LOG Plus LOGO w

Aktualna wersja systemu

Lista zmian do aktualizacji wersji 3.5.86 - luty 2024

Ogólne

 • Dodano możliwość konfiguracji polityki haseł lokalnych.
 • Dodano możliwość konfiguracji uprawnień do Organizacji i lokalizacji.
 • Dodano oddzielny klucz AuthTokenKey dla generowania tokenu autoryzacji.
 • Dodano opcję wymuszenia aktualizacji agenta w serwerach.
 • Poprawiono aktualizację aktywnego IP komputera.
 • Poprawiono aktualizację opisu komputera danymi z agenta.
 • Poprawiono błąd dostępu do pliku dictionaries podczas rozsyłania słowników.
 • Poprawiono błąd pojawiający się w logach agenta przy braku zdefiniowanego harmonogramu.
 • Poprawiono brak możliwości uruchomienia skryptu pomimo właściwych uprawnień.
 • Poprawiono brak wpisów w cyklu życia po edycji pól licencji.
 • Poprawiono breadcrumbs w szczegółach serwera.
 • Poprawiono działanie akcji na nowych tabelach zasobów.
 • Poprawiono filtrowanie w wynikach raportów SQL.
 • Poprawiono komunikaty logów pojawiające się podczas wykonywania aktualizacji słowników i wzorców oprogramowania.
 • Poprawiono komunikaty walidacji na wartość pól w zasobach.
 • Poprawiono konfigurację konektora AD w systemach informatycznych.
 • Poprawiono menu kontekstowe dla przypisanych licencji w osobach.
 • Poprawiono nadpisywanie danych o pamięci RAM, Producencie i Modelu z konektorów Vmware/Hyper-V, gdy zwracane wartości są puste.
 • Poprawiono nakładanie styli przy edycji dodawaniu zasobów w nowych podstronach.
 • Poprawiono niepotrzebnie wymagane pole w nowej konfiguracji ustawień sieciowych.
 • Poprawiono pojawianie się bluescreen na komputerach Lenovo (model: 21H3002VPB) podczas skanowania.
 • Poprawiono powielone grupy LDAP przypisane do komputera z dyskami.
 • Poprawiono problem z edycją artykułów w bazie wiedzy.
 • Poprawiono problem z uruchomieniem skanera sieci w profilu agenta.
 • Poprawiono problem ze zmianą atrybutów LDAP/AD w mapowaniu pól dla komputerów i drukarek.
 • Poprawiono problemy z logowanie SSO.
 • Poprawiono problemy z przypisaniem licencji z harmonogramu AD.
 • Poprawiono problemy z routingiem przy walidacji przez guard z uprawnieniami.
 • Poprawiono sortowanie po producencie w produktach handlowych.
 • Poprawiono stylowanie scroll po aktualizacji chrome.
 • Poprawiono tłumaczenia filtrów statusu w serwerach.
 • Poprawiono tłumaczenia statusów kont w systemach informatycznych.
 • Poprawiono weryfikację tokenu zalogowanego użytkownika, aby zapobiec wyświetlaniu braku uprawnień.
 • Poprawiono wyświetlanie czynności serwisowych w cyklu życia systemów informatycznych.
 • Poprawiono zbędne wpis w cyklu życia po edycji licencji.
 • Rozszerzono ustawienia sieciowe agenta o zewnętrzny serwer aktualizacji agenta.
 • Zoptymalizowano zmianę obowiązywania ról uprawnień, gdy obowiązywały wszystkie osoby.

ITAM

 • Dodano informacje o przypisanym kontrahencie w nowych widokach zasobów.
 • Poprawiono akcję grupowej zmiany statusów na starych tabelach.
 • Poprawiono błąd z wyświetlaniem w układzie tabelarycznym faktur przypisanych przez akcje zbiorcze.
 • Poprawiono problem z dodaniem zasobów do kontrahenta.
 • Poprawiono problem z importem z CSV wartości “Nazwa zamówienia” dla faktury.
 • Poprawiono wyświetlanie powiązanych numerów telefonów (SIM) w szczegółach osoby.
 • Poprawiono wyświetlanie Typu powiązanych zasobów w tabeli faktur.
 • Zoptymalizowano zmianę statusu zasobu typu licencja.

SAM

 • Poprawiono błąd dodawania słownika oprogramowania.
 • Poprawiono błąd podczas zapisu wzorca.
 • Poprawiono działanie wzorców w oparciu o domeny/strony www.
 • Zablokowano dostęp do planowanej funkcji zmiany produktu licencji.
 • Poprawiono błąd odświeżania etykiety “nieprzypisana licencja”.
 • Poprawiono błąd zmiany prawa z PerSiteNoLimit na Block przy odinstalowaniu.
 • Poprawiono działanie akcji związanych z przypisywaniem i odpisaniem licencji PerSiteNoLimit.
 • Poprawiono działanie filtrów na relacje działu i działu głównego w widokach SAM.
 • Poprawiono dziedziczenie licencji Virtual.
 • Poprawiono problem z generowanie raportu Bilans licencji z widoku SAM.
 • Wprowadzono paginację na liście oprogramowania w szczegółach grupy SAM.
 • Zoptymalizowano działanie akcji “Zmień wymagany poziom użycia”.
 • Zoptymalizowano masowe przypisywanie licencji za pomocą akcji “Rozwiąż niezgodności” oraz podczas usunięcia automatycznych relacji.
 • Zoptymalizowano wejście w widok szczegóły grup SAM przy dużej ilości pozycji.

ITSM

 • Dodano wstrzymywanie zliczania czasu SLA dla stanu zgłoszenia Wstrzymany.
 • Poprawiono format daty zwracany przez zmienne Fdate w zgłoszeniach.
 • Poprawiono problem z filtrem na nowej tabeli Zgłoszeń.
 • Poprawiono wykonywanie automatycznych przejść workflow po restarcie serwera.
 • Poprawiono znikające dane w zapisanym zadaniu po zmianie priorytetu.

Lista zmian do wersji 3.5.65 - grudzień 2023

Ogólne

 • Zmieniono tabelę prezentującą wyniki w raportach SQL.
 • Zmieniono miejsce odwołania do dokumentacji producenta i ograniczono do niej dostęp. Dokumentacja dostępna wyłącznie dla użytkowników z rolą posiadającą uprawnienie Administracja biznesowa.
 • Zmiano etykietę pola „Godzina wysyłania danych” na „Godzina rozpoczęcia zbierania danych” w konfiguracji hurtowni danych, w profilu agenta.
 • Usunięto pobieranie plików updatera jeśli wersja agenta jest aktualna.
 • Dodano odpytywanie folderu Temp na serwerze o niezaimportowane pliki skanowania i raportów.
 • Dodano możliwość włączenia dodatkowych logów dotyczących “logowania użytkowników”.
 • Dodano możliwość włączenia rozszerzonego logowania wielkości przesyłanych przez agenta danych.
 • Dodano harmonogram aktualizacji wersji agenta w konfiguracji profilu agenta.
 • Dodano akcję wymuś aktualizację przy komputerach z agentem.
 • Dodano nowe szablony domyślnych profili agenta.
 • Dodano dodatkowy warunek przy kojarzeniu agenta z zasobem (“Nazwa domenowa” + MAC)
 • Poprawiono przełączanie się menu systemu na wersję “tabletową”.
 • Poprawiono brak komunikatu przy anulowaniu zmian w etykiecie zasobu.
 • Poprawiono zapamiętywane breadcrumbs pomiędzy różnymi użytkownikami przy przelogowaniu.
 • Poprawiono problem z wyciąganiem danych BIOS.
 • Poprawiono sporadyczny błąd przy zapisie roli uprawnień.
 • Poprawiono problem z zaznaczaniem zasobów podczas przełączania tabeli na pełny ekran.
 • Poprawiono błąd synchronizacji po zmianie nazwy kontenera w LDAP.
 • Poprawiono aktualizację Profili agenta na komputerach po wykonaniu synchronizacji z LDAP.
 • Poprawiono pobieranie zbyt dużej liczby parametrów SQL dla specyficznych filtrów nowych tabel.
 • Poprawiono sporadyczny błąd tworzenia osoby z przypisaniem do działu.
 • Poprawiono problem z aktualizacją grup LDAP dla Osób i Komputerów.

ITAM

 • Zmieniono sposób dodawania i edycji zasobów typu Komputer, Serwer, Maszyna wirtualna.
 • Zmieniono akcję zbiorczej edycji na akcję Zmień i wprowadzono nowe okna tej edycji dla zasobów typu Komputer, Serwer, Maszyna wirtualna.
 • Zmieniono sposób dodawania i edycji zasobów typu Licencja.
 • Zmieniono sposób dodawania i edycji zasobów typu System informatyczny
 • Zmieniono akcje tworzenia, edycji i podglądu elementów SI takich jak Moduły, Konta, Role, Zbiory danych itp.
 • Zmieniono akcje przypisywania Plików, Zasobów, Licencji, Osób, Umów, Działów itp. z okien modalnych na osobne podstrony z większą ilością informacji o przypisywanych zasobach.
 • Zmieniono działanie uprawnień do załączników w Administracji biznesowej.
 • Zmieniono breadcrumbs’y na nowe (statyczne), w szczegółach oraz na liście Licencji.
 • Zmieniono pole “Przedmiot umowy” w Umowach na pole opisowe.
 • Ukryto zakładkę Portfel usług przy braku modułu Zarządzanie usługami.
 • Uzupełniono brakującą kolumnę Opis na liście zasobów w drukarkach i serwerach.
 • Dodano nowe uprawnienia do załączników w CMDB.
 • Dodano nowe uprawnienia do załączników w Fakturach.
 • Dodano w Regułach działania domen procesów i oprogramowania nową zakładkę z Listą plików.
 • Dodano domyślny słownik czynności serwisowych.
 • Dodano mechanizm umożliwiający wyświetlanie Ostrzeżeń o duplikatach wartości
 • Dodano daty “Dozwolenia” oprogramowania w profilu stanowiska.
 • Dodano nowe uprawnienia dla skanera sieci.
 • Dodano możliwość monitorowania dokładnej godziny uruchomienia i zakończenia procesu.
 • Dodano harmonogram monitoringu w konfiguracji profilu agenta.
 • Dodano nowe pola: Numer środka trwałego, Data przyjęcia ŚT, Koniec wsparcia producenta w polach opisujących licencje.
 • Dodano nową pozycję słownika Typ Serwera “Macierz dyskowa”
 • Dodano możliwość uruchomienia w pliku appsettings serwera rozszerzonego monitoringu procesów (dokładna godzina uruchomienia).
 • Poprawiono możliwość przypisania zasobu „Pozostałe” do „Umowy”.
 • Poprawiono pojawiający się błąd 404 przy przejściu do profilu SNMP ze szczegółów drukarki.
 • Poprawiono literówkę w użytych domenach zabronionych.
 • Poprawiono filtrowanie w oknie uruchamiania skryptu.
 • Poprawiono działania mechanizmu DataConnetor umożliwiającego importowanie skanów off-line.
 • Poprawiono problem z działaniem filtrów zaawansowanych podczas wyboru kilku Organizacji wraz z działami podrzędnymi w kolumnie Działy.
 • Poprawiono brak uzupełniania “Nazwy odbiorcy” podczas importu Zamówienia z .csv.

SAM

 • Pominięto znaki wieloznaczne przy kojarzeniu procesów monitoringu z plikami we wzorcach.
 • Dodano możliwość przypisania do Komputerów/Serwerów i Maszyn wirtualnych większej puli licencji w ramach pojedynczego zasobu licencji np. dla licencjonowania na rdzeń.
 • Dodano konektor do Microsoft/Office 365 umożliwiający pobranie informacji o nazwach i ilościach licencji oraz ich przypisaniu do użytkowników.
 • Dodano szczegółowy harmonogram Audytu SAM (skanowania) w konfiguracji profilu agenta.
 • Dodano wyświetlanie identyfikatora licencji w liście wyboru licencji podczas konfiguracji akcji przypisania do zasobów licencji na podstawie reguł usług katalogowych.
 • Poprawiono błąd aktualizacji statystyk oprogramowania dla baz posiadających więcej niż ok 5000 agentów.
 • Poprawiono automatyczne przypisywanie licencji pod przyciskiem „Rozwiąż niezgodności” w przypadku, gdy licencja była przypisana ręcznie.
 • Poprawiono odświeżanie licznika licencji powiązanych z komputerem po zmianie zakresu przypisania.
 • Poprawiono problem z przypisaniem większej liczby licencji perSite noLimit
 • Poprawiono brak uzupełnionej listy Używane oprogramowanie po synchronizacji z LDAP.
 • Poprawiono brak aktualizacji informacji o wskaźnikach OCF i PVU.
 • Poprawiono błąd przekroczenia 2100 parametrów dla zapytania SQL przy dodawaniu licencji w systemie z dużą ilością zasobów.
 • Poprawiono automatyczne przeliczanie Użycia Oprogramowania dla komputerów.
 • Poprawiono sporadyczny błąd wykonywania skanu komputera.
 • Poprawiono problem z walidacją podczas zmiany puli licencji.
 • Poprawiono zakres działania akcji “Usuń automatyczne relacje licencji”.

ITSM

 • Ukryto zakładkę Zarządzanie procesami przy braku modułu Zarządzania procesami.
 • Ukryto zbędny komunikat o braku licencji na Zarządzanie procesami przy licencji Helpdesk Standard.
 • Zablokowano możliwości kliknięcia w nazwę osoby na szczegółach zgłoszenia w przypadku braku uprawnień do podglądu.
 • Zdjęto ograniczenie na listy grup realizujących i listy osób w funkcjonalności Zmień realizującego
 • Przeniesiono konfigurację słownika “Wpływy naruszenia” do Procesów.
 • Dodano nowe pola słownikowe w zgłoszeniach: Ryzyka, Pilność, Kod zamknięcia, Wpływy
 • Dodano parsowanie linków jako klikalne w cyklu zgłoszenia.
 • Dodano obsługę rozszerzeń dźwiękowych jako załączniki w zgłoszeniach.
 • Dodano nowe typy zdarzeń w kalendarzu pracy.
 • Dodano możliwość konfiguracji uprawnień do widoczności sekcji Procesów.
 • Dodano możliwość konfiguracji uprawnień do widoczności sekcji Formularzy.
 • Dodano możliwość konfiguracji przekazywania parametrów zgłoszenia do podzgłoszeń w akcji Dodaj zgłoszenie dostępnej w procesie.
 • Poprawiono dodawanie zgłoszeń z maila w przypadku braku możliwości wykonania reguły z akcją “Usuń od wiersza”.
 • Poprawiono filtr Nieprzypisane na liście zgłoszeń, aby brał pod uwagę niezrealizowane zgłoszenia.
 • Poprawiono kasowanie pozycji Realizujący po zmianie Grupy realizującej w akcji na zgłoszeniu „Zmień realizującego”.
 • Poprawiono przekierowanie do zgłoszenia/zadania z linku znajdującego się w powiadomieniu mailowym.
 • Poprawiono wstrzymywanie licznika “Czasu na realizację” po Odrzuceniu zgłoszenia.
 • Poprawiono brak widoczności Poziomu świadczenia usług na tabeli Zgłoszeń.

W tym artykule znajdziesz: