plus, zapewnia profesjonalne wsparcie techniczne, a sama platforma umożliwia integracje z innymi systemami.

Kluczowe aspekty wdrożenia systemu Service Desk LOG Plus według Kierownika Działu Wdrożeń LOG Plus

Jednym z najważniejszych aspektów wdrożenia systemu Service Desk LOG Plus jest w pierwszej kolejności poznanie celów biznesowych Klienta. W tym kroku należy przeprowadzić analizę biznesową, w efekcie której powstają podwaliny do stworzenia procesów w systemie, które spełnią postawione cele.

Kolejnym krokiem jest uruchomienie systemu metodyką MTM, która to zakłada podjęcie czynności mających na celu instalację systemu wraz z wybranymi elementami wg stałego wzorca postępowania.

Klient bardzo szybko otrzymuje działające zaawansowane rozwiązanie z pudełka, które wymaga jedynie prac dostosowujących rozwiązanie do organizacji (parametryzacja) na bazie wcześniej przeprowadzonej analizy biznesowej.

Nasze wieloletnie doświadczenia projektowe wskazują jednoznacznie na to, że gwarancją osiągnięcia optymalnych i trwałych efektów jest zastosowanie metodyki „Made-to-measure”.

Efekty wdrożeń standardowych pakietów przeprowadzonych według MTM potwierdzają, że możliwe jest osiągnięcie następujących celów:

 • Uruchamiany system realizuje wszystkie założone cele
 • Realizacja projektu przebiega bez opóźnień
 • Projekt jest realizowany najniższym możliwym kosztem
 • Obie strony osiągają status Win-Win
Marcin Świątek

Marcin Świątek

Implementation Department Manager / LOG Plus

Wdrożenie Service Desk w kilku krokach

Wdrożenie systemu Service Desk to proces wymagający odpowiedniego planowania i przygotowania. Aby zwiększyć szanse na sukces, warto pamiętać o kilku ważnych kwestiach:

 1. Wybór odpowiedniego systemu – przed wdrożeniem systemu Service Desk należy dokładnie przeanalizować dostępne rozwiązania i wybrać system, który będzie najlepiej odpowiadał potrzebom firmy. Należy wziąć pod uwagę funkcjonalności systemu, jego skalowalność, łatwość obsługi i koszty.
 2. Określenie celów i wymagań – przed wdrożeniem systemu Service Desk należy dokładnie określić cele i wymagania firmy dotyczące systemu. Należy również określić, jakie problemy system ma rozwiązywać i jakie usługi IT ma obsługiwać.
 3. Określenie procesów – przed wdrożeniem systemu Service Desk należy dokładnie określić procesy biznesowe i IT, które mają być obsługiwane przez system. Należy również określić, jakie role i uprawnienia będą przypisane do poszczególnych użytkowników systemu.
 4. Planowanie i harmonogramowanie wdrożenia – przed wdrożeniem systemu Service Desk należy dokładnie zaplanować i harmonogramować proces wdrożenia. Należy określić, jakie etapy będą wymagały najwięcej czasu i zasobów, jakie zadania należy wykonać przed wdrożeniem systemu, a także jakie zadania należy wykonać po wdrożeniu systemu.
 5. Przygotowanie zespołu IT – przed wdrożeniem systemu należy przygotować zespół IT do jego obsługi. Należy zapewnić odpowiednie szkolenia dla pracowników IT, a także dokładnie określić role i odpowiedzialności poszczególnych członków zespołu IT.
 6. Testowanie i wdrożenie systemu – przed wdrożeniem systemu Service Desk należy dokładnie przetestować system i zapewnić, że działa on zgodnie z oczekiwaniami. Należy również dokładnie zaplanować i przeprowadzić proces wdrożenia systemu, uwzględniając wszelkie konieczne zmiany i modyfikacje.
 7. Monitorowanie i optymalizacja systemu – po wdrożeniu systemu Service Desk należy regularnie monitorować jego działanie i dokonywać niezbędnych optymalizacji. Należy również analizować dane z systemu, aby zidentyfikować obszary wymagające poprawy i wprowadzać niezbędne zmiany.


Podsumowując, przy wdrożeniu Service Desk należy pamiętać o konieczności dostosowania istniejących procesów do nowego narzędzia, wprowadzeniu zmian w kulturze organizacyjnej i zwiększenie odpowiedzialności pracowników. Kluczowym elementem sukcesu wdrożenia systemu Service Desk jest odpowiednie przygotowanie organizacji, a zwłaszcza zespołu IT, do obsługi takiego narzędzia. Konieczne jest także dokładne określenie celów, wymagań i procesów, które mają być obsługiwane przez system. Warto więc skrupulatnie przemyśleć proces wyboru systemu Service Desk i jego wdrożenia, aby zapewnić organizacji najlepsze możliwe wsparcie w dziedzinie IT.

Wojciech

Wojciech

Marketing Team, LOG Plus
Podziel się tym wpisem:
LinkedIn
Twitter
Facebook
Email