Ewidencja i monitoring zasobów informatycznych

Ewidencja
i monitoring zasobów informatycznych

Rozwiązanie pozwala na ewidencję i monitoring całego majątku informatycznego firmy, którym zarządza dział IT. Obszar CMDB umożliwia szereg możliwości, m.in. tworzenie relacji pomiędzy zasobami, przypisywanie dokumentów, audyt oprogramowania czy monitoring jednostek komputerowych. 

LOG Plus-zarządzanie zasobamiLOG Plus-zarządzanie zasobamiLOG Plus-zarządzanie zasobamiLOG Plus-zarządzanie zasobami
cmdb

W tyle możesz dodać nawet 1000 zasobów!

LOG Plus-cmdb

Natychmiastowy dostęp do danych również przez urządzenia mobilne

cmdb

Graficzna mapa relacji pomiędzy zasobami

W czym narzędzie CMDB może Ci pomóc?

Cykl życia zasobu od zamówienia po wydanie użytkownikowi

W tym materiale video pokazujemy jak kontrolować co działo się z zasobem od momentu zakupu po jego utylizację. Dowiesz się, jak za pomocą CMDB w oprogramowaniu LOG Plus możesz mieć szybki dostęp do aktualnej wiedzy o wszystkim czym zarządzasz. 

Odtwórz film na temat LOG Plus-CMDB
LOG Plus-CEZ Polska

„Jednym z zadań w powstałym w Grupie CEZ Centrum Usług Wspólnych ICT, jest nadzór i rozliczanie kosztów ponoszonych na zarządzanie sprzętem informatycznym przez wszystkie spółki w Grupie CEZ w Polsce. Początkowo wykorzystywane narzędzia jak arkusze kalkulacyjne, a kolejno autorskie rozwiązanie na bazie SQL i PHP, z czasem stały się nieefektywne. (…) Dlatego jednym z pierwszych projektów jakie realizowałem w zespole IT w Grupie CEZ w Polsce było uporządkowanie i ewidencja wszystkich zasobów informatycznych. (…) Efektem wdrożenia oprogramowania LOG w naszej organizacji było spełnienie wszystkich początkowych potrzeb, tj. uporządkowanie kwestii ewidencji zasobów wraz z ich przypisaniem do użytkowników końcowych i lokalizacji, a także sprawniejsze zarządzanie stanem oprogramowania i zgodności licencji zakupionych vs. instalacji. (…)”

Piotr Żuradzki,
Szef Zespołu Wsparcia i Usług ICT w CEZ Polska

LOG Plus-zarządzanie zasobamiLOG Plus-zarządzanie zasobami

Intuicyjne i nowoczesne budowanie CMDB

Gotowa baza produktów handlowych to katalog produktów dostępnych na rynku wraz z informacjami o ich szczegółach technicznych. Baza pozwala na zbiorcze uzupełnienie CMDB danymi. Katalogi produktów są regularnie rozbudowywane, a aktualizacje pobierane automatycznie z naszych serwerów.

Odzwierciedlenie struktury biznesowej Twojej organizacji

Schemat organizacyjny umożliwia optymalne zarządzanie zasobami dzięki tworzeniu powiązań, nadawaniu dedykowanych ról i uprawnień, filtrowaniu wybranych zakresów danych. Poprawnie zaimplementowany daje możliwość zautomatyzowania pewnych czynności, wykonywania zbiorczych akcji na zasobach czy łatwe przenoszenie zasobów pomiędzy działami.

LOG Plus-zarządzanie zasobamiLOG Plus-zarządzanie zasobami
LOG Plus-zarządzanie zasobamiLOG Plus-zarządzanie zasobamiLOG Plus-zarządzanie zasobami

Wszystkie ważne zmiany i zdarzenia w czytelnej formie

Każdy zasób posiada zakładkę ”Cykl życia”, w której są zapisywane wszystkie ważne zdarzenia wykonane na zasobie przez użytkowników LOG Plus, fizycznych użytkowników, a także zdarzenia systemowe, jak np. działanie agenta. 

Funkcje rozwiązania CMDB

LOG Plus, ITSM, ITAM, CMDB, IdM, RODO, GDPR, SAM

Licencja na rozwiązanie CMDB - zarządzanie zasobami

Produkty dostępne w wybranym zakresie licencji to CMDB oraz CMDB Ultra.

Parametry niezbędne do wyceny rozwiązania

Liczba administratorów
Administrator Systemowy to osoba, która pełni rolę administratora technicznego i posiada najwyższe uprawnienia m.in. w zakresie wykonywania aktualizacji oprogramowania, konfiguracji integracji, synchronizacji z LDAP, konfiguracji poczty e-mail, konfiguracji sieciowej agenta, zarządzania rolami i ustalania reguł ich obowiązywania, konfiguracji automatyzacji i reguł biznesowych oraz dostępu do danych w systemie.
Liczba użytkowników
Użytkownik Oprogramowania to każdy pracownik, który posiada konto w domenie lub jest zaewidencjonowany w bazie CMDB. Użytkownik na podstawie przypisanych mu ról i uprawnień może mieć dostęp do swoich zasobów, tj. komputera, oprogramowania, telefonu i innych, a także zakładać zgłoszenia oraz mieć do nich dostęp (jeżeli firma posiada rozwiązanie ITSM). Użytkownik oprogramowania może także posiadać prawa Administratora Biznesowego, ale nie jest Administratorem Systemowym.
Liczba zasobów w CMDB
Jest to suma wszystkich zasobów licencjonowanych w module CMDB, tj. komputery, serwery, maszyny wirtualne, urządzenia sieciowe, drukarki, telefony/tablety. Inne nie wymienione nie są ograniczone licencyjnie.
Liczba usług
Parametr jest wymagany przy licencjonowaniu modułu Zarządzania Usługami. Parametr jest także wymagany do wyliczenia roboczogodzin pracy konsultanta przy usłudze wdrożenia modułu Zarządzania Usługami.
Jest to suma wszystkich usług jakie mają być zbudowane w CMDB w Katalogu Usług np. "Dostęp do poczty elektronicznej", "Dostęp do VPN".

Sprawdź jak LOG Plus może odpowiedzieć na potrzeby Twojej firmy, korzystając z bezpłatnych konsultacji.