LOG Plus LOGO w

Aktualna wersja systemu

Lista zmian do wersji 3.6.57 - czerwiec 2024

Ogólne

 • Dodano nową sekcję w ustawieniach – Słowniki ogólne
 • Dodano mechanizm przeliczenia duplikatów za pomocą Swaggera
 • Dodano możliwość konfiguracji powiadomień dotyczących dodania, edycji i zmiany statusu upoważnienia
 • Zmieniono działanie filtrów dla działów i lokalizacji

Było:

Jest:

 • Zmieniono nazwy liczników w widżetach w bazie wiedzy
 • Zmieniono nazwę sekcji „moduł hurtownia danych” na „Raporty” w ustawieniach ról i uprawnień
 • Poprawiono linkowanie do szczegółów działu po przypisaniu osoby do działu
 • Poprawiono błąd logowania kontem domenowym (Azure AD) z włączonym MFA
 • Poprawiono stylowanie nagłówka dla sekcji „zainstalowane oprogramowanie” w raportach graficznych

ITAM

 • Dodano nowe uprawnienia w ustawieniach ról dotyczących podglądu raportów
 • Dodano pole Grupa raportów w raportach SQL
 • Dodano statusy raportów (opublikowany, oczekuje na publikację oraz wersja robocza) w raportach graficznych
 • Dodano sekcję „Ciągłość operacyjna” dla zasobów typu komputer, serwer, maszyna wirtualna, infrastruktura sieciowa, pozostałe elementy sieci, systemy informatyczne
 • Dodano wpisy w cyklu życia podczas odbierania licencji w prawem Liczba instalacji
 • Usunięto możliwość opróżnienia kosza dla widoku innego niż „W koszu”
 • Zmieniono tabelę Nośniki danych i czytniki
 • Zmieniono tabelę Infrastruktura sieciowa
 • Zmieniono tabelę Pozostałe elementy sieci
 • Zmieniono tabelę Urządzenia mobilne
 • Zmieniono tabelę Monitory
 • Zmieniono tabelę Nośniki danych i czytniki
 • Zmieniono tabelę Rejestr podłączeń (w zasobach nośniki danych)
 • Zmieniono tabelę Pozostałe
 • Zmieniono tabelę Umowy
 • Zmieniono tabelę Faktury
 • Poprawiono wyświetlanie ikony organizacji podczas grupowego przypisywania działu do zasobów
 • Poprawiono błąd z brakiem uprawnień po wejściu w Zdalne zarządzanie wynikający z braku modułu Scripts
 • Poprawiono błąd z importem plików z CSV
 • Poprawiono błąd zapisania informacji w polu „SAP ID” dla Osób
 • Poprawiono działanie reguł automatyzacji dotyczących dat w Usługach Katalogowych
 • Poprawiono mechanizm wykrywania duplikatów
 • Poprawiono błąd dotyczący wyboru daty podczas tworzenia reguły automatyzacji
 • Poprawiono błąd z nadpisywaniem plików dodawanych do skryptów
 • Poprawiono sporadyczny problem z połączeniem poprzez VNC

SAM

 • Dodano dodatkowe prawo licencyjne – Liczba instalacji
 • Dodano obsłużenie licencjonowania „Na użytkownika lub urządzenie”
 • Dodano cache dla widoku SAM
 • Dodano pole „Nazwa pliku na dysku” w informacjach o zidentyfikowanym oprogramowaniu
 • Zoptymalizowano główny widok SAM
 • Zoptymalizowano wejście w typ oprogramowania w SAM
 • Zmieniono sposób działania blokady edycji słowników i wzorców oprogramowania
 • Poprawiono błąd z brakiem odświeżenia widoku po wykonaniu rozwiązania niezgodności
 • Poprawiono sporadyczny błąd z pobieraniem pełnej nazwy przez skaner offline
 • Zmieniono treść okna dialogowego dotyczącego eksportu słowników do Agentów
 • Poprawiono sposób wyświetlania informacji o nieużywanym oprogramowaniu
 • Poprawiono błąd z brakiem odświeżania widoku po dodaniu załącznika do licencji
 • Poprawiono błąd z brakiem usunięcia oprogramowania z ewidencji po jego odinstalowaniu i wykonaniu audytu przyrostowego
 • Poprawiono sporadyczny problem z importem skanów oprogramowania
 • Poprawiono błąd dostępu do ścieżki OneDrive podczas skanowania komputera

ITSM

 • Dodano możliwość dodania obserwujących i zarządzania obserwującymi zgłoszeń z poziomu formularza.

  • Zaznaczenie opcji Dodawanie nowych obserwujących umożliwi dodawanie użytkowników do obserwujących dane zgłoszenie – bez możliwości usuwania
  • Zaznaczenie opcji Zarządzanie obserwującymi umożliwi zarówno dodawanie użytkowników do obserwujących dane zgłoszenie, jak również usuwanie wcześniej dodanych obserwujących
  • Po wywołaniu formularza dotyczącego obserwujących, użytkownik ma możliwość wskazania osób, zgodnie z ustawionymi ograniczeniami, a także konfiguracji wiadomości e-mail, która ma trafić do nowych obserwujących
 • Dodano pole „Powiadomienie” w edytorze formularzy zgłoszeń.

  • Widok konfiguracji pola Powiadomienie w edytorze formularzy wygląda następująco:
  • Widok po wywołaniu formularza wygląda następująco:
  • W polu Wyślij do możliwe jest wybranie użytkownika z CMDB zgodnie z ograniczeniami, a także podanie dowolnego adresu e-mail
 • Dodano możliwość ograniczenia podglądu listy wyboru osób w formularzach.

  • Konfiguracja ograniczenia listy wyboru osób umożliwi zawężenie wyświetlanej listy użytkowników w zależności od wybranego ustawienia i niezależnie od ustawień uprawnień do widoczności CMDB
 • Dodano nowe uprawnienia w ustawieniach ról dotyczące procesów.

  • Nadawanie uprawnień do procesów możliwe jest z poziomu edycji uprawnień dla danej roli – zakładka Procesy
 • Dodano możliwość wyboru typu procesu GDPR lub Service Desk wybieranego podczas dodawania.
 • Zmieniono okno modalne dotyczące dodawania/edycji upoważnienia na podstronę

Było:

Jest:

 • Poprawiono przeliczanie czasów SLA dodanego do istniejącego zgłoszenia.
 • Zmieniono tabelę Upoważnienia w osobach
 • Zmieniono tabelę Upoważnienia w procesach
 • Zmieniono okno podglądu upoważnienia na układ dwukolumnowy

W tym artykule znajdziesz: