LOG Plus LOGO w

Aktualna wersja systemu

Aktualizacja wersji 3.3.56 - maj 2023

 • Dodano pomijanie folderu temp na serwerze, podczas aktualizacji systemu 
 • Dodano dodatkowe logowanie błędów dla skanera SNMP 
 • Dodano kolumnę MachineGuid typu Guid dla agenta w celu poprawnej obsługi danych importowanych przez DataConnector 
 • Zmieniono sposób renderowania etykiet zasobów 
 • Poprawiono niepełny link do zgłoszenia (Zobacz w LOG Plus) w wiadomości email wysłanej przez Dodaj akcję -> Wyślij wiadomość e-mail. 
 • Poprawiono tłumaczenie tabeli Licencji na pełnym ekranie 
 • Poprawiono błędy pojawiające się w logach systemu gdy Profil stanowiska pracy odnosił się do usuniętych działów lub lokalizacji 
 • Poprawiono zatrzymywanie się usługi agenta podczas nieudanej próby dostępu do słowników 
 • Poprawiono przeliczanie danych licencyjnych po usunięciu licencji 
 • Poprawiono niewidoczne uwagi i status agenta w szczegółach komputera 
 • Poprawiono problem z nadawanie uprawnień do skryptów na grupach skryptów 
 • Poprawiono problem z pojawiającymi się deadlockami na bazie danych przy równoległym przeliczaniu ROI dla komputerów 
 • Poprawiono problem z wykonaniem przejścia w procesie gdy wywoływana jest akcja wyczyszczenia Realizującego zgłoszenie 
 • Poprawiono rozwijanie się klonowanych reguł wraz z parentem 
 • Poprawiono pojawianie się wartości “undefined” przy klonowaniu pól wielokrotnego wyboru w formularzach workflow 
 • Poprawiono niewyświetlanie się danych w konfiguracji odbioru poczty 
 • Poprawiono problem duplikatów zgłoszeń w przypadku gdy analiza/dodanie zgłoszenia z e-mail trwa dłużej niż czas ponownego odpytania serwera 
 • Poprawiono błąd z brakiem możliwości dodania kolejnych reguł w regułach odbioru wiadomości e-mail w konfiguracji Dodaj zadanie/zgłoszenie e-mailem 
 • Poprawiono błąd przekroczenia parametrów dla Aktualizacji dostępu zasobów

Aktualizacja wersji 3.3.50 - kwiecień 2023

 • Dodano pola Harmonogram płatności, Numer faktury, Forma finansowania, Numer MPK, Data zamówienia, Nazwa dostawcy na liście licencji
 • Dodano możliwość importu z pliku CSV pól: Kod kreskowy, Numer środka trwałego, Grupa KŚT, Data przyjęcia ŚT oraz Okres amortyzacji
 • Dodano odświeżanie i wyszarzanie wierszy już dodanych zasobów w oknie dodawania zasobów do Organizacji
 • Dodano walidację na ujemne wartości oraz wartości procentowe i np. GB w profilu agenta
 • Dodano brakujące tłumaczenia EN dla zmiennych w raportach graficznych
 • Dodano możliwość konfiguracji dowolnej wielkości etykiet zasobów oraz możliwość wyłączenia kodu kreskowego oraz etykiety tekstowej kodu
 • Poprawiono wyświetlanie postępu ładowania załącznika w tabie Załączniki do Zgłoszenia
 • Poprawiono błąd przy specyficznej ścieżce tworzenia komputera z ActiveDirectory
 • Poprawiono raport Strony WWW odwiedzane przez Osoby w Dziale (30 dni) (dostępne po aktualizacji słowników w maju)
 • Poprawiono wyświetlanie nazwy klastra w tabelach Serwerów i Maszyn wirtualnych
 • Poprawiono automatyczne przypisywanie osób do działów z atrybutem “Company”
 • Poprawiono problem z secondaryAddress dla raportów przesyłanych z agenta
 • Poprawiono linkowanie liczników na dashboardzie katalogu formularzy
 • Poprawiono tłumaczenia na język EN w wyszukiwarce katalogu formularzy
 • Poprawiono problem importu wyników skanowania audytu przyrostowego z komputerów
 • Poprawiono sortowanie licencji po nazwie licencji w tabeli
 • Poprawiono pobieranie profilu agenta dla istniejącego komputera bez agenta
 • Poprawiono stylowanie widoku listy licencji
 • Poprawiono błąd generowania raportu Protokół zdawczo-odbiorczy w Osobach
 • Zablokowano możliwość przypisania tej samej lokalizacji, działu jako nadrzędnych do samych siebie
 • Poprawiono literówkę w zdaniu “Przypisano zadanie…”
 • Poprawiono grupową edycję kodu lokalizacji
 • Poprawiono wykonywanie automatycznego procesu gdy w kolejnym kroku znajduje się akcja dodaj zgłoszenie
 • Poprawiono odświeżanie tabel po dodaniu relacji w Urządzeniach sieciowych, Drukarkach, Infrastrukturze sieciowej itp.
 • Poprawiono działanie uprawnień na numery telefonów (karty SIM)
 • Poprawiono błąd filtrowania licencji po dacie ważności
 • Poprawiono wydajność działania agenta SNMP przy większej ilości drukarek
 • Poprawiono problem z zaznaczaniem nazwy pliku załączonego do wywoływanego na komputerze skryptu
 • Poprawiono zarządzanie wersją słowników w bazie danych systemu
 • Poprawiono błąd podczas przypisywania/wyświetlania licencji w procesie
 • Poprawiono problem z sortowaniem tabeli po polach własnych
 • Poprawiono błąd zapisu usługi katalogowej z harmonogramem bez reguł
 • Poprawiono problem z wejściem w szczegóły z poziomu wyszukiwarki w Katalogu formularzy i Portfela usług
 • Poprawiono raport “Monitoring logowania” dla środowisk na bazie PostgreSQL
 • Poprawiono literówkę “%v%” w raporcie “Konfiguracja sprzętu – dyski twarde komputera: dla środowisk na bazie PostgreSQL
 • Usunięto nieaktywną opcję “Eksportuj do PDF” z widoku starych tabel
 • Ukryto opcję konfiguracji dodatkowego adresu hurtowni danych w ustawieniach sieciowych agenta do czasu wprowadzenia pełnej obsługi tych parametrów

Lista zmian do wersji 3.3.42 - kwiecień 2023

Konfiguracja systemu

 • Dodano wyszukiwarkę do dashboardu Procesów, Katalogu formularzy, Portfela usług
 • Dodano możliwość wyłączenia wysyłania powiadomień email w konfiguracji serwera SMTP
 • Poprawiono zapisywanie domyślnej konfiguracji załączników
 • Ograniczono widoczność komunikatu o dostępnej aktualizacji systemu wyłącznie dla Administratorów systemowych
 • Usprawniono mechanizm aktualizacji serwera oraz słowników i wzorców
 • Poprawiono działanie wyszukiwania grup osób w akcji Przypisz znajdującej się w usługach katalogowych
 • Poprawiono zwracanie komunikatu dla aktualizacji danych z CRM producenta
 • Poprawiono tłumaczenie Typu oprogramowania “Oprogramowanie mobilne” w słownikach oprogramowania
 • Poprawiono etykiety dla filtrów w konfiguracji usługi katalogowej

Dashboard CMDB

 • Dodano nowy kafelek Organizacje na dashboardzie CMDB
 • Dodano grupę Sieci na dashboardzie CMDB
 • Przebudowano układ dashboardu zasobów w CMDB. Dodano sekcje oraz możliwość ich zwijania. Zoptymalizowano wczytywanie liczników zasobów. Dodano liczniki uwag w zasobach.

Tabele w systemie

 • Zmieniono mechanizm obsługi tabeli listy Pozostałe
 • Zmieniono mechanizm obsługi tabeli listy Licencji
 • Zmieniono mechanizm obsługi tabel relacyjnych Umów w zasobach z grup Osoby, Komputery, Serwery, Maszyny wirtualne, Infrastruktura sieciowa, Pozostałe elementy sieci, Urządzenia mobilne, Monitory, Drukarki, Nośniki danych, Numery telefonów, Pozostał, Systemy informatyczne, Licencje, Umowy oraz w Procesach, Fakturach, Zamówieniach i Organizacjach
 • Zmieniono mechanizm obsługi tabel relacyjnych Zasobów w zasobach z grup Komputery, Serwery, Maszyny wirtualne, Infrastruktura sieciowa, Pozostałe elementy sieci, Urządzenia mobilne, Monitory, Drukarki, Nośniki danych, Umowy, Systemy informatyczne, Pozostałe
 • Zmieniono mechanizm obsługi tabeli listy Maszyn wirtualnych
 • Zmieniono mechanizm obsługi tabel relacyjnych Osób w zasobach z grup Komputery, Serwery, Maszyny wirtualne, Infrastruktura sieciowa, Pozostałe elementy sieci, Urządzenia mobilne, Monitory, Drukarki, Nośniki danych, Umowy, Systemy informatyczne, Pozostałe
 • Zmieniono mechanizm obsługi tabeli listy Serwerów
 • Poprawiono zaczytywanie ustawień tabel z cache przeglądarki
 • Poprawiono odświeżanie nowych tabel w Komputerach, Serwerach i Maszynach wirtualnych

CMDB

 • Dodano możliwość automatycznego importu wyników skanowania poprzez Data connector dla urządzeń bez zainstalowanego agenta
 • Dodano zapamiętywanie zaznaczenia wierszy na tabeli przy powiększeniu na pełny ekran
 • Dodano informacje o virtualMachineHost, virtualMachineState w komputerach, serwerach i maszynach wirtualnych
 • Zmieniono mechanizm obsługi tabel relacyjnych Licencji w zasobach z grup Osoby, Komputery, Serwery, Maszyny wirtualne, Infrastruktura sieciowa, Pozostałe elementy sieci oraz w Organizacjach
 • Zmieniono tooltip przycisku grupowej edycji na “Akcje grupowe”
 • Zoptymalizowano zaczytywanie liczników w szczegółach generycznych zasobów: Monitory, Drukarki, Nośniki danych i czytniki, Urządzenia mobilne, Numery telefonów, Pozostałe, Infrastruktura sieciowa, Pozostałe elementy sieci
 • Dodano wyświetlanie waluty przy cenie zakupu na tabeli listy zasobów
 • Zoptymalizowano ładowanie awatarów w tabelach gdzie występują osoby
 • Usunięto opcję “Eksportuj do PDF” z grupy zasobów komputery
 • Przebudowano układ dashboardu zasobów w CMDB. Dodano sekcje oraz możliwość ich zwijania. Zoptymalizowano wczytywanie liczników zasobów. Dodano liczniki uwag w zasobach.
 • Zoptymalizowano zaczytywanie liczników w szczegółach osoby
 • Zoptymalizowano zaczytywanie liczników w szczegółach komputera
 • Poprawiono odświeżanie listy osób po edycji osoby.
 • Poprawiono przekierowanie przy imporcie z CSV (Serwery, Maszyny wirtualne)
 • Poprawiono komunikat po anulowaniu grupowej edycji zasobów
 • Poprawiono działanie submenu po przejściu na inną pozycję menu w tabelach osób i komputerów
 • Poprawiono ukrywanie menu po ręcznym uruchomieniu synchronizacji w usługach katalogowych
 • Poprawiono zapisywanie danych po anulowaniu w oknie dodania konta, modułu, roli w systemach informatycznych
 • Poprawiono problem z zapamiętywaniem widoku kolumn na liście zasobów

CMDB Ultra

 • Dodano linkowanie do artykułu na liście artykułów w bazie wiedzy
 • Poprawiono brak numeru seryjnego na etykiecie (kody kreskowe)

SAM

 • Dodano logikę do prawa licencyjnego dla produktu licencja: “Per Site (no limit)”

SAM Ultra

 • Rozszerzono integrację z Vmware o pobieranie nazwy klastra

Monitoring

 • Dodano nowy sposób pobierania url dla przeglądarek chromium

Zdalny pulpit

 • Dodano optymalną konfigurację połączenia VNC naprawiającą problem pojawiających się artefaktów podczas połączenia zdalnego
 • Poprawiono błąd zapisu profilu agenta po włączeniu i wyłączeniu wymagania hasła do zdalnego połączenia
 • Poprawiono pobieranie plików wymaganych do nawiązania zdalnego połączenia

Data Warehouse

 • Dodano możliwość konfiguracji okresu przechowywania danych w hurtowni danych

Raporty graficzne

 • Dodano tłumaczenia typu raportu na tabeli raportów graficznych
 • Dodano domyślne raporty graficzne
 • Dodano pole “Typ” w raportach graficznych dla Komputerów, Serwerów i Maszyn wirtualnych
 • Dodano pole “Okres użyteczności (mc)” w raportach graficznych dla Komputerów, Serwerów i Maszyn wirtualnych
 • Dodano pole “Cena zakupu” w raportach graficznych dla Komputerów, Serwerów i Maszyn wirtualnych
 • Dodano pole “Forma finansowania” w raportach graficznych dla Komputerów, Serwerów i Maszyn wirtualnych
 • Dodano pole “Status jakościowy” w raportach graficznych dla Komputerów, Serwerów i Maszyn wirtualnych
 • Dodano pole “Status” w raportach graficznych dla Komputerów, Serwerów i Maszyn wirtualnych
 • Dodano pole “Produkt” w raportach graficznych dla Komputerów, Serwerów i Maszyn wirtualnych
 • Dodano pole “Dyski” w raportach graficznych dla Komputerów, Serwerów i Maszyn wirtualnych
 • Dodano pole “Wolne miejsce (GB)” w raportach graficznych dla Komputerów, Serwerów i Maszyn wirtualnych
 • Dodano pola “Podstatus” i “Data przekazania” w sekcji “Zasoby w relacji”, w raportach graficznych
 • Dodano pola “Główny dział” i “MPK Działu” w raportach graficznych dla Osób
 • Dodano pola “Lokalizacja” i “Kod lokalizacji” w raportach graficznych dla Osób
 • Dodano pole “Profil stanowiska” w raportach graficznych dla Osób
 • Dodano pole “Dostępność” w raportach graficznych dla Osób
 • Dodano pole “Status” w raportach graficznych dla Osób
 • Poprawiono zapamiętywanie widoku raportów graficznych po odświeżeniu przeglądarki
 • Poprawiono wyświetlanie statusu “Oczekuje na publikację” w podglądzie artykułu w bazie wiedzy
 • Poprawiono treść komunikatu po zapisaniu raportu graficznego
 • Poprawiono wyświetlanie na pełnym ekranie sekcji “Edytor tekstowy” w konfguracji raportów graficznych
 • Poprawiono przekazywanie pola Typ osoby do pola Typ w raportach graficznych dla Osób
 • Poprawiono opis w oknie edycji nagłówka raportu w raportach graficznych

Task Management / ServiceDesk

 • Dodano obsługę załączników typu mail w zgłoszeniach i zadaniach dla skrzynki odbiorczej podłączonej z wykorzystaniem platformy Microsoft Graph API

ServiceDesk

 • Dodano mechanizm blokowania powiązanych zgłoszeń
 • Dodano akcję “Dodaj zgłoszenie” w graficznym edytorze procesu
 • Dodano możliwość podglądu zawartości załączników do zgłoszenia i zadań
 • Dodano grupowanie powiązanych zgłoszeń po typie powiązania
 • Dodano możliwość ograniczenia grup zasobów dostępnych w kontrolce wyboru zasobów na formularzu zgłoszenia
 • Dodano możliwość konfiguracji w procesie, akcji wysłania powiadomienia mailowego do zatwierdzającego
 • Usprawniono mechanizm “drag&drop” dla załączników na czacie i tabie załączniki
 • Poprawiono etykietę sekcji zasobów w kontrolce dodawania zasobów do zgłoszenia.
 • Poprawiono formatowanie czasu ewaluacji na szczegółach zgłoszenia

Usługi

 • Poprawiono usuwanie pustych grup usług
 • Usunięto nie wdrożoną funkcję podpinania załącznika umowy pod konto klienta w Usługach

W tym artykule znajdziesz: