ITAM - zarządzanie zasobami informatycznymi organizacji

Rozwiązanie pozwala na ewidencję i monitoring całego majątku informatycznego firmy, którym zarządza dział IT. Obszar CMDB umożliwia m.in. śledzenie cyklu życia zasobów, tworzenie relacji pomiędzy zasobami, monitoring pracy użytkowników, wysyłanie alertów i przypomnień o ważnych wydarzeniach. Wdrożenie takiego rozwiązania przyczynia się do optymalizacji kosztów, ułatwia codzienną pracę oraz zwiększa bezpieczeństwo organizacji.

LOG Plus, ITSM, ITAM, CMDB, IdM, RODO, GDPR, SAMLOG Plus - CMDBLOG Plus, ITSM, ITAM, CMDB, IdM, RODO, GDPR, SAMLOG Plus - CMDB

Rekomendowane moduły dodatkowe

Baza handlowa sprzętu IT

Baza handlowa sprzętu IT

Moduł daje dostęp do bazy produktów handlowych urządzeń typu komputery, smartphone, monitory, drukarki i routery, która zawiera nazwy produktów oraz model, a w niektórych przypadkach informacje o konfiguracji.

Zarządzanie Sieciami

Zarządzanie Sieciami

Zarządzanie Sieciami pozwala na uruchomienie skanera sieci w profilu agenta. Skaner skanuje wskazane zakresy IP i zwraca listę urządzeń widocznych w sieci wraz z informacją o ich nazwie, adresie i dostępności. System powiadamia o wykrytych nowych zasobach w sieci, zmianie dostępności już widniejących. Dzięki modułowi masz możliwość dodawania zasobów do bazy CMDB prosto z listy zeskanowanych urządzeń.

LOG Plus, ITSM, ITAM, CMDB, IdM, RODO, GDPR, SAM

Zarządzanie Usługami

Moduł umożliwia zarządzanie komponentami, dostępnością, kosztami oraz cyklem życia usług. Pozwala zbudować mapę wpływu zasobów na usługi, oraz usług na usługi, co w przypadku awarii któregoś z komponentów pozwala na natychmiastowe zidentyfikowanie jej źródła.

LOG Plus, ITSM, ITAM, CMDB, IdM, RODO, GDPR, SAM

Monitoring użytkowników

Moduł daje dostęp do wykazu logowania, używanego oprogramowania i odwiedzanych stronach www przez użytkowników. Wykaz zawiera listę wydarzeń, informację o użytym urządzeniu oraz czas aktywności.

LOG Plus, ITSM, ITAM, CMDB, IdM, RODO, GDPR, SAM

Monitoring operacji na plikach

Moduł daje dostęp do wykazu operacji na plikach wykonywanych przez użytkowników na danym urządzeniu. Wykaz zawiera listę i rodzaj operacji oraz informację o użytym nośniku.

Monitoring wydruków

Monitoring wydruków

Moduł daje dostęp do wykazu wydruków wykonywanych przez użytkowników. Wykaz zawiera login użytkownika, nazwę komputera, nazwę drukarki, liczbę dokumentów, liczbę stron. 

Monitoring ekranów

Monitoring ekranów

Monitoring ekranów pozwala na cykliczne wykonywanie screenshotów na wybranych maszynach oraz ich podgląd.

Zdalny Pulpit

Zdalny Pulpit

Zdalny pulpit pozwala na połączenie się i przejęcie kontroli nad komputerem na najwyższych prawach administratora, bez konieczności wylogowywania użytkownika. VNC jest realizowane i inicjowane przez agenta. Połączenie jest szyfrowane i może być poprzedzone komunikatem, koniecznością zgody użytkownika lub podania hasła.

Zdalne zarządzanie komputerami

Zdalne zarządzanie komputerami

Moduł daje dostęp do zbioru skryptów batch/powershell, które umożliwiają zdalne wykonywanie operacji na komputerach z agentem, np. zdalną instalację lub aktualizację oprogramowania.

LOG Plus, ITSM, ITAM, CMDB, IdM, RODO, GDPR, SAM

Własne pola zasobów

Moduł umożliwia dodawanie różnego typu pól własnych w informacjach o zasobach.

Zarządzanie Nośnikami Danych

Zarządzanie Nośnikami Danych

Zarządzanie nośnikami danych pozwala na rejestrowanie podłączeń i cyklu życia nośników, tworzenie relacji z zasobami oraz utworzenie zasobu typu nośnik danych w chwili podłączenia takiego nośnika do komputera z agentem. Moduł umożliwia zarządzanie autoryzacją nośników i blokowanie ich użycia.

Zarządzanie Zamówieniami

Zarządzanie Zamówieniami

Moduł umożliwia zarządzanie cyklem życia zamówień, ich etapami oraz relacjami z zasobami i kontrahentami.

LOG Plus, ITSM, ITAM, CMDB, IdM, RODO, GDPR, SAM

Kody kreskowe

Moduł umożliwia przeprowadzenie inwentaryzacji zasobów w konkretnym dziale/lokalizacji oraz skorygowanie ewentualnych niezgodności.

Automatyzacja dla CMDB

Automatyzacja dla CMDB

Moduł daje dostęp do zbioru reguł automatyzujących pracę i zarządzanie zasobami.

Hurtownia Danych

Hurtownia Danych

Hurtownia Danych przechowuje wszystkie dane zebrane przez agenta z możliwością stworzenia własnego zapytania do bazy danych Serwera Aplikacji w oparciu o składnię języka SQL.

Rekomendowane konektory

Agent na komputery Windows

Agent na komputery Windows

LOG Plus, ITSM, ITAM, CMDB, IdM, RODO, GDPR, SAM

Agent na serwery Windows

Agent Linux

Agent Linux

Agent na Androida

Agent na Androida

Konektor VMWare

Konektor VMWare

LOG Plus, ITSM, ITAM, CMDB, IdM, RODO, GDPR, SAM

Konektor Hyper-V

LOG Plus, ITSM, ITAM, CMDB, IdM, RODO, GDPR, SAM

Konektor drukarek (SNMP)

W czym rozwiązanie ITAM może Ci pomóc?

Cykl życia zasobu od zamówienia po wydanie użytkownikowi

W tym materiale video pokazujemy jak kontrolować co działo się z zasobem od momentu zakupu po jego utylizację. Dowiesz się, jak za pomocą CMDB w oprogramowaniu LOG Plus możesz mieć szybki dostęp do aktualnej wiedzy o wszystkim czym zarządzasz. 

Odtwórz film na temat LOG Plus - CMDB
LOG Plus-CEZ Polska

„Jednym z zadań w powstałym w Grupie CEZ Centrum Usług Wspólnych ICT, jest nadzór i rozliczanie kosztów ponoszonych na zarządzanie sprzętem informatycznym przez wszystkie spółki w Grupie CEZ w Polsce. Początkowo wykorzystywane narzędzia jak arkusze kalkulacyjne, a kolejno autorskie rozwiązanie na bazie SQL i PHP, z czasem stały się nieefektywne. (…) Dlatego jednym z pierwszych projektów jakie realizowałem w zespole IT w Grupie CEZ w Polsce było uporządkowanie i ewidencja wszystkich zasobów informatycznych. (…) Efektem wdrożenia oprogramowania LOG w naszej organizacji było spełnienie wszystkich początkowych potrzeb, tj. uporządkowanie kwestii ewidencji zasobów wraz z ich przypisaniem do użytkowników końcowych i lokalizacji, a także sprawniejsze zarządzanie stanem oprogramowania i zgodności licencji zakupionych vs. instalacji. (…)”

Piotr Żuradzki,
Szef Zespołu Wsparcia i Usług ICT w CEZ Polska

LOG Plus - CMDBLOG Plus - CMDBLOG Plus - CMDB

Monitoring najważniejszych informacji dla Twojego biznesu

Funkcje CMDB wspierają pracę nie tylko pracowników IT, ale również kierowników działów. Agent monitoruje znacznie więcej niż stan komputera. Masz wgląd w aktywność pracowników, możesz monitorować jakie strony internetowe odwiedzają czy i jakiego oprogramowania używają. Zgodność ich zasobów i dostępów będzie stale kontrolowana z profilem stacji roboczej. Wszystkie ważne zdarzenia związane z zasobami są rejestrowane w cyklu życia – od zakupu po utylizację.

Wsparcie pracy Managerów IT

Alerty o zdarzeniach, przypomnienia o ważnych wydarzeniach, automatyzacja, zdalny dostęp ale nie tylko. LOG Plus pozwala również zaplanować zakres i czas pracy w oparciu o priorytety oraz wspiera w realizacji codziennych zadań. System przypomni Ci o zbliżającym się upływie okresu gwarancji, wygaśnięciu licencji czy zbliżającej się dacie aktywności konta w systemie informatycznym. Dzięki automatyzacji i zdalnej obsłudze możesz zrobić więcej, w tym samym czasie.

LOG Plus, ITSM, ITAM, CMDB, IdM, RODO, GDPR, SAMLOG Plus, ITSM, ITAM, CMDB, IdM, RODO, GDPR, SAMLOG Plus - CMDBLOG Plus - CMDB

Wypróbuj w pełni funkcjonalną wersję demonstracyjną, zawierającą wszystkie rozwiązania LOG Plus.