Zarządzanie procesami (RODO)

Zarządzanie procesami (RODO)

Rozwiązanie jest wsparciem organizacji w spełnieniu wymogów RODO, m.in. w zakresie prowadzenia rejestru czynności przetwarzania czy raportów wymaganych przez UODO. Realizacja procesów takich jak nadawanie, odbieranie czy archiwizacja upoważnień do zbiorów danych oraz procesów odbywa się w jednym narzędziu, wraz z przypisaniem do użytkownika, czy zasobu w bazie CMDB.

LOG Plus-RODOLOG Plus-RODO
LOG Plus-GDPR

Spełnienie wymogów Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych

LOG Plus-GDPR

Miejsce prowadzenia rejestru czynności przetwarzania

LOG Plus-GDPR

Wsparcie dl IT ora Inspektora Danych Osobowych

W czym rozwiązanie GDPR może Ci pomóc?

Spełnienie wszystkich potrzeb związanych z RODO

W tym materiale video pokazujemy procesy związane z RODO oraz jak zapanować nad rejestrem czynności przetwarzania. Sprawdź jak wygląda rozwiązanie pod kątem parametrów wymaganych do spełnienia wymogów unijnego rozporządzenia.

Play Video about LOG Plus-RODO
LOG Plus-DWUP Wrocław

„(…)Jako osoba pełniąca w przeszłości obowiązki Administratora Bezpieczeństwa Informacji wysoko oceniam moduł Rejestry RODO, który może wspomagać organizacje w spełnieniu wymogów unijnego rozporządzenia w zakresie przetwarzania i ochrony danych osobowych. Uważam, że proponowany w narzędziu zakres funkcji (m.in. obsługa incydentów, rejestr czynności przetwarzania, administrowanie rolami uprawnień, akceptacje wniosków) doskonale sprawdzi się w instytucjach biznesowych i będzie odpowiednim wsparciem IOD.  Potwierdzeniem jakości dostarczanych przez LOG Systems produktów jest decyzja o migracji (cross upgrade) do „nowszej” odsłony rozwiązania, czyli systemu LOG Plus. Bardzo dobrze oceniam kierunek rozwoju spółki oraz jej odpowiedź na aktualne (a nawet wychodzące w przyszłość) potrzeby rynku.

Tomasz Dębicki,
Kierownik Wydziału Informatyki 

LOG Plus-GDPRLOG Plus-GDPRLOG Plus-GDPR

Szybkie nadawanie upoważnień

Wszystkim użytkownikom zewidencjonowanym w CMDB można w łatwy i szybki sposób nadawać upoważnienia do procesów. Ma to na celu kontrolę kto, w jakim okresie, w jakim stopniu i na jakiej podstawie miał dostęp do danych procesów, a w szczególności do tych, w których występują czynności przetwarzania danych osobowych.

Sprawne odbieranie upoważnień do procesów

Odebranie upoważnienia odbywa się na zasadzie zmiany jego statusu na “Nieaktywne”. Upoważnienie można odebrać z poziomu procesu oraz poziomu osoby.

LOG Plus-GDPRLOG Plus-GDPRLOG Plus-GDPR

Funkcje rozwiązania GDPR

LOG Plus-RODO

Licencja na rozwiązanie GDPR - zarządzanie procesami

Produkt dostępny w wybranym zakresie licencji to RODO.

Parametry niezbędne do wyceny rozwiązania

Liczba pozycji w rejestrze czynności przetwarzania
Parametr jest opcjonalny i służy do wyliczenia ilość roboczogodzin pracy konsultanta. Czas konfiguracji jednej pozycji w rejestrze wynosi 1h pracy konsultanta.
Jest to suma wszystkich pozycji z rejestru czynności przetwarzania zarządzanego przez IOD'a, która ma być zbudowana w CMDB.

Sprawdź jak LOG Plus może odpowiedzieć na potrzeby Twojej firmy, korzystając z bezpłatnych konsultacji.