Zarządzanie tożsamością

Zarządzanie tożsamością w LOG Plus to kontrola nad pełnym cyklem życia tożsamości i uprawnień użytkowników we wszystkich zasobach przedsiębiorstwa (urządzenia, zbiory danych, systemy IT itp.). Dzięki rozwiązaniu administratorzy IT mogą w szybki sposób rozpatrywać prośby o tworzenie kont i przydzielanie dostępów dla pracowników. Moduł umożliwia także nieustanną kontrolę kto i na jakim poziomie ma dostęp do zasobów, co zapobiega uzyskiwaniu dostępu przez nieupoważnionych użytkowników oraz odbieranie dostępów w odpowiednim momencie (np. kiedy pracownik odchodzi z firmy).

ITSM - zarządzanie tożsamościąITSM - zarządzanie tożsamościąITSM - zarządzanie tożsamościąITSM - zarządzanie tożsamością

Rekomendowane moduły dodatkowe

ServiceDesk LOG Plus

ServiceDesk

ServiceDesk w LOG Plus pozwala na zaawansowane zarządzanie zgłoszeniami w tym incydentami, problemami, zmianami i akceptacjami w sposób dostosowany do unikalnych potrzeb Twojej organizacji. Moduł ułatwia przyjmowanie i kategoryzowanie zgłoszeń, a każdy etap wynikający z incydentu przebiega sprawnie i jest szybko rozwiązywany. 

Zarządzanie zadaniami

Zarządzanie Zadaniami

Moduł umożliwia zarządzanie niepodzielnymi zadaniami, które są przypisane do jednej osoby w ramach procesu lub niezależnie od niego. Daje również możliwość podglądu listy zadań własnej oraz współpracowników.

Zarządzanie Katalogiem Spraw

Zarządzanie Katalogiem Spraw

Zarządzanie katalogiem spraw umożliwia dodawanie nowych spraw, grupowanie czy edycję istniejących, pozwala również na zarządzanie dostępem do nich czy też powiązywanie ich z procesami.

LOG Plus, ITSM, ITAM, CMDB, IdM, RODO, GDPR, SAM

Edytor Przepływów

Edytor Przepływów pozwala na modelowanie procesów za pomocą notacji UML, konfigurację reguł i akcji biznesowych oraz  automatyzowanie czynności. Zamodelowany proces łączy się z daną sprawą i pozwala na jej obsłużenie w ramach ustalonych kroków.

Edytor Formularzy

Edytor Formularzy

Moduł posiada zaawansowany graficzny edytor formularzy, który pozwala zaprojektować formularze wyświetlane na poszczególnych etapach procesu. Pola mogą być mapowane lub niemapowane.

Zarządzanie procesami

Zarządzanie Procesami

Zarządzanie Procesami umożliwia dodawanie nowych procesów i ich grupowanie oraz edycję istniejących. Moduł pozwala także na zarządzanie statusami, relacjami czy dostępem i uprawnieniami do procesów. 

Zarządzanie Poziomem Usług

Zarządzanie Poziomem Usług

Zarządzanie poziomem usług (SLA) daje możliwość rozliczania czasu poświęconego na poszczególne etapy obsługi zgłoszenia. Moduł pozwala na liczenie narastających kar za przekroczenie czasu. SLA jest uruchamiane w procesie.

Kanał Sygnalistów

Kanał Sygnalistów

Kanał Sygnalistów to anonimowy kanał do zgłoszeń. Pozwala bezpiecznie dodać zgłoszenie bez konieczności logowania się użytkownika, a do jego podglądu generowany jest token. Moduł zapewnia spełnienie wymogów unijnej dyrektywy o Ochronie Sygnalistów.

Zarządzanie Procesami RODO

Zarządzanie Procesami RODO

Moduł jest wsparciem organizacji w spełnieniu wymogów RODO, m.in. w zakresie prowadzenia rejestru czynności przetwarzania czy raportów wymaganych przez UODO. Umożliwia również realizację procesów takich jak nadawanie, odbieranie czy archiwizacja upoważnień do zbiorów danych oraz procesów.

Rekomendowane konektory

Konektor Mail

Konektor Mail

W czym rozwiązanie IAM może Ci pomóc?

Zgłoszenie i obsługa wniosku o założenie konta w SI

Poznaj proces zgłoszenia i obsługi wniosku do systemu informatycznego w LOG Plus. Zarządzanie tożsamością w LOG Plus pozwala na błyskawiczne zarządzanie uprawnieniami i dostępem. 

Odtwórz film na temat LOG Plua-IAM
LOG Plus-Uniwersytet Wrocławski

„(…)Wdrożenie oprogramowania pozwoliło na włączenie do systemu helpdesk nowych osób i nowe obszary działania naszej organizacji. Otworzyły się możliwości rejestrowania nowych typów spraw. W szczególności chodzi o ewidencję wniosków o dostępy do systemów informatycznych. Aktualnie trwają intensywne prace nad przejściem od wniosków papierowych do elektronicznych, co w efekcie powinno zaoszczędzić naszym pracownikom sporo czasu.(…)”

Roman Surma,
Kierownik Zespołu Aplikacji Komputerowych

ITSM - zarządzanie tożsamościąITSM - zarządzanie tożsamością

Wiedza o dostępie do systemów IT, zasobów i procesów

Zarządzanie tożsamością jest dedykowane dla organizacji każdej wielkości poszukujących aktywnego narzędzia do zarządzania prawami dostępu do informacji. Moduł składa się z procedur, które określają, kto ma dostęp do aktywów i jakie ma do tego uprawnienia. Wdrożenie narzędzia do zarządzania tożsamością i dostępem (IAM) poprawia wykorzystanie narzędzi i efektywność procesów, zmniejszając tym samym koszty utrzymania systemów informatycznych.

Wypróbuj w pełni funkcjonalną wersję demonstracyjną, zawierającą wszystkie rozwiązania LOG Plus.