Zarządzanie procesami RODO

Rozwiązanie jest wsparciem organizacji w spełnieniu wymogów RODO, m.in. w zakresie prowadzenia rejestru czynności przetwarzania czy raportów wymaganych przez UODO. Realizacja procesów takich jak nadawanie, odbieranie czy archiwizacja upoważnień do zbiorów danych oraz procesów odbywa się w jednym narzędziu, wraz z przypisaniem do użytkownika, czy zasobu w bazie CMDB.

Zarządzanie procesami RODOZarządzanie procesami RODOZarządzanie procesami RODO

Rekomendowane moduły dodatkowe

ServiceDesk LOG Plus

ServiceDesk

ServiceDesk w LOG Plus pozwala na zaawansowane zarządzanie zgłoszeniami w tym incydentami, problemami, zmianami i akceptacjami w sposób dostosowany do unikalnych potrzeb Twojej organizacji. Moduł ułatwia przyjmowanie i kategoryzowanie zgłoszeń, a każdy etap wynikający z incydentu przebiega sprawnie i jest szybko rozwiązywany. 

Zarządzanie zadaniami

Zarządzanie Zadaniami

Moduł umożliwia zarządzanie niepodzielnymi zadaniami, które są przypisane do jednej osoby w ramach procesu lub niezależnie od niego. Daje również możliwość podglądu listy zadań własnej oraz współpracowników.

Zarządzanie Katalogiem Spraw

Zarządzanie Katalogiem Spraw

Zarządzanie katalogiem spraw umożliwia dodawanie nowych spraw, grupowanie czy edycję istniejących, pozwala również na zarządzanie dostępem do nich czy też powiązywanie ich z procesami.

LOG Plus, ITSM, ITAM, CMDB, IdM, RODO, GDPR, SAM

Edytor Przepływów

Edytor Przepływów pozwala na modelowanie procesów za pomocą notacji UML, konfigurację reguł i akcji biznesowych oraz  automatyzowanie czynności. Zamodelowany proces łączy się z daną sprawą i pozwala na jej obsłużenie w ramach ustalonych kroków.

Edytor Formularzy

Edytor Formularzy

Moduł posiada zaawansowany graficzny edytor formularzy, który pozwala zaprojektować formularze wyświetlane na poszczególnych etapach procesu. Pola mogą być mapowane lub niemapowane.

Zarządzanie procesami

Zarządzanie Procesami

Zarządzanie Procesami umożliwia dodawanie nowych procesów i ich grupowanie oraz edycję istniejących. Moduł pozwala także na zarządzanie statusami, relacjami czy dostępem i uprawnieniami do procesów. 

Zarządzanie Poziomem Usług

Zarządzanie Poziomem Usług

Zarządzanie poziomem usług (SLA) daje możliwość rozliczania czasu poświęconego na poszczególne etapy obsługi zgłoszenia. Moduł pozwala na liczenie narastających kar za przekroczenie czasu. SLA jest uruchamiane w procesie.

Zarządzanie Tożsamością

Zarządzanie Tożsamością

Moduł umożliwia zarządzanie systemami informatycznymi w zakresie ról i uprawnień. Zarządzanie tożsamością zapewnia kontrolę nad pełnym cyklem życia tożsamości i uprawnień użytkowników we wszystkich zasobach przedsiębiorstwa (urządzenia, zbiory danych, systemy IT itp.).

Kanał Sygnalistów

Kanał Sygnalistów

Kanał Sygnalistów to anonimowy kanał do zgłoszeń. Pozwala bezpiecznie dodać zgłoszenie bez konieczności logowania się użytkownika, a do jego podglądu generowany jest token. Moduł zapewnia spełnienie wymogów unijnej dyrektywy o Ochronie Sygnalistów.

Rekomendowane konektory

Konektor Mail

Konektor Mail

W czym rozwiązanie GDPR może Ci pomóc?

Spełnienie wszystkich potrzeb związanych z RODO

W tym materiale video pokazujemy procesy związane z RODO oraz jak zapanować nad rejestrem czynności przetwarzania. Sprawdź jak wygląda rozwiązanie pod kątem parametrów wymaganych do spełnienia wymogów unijnego rozporządzenia.

Odtwórz film na temat LOG Plus-RODO
LOG Plus-DWUP Wrocław

„(…)Jako osoba pełniąca w przeszłości obowiązki Administratora Bezpieczeństwa Informacji wysoko oceniam moduł Rejestry RODO, który może wspomagać organizacje w spełnieniu wymogów unijnego rozporządzenia w zakresie przetwarzania i ochrony danych osobowych. Uważam, że proponowany w narzędziu zakres funkcji (m.in. obsługa incydentów, rejestr czynności przetwarzania, administrowanie rolami uprawnień, akceptacje wniosków) doskonale sprawdzi się w instytucjach biznesowych i będzie odpowiednim wsparciem IOD.  Potwierdzeniem jakości dostarczanych przez LOG Systems produktów jest decyzja o migracji (cross upgrade) do „nowszej” odsłony rozwiązania, czyli systemu LOG Plus. Bardzo dobrze oceniam kierunek rozwoju spółki oraz jej odpowiedź na aktualne (a nawet wychodzące w przyszłość) potrzeby rynku.

Tomasz Dębicki,
Kierownik Wydziału Informatyki 

Zarządzanie procesami RODOLOG Plus-GDPRLOG Plus-GDPRLOG Plus-GDPR

Szybkie nadawanie upoważnień​

Wszystkim użytkownikom zewidencjonowanym w CMDB można w łatwy i szybki sposób nadawać upoważnienia do procesów. Ma to na celu kontrolę kto, w jakim okresie, w jakim stopniu i na jakiej podstawie miał dostęp do danych procesów, a w szczególności do tych, w których występują czynności przetwarzania danych osobowych.

Wypróbuj w pełni funkcjonalną wersję demonstracyjną, zawierającą wszystkie rozwiązania LOG Plus.