LOG Plus LOGO w

Wersja 3.4.38

Lista zmian do wersji 3.4.38 - czerwiec 2023

CMDB

 • Dodano datę wykonania w nazwach plików audytu wykonywanego przez agenta
 • Dodano daty: “Ostatnia aktywność agenta”, “Data ostatniego pełnego audytu”, “Data ostatniego przyrostowego audytu”, “Data ostatniego raportu” w tabelach Komputerów, Serwerów i Maszyn wirtualnych
 • Dodano kolorowanie wierszy na podstawie ostrzeżeń i problemów w tabeli osób
 • Dodano kolumnę Cena zakupu na liście zasobów Pozostałych
 • Dodano możliwość wydzielenia serwera aktualizacji/komunikacji agentów od dostępu do portalu systemu
 • Dodano obsługę aktualizacji systemu przy wydzielonym serwerze aktualizacji
 • Dodano obsługę TLS 1.2 w Updaterze agenta
 • Dodano pola Harmonogram płatności, Numer faktury, Forma finansowania, Numer MPK, Data zamówienia, Nazwa dostawcy na liście licencji
 • Dodano pomijanie folderu temp przy aktualizacji
 • Dodano typ komputera All-In-One
 • Dodano wparcie agenta przy aktualizacji .Net Frameworka Updatera agenta
 • Dodano wyświetlanie własnego logo na pełnym ekranie tabeli oraz zapamiętywanie filtrów pomiędzy zwykłym i pełnym ekranem tabeli
 • Dodano wyszarzania wierszy na oknie modalnym dodawania licencji i lokalizacji w organizacji oraz linki w nazwach
 • Dodano zapamiętywanie głównego filtra na listach zasobów
 • Obsłużono zbędną aktualizację słownika kategorii przy aktualizacji słowników
 • Poprawiono błąd ilości wyświetlanych opcji w filtrze na nowych tabelach zasobów. Zwiększono ilość pobieranych rekordów do wyliczenia listy opcji.
 • Poprawiono błąd przy próbie edycji systemowych grup osób
 • Poprawiono błąd wejścia w szczegóły licencji, gdy do licencji dodany został załącznik przez użytkownika który został usunięty z systemu
 • Poprawiono brak opcji usuwania i klonowania w szczegółach zasobów
 • Poprawiono brak uwag w szczegółach komputerów
 • Poprawiono brak zawijania wierszy w profilach agentach
 • Poprawiono dodawanie duplikatów filtrów zaawansowanych
 • Poprawiono sortowanie zasobów po dziale w szczegółach organizacji
 • Poprawiono działanie filtrowania na pole Opis na liście licencji
 • Poprawiono działanie grupowej zmiany lokalizacji i działów
 • Poprawiono działanie licznika osób w szczegółach organizacji po zmianie zasobów
 • Poprawiono kolor czcionki na przycisku “Dostępna aktualizacja”
 • Poprawiono kolorowanie sekcji dashboardów jeśli występują w nich uwagi
 • Poprawiono pobieranie załączników z poczty Azure
 • Poprawiono problem z rozwijaniem się wielu reguł jednocześnie w konfiguracji formularzy, poczty, harmonogramów
 • Poprawiono problem z wyświetlaniem numeru faktury na liście licencji
 • Poprawiono stylowanie kontrolki “more-vert” w Osobach, Licencjach i Drukarkach
 • Poprawiono stylowanie licznika organizacji zewnętrznych
 • Poprawiono tłumaczenia Sieci na głównym dashboardzie
 • Poprawiono tłumaczenie nagłówka tabeli licencje w widoku pełnoekranowym
 • Poprawiono ukrywanie edycji i usuwania w licencjach i szczegółach grup osób, gdy nie ma uprawnień
 • Poprawiono wydajność wyszukiwania i sortowania na listach zasobów, gdy w systemie skonfigurowane są pola dodatkowe
 • Poprawiono wyświetlanie liczników uwag na kafelkach dashboaru przy dużej ilości uwag
 • Poprawiono zatrzymanie usługi agenta podczas nieudanej próby dostępu do słowników
 • Rozdzielono atrybuty LDAP/AD i aktywności LDAP/AD w integracji z usługami katalogowymi
 • Usunięto branie pod uwagę wielkości liter przy porównywaniu danych profilu Agenta
 • Usunięto wybór Czynności serwisowych w cyklu życia zasobów, gdzie nie ma możliwości dodania czynności serwisowych np. Profili stanowisk pracy, Licencjach, Osobach i Umowach, gdzie nie ma możliwości dodania czynności serwisowych
 • Usunięto zbędną opcję drukowania etykiet w licencjach
 • Zmieniono etykietę kolumny “Dział nadrzędny” na “Jednostka nadrzędna” w szczegółach organizacji
 • Zoptymalizowano ładowanie dashboardu zasobów
 • Zoptymalizowano przeliczanie dat wygaśnięcia licencji i wynikających z nich powiadomień
 • Zwiększono obszar klikania na głównym menu systemu

CMDB Ultra

 • Dodano domyślne profile konfiguracji agenta SNMP
 • Przebudowano mechanizm tworzenia i podglądu Profili stanowisk oraz przeniesiono ich konfigurację z ustawień na dashboard CMDB

Data Warehouse

 • Dodano informację o jednostce w konfiguracji czasu przechowywania danych w hurtowni danych

Desktops Monitoring

 • Dodano dodatkowe informacje do alertów SMART

Network

 • Dodano podgląd hasła w konfiguracji zdalnego pulpitu
 • Poprawiono brak możliwości zaznaczenia i odznaczenia wszystkich urządzeń w wynikach skanowania sieci po dodaniu zasobu

Process Management

 • Poprawiono błąd podczas przypisywania/wyświetlania licencji w procesie

Remote Desktop

 • Dodano obsługę znaków diakrytycznych w komunikatach wyświetlanych przy połączeniu zdalnym

Reports

 • Dodano uwzględnianie urządzeń mobilnych w raporcie Protokół zdawczo-odbiorczy
 • Poprawiono sporadycznie pojawiające się artefakty na raportach

SAM

 • Dodano walidację na dział dla rodzaju licencji Per Site No Limit
 • Dodano wpisy w cyklu życia po integracji z VMware i HyperV
 • Poprawiono błąd automatyzacji przy wykonaniu integracji z VMware
 • Poprawiono wydajność przeliczania ROI dla oprogramowania
 • Poprawiono znikające oprogramowanie po zmianie poziomu użycia

Scripts

 • Poprawiono problem z uprawnieniami do skryptów w oparciu o grupy skryptów

ServiceDesk

 • Dodano czas reakcji i czas realizacji na liście zgłoszeń
 • Dodano ikony i linki do poziomu świadczenia na liście zgłoszeń
 • Dodano możliwość filtrowania listy zgłoszeń po uwagach
 • Dodano predefiniowane listy filtrów na liście zgłoszeń
 • Poprawiono blad “undefined” w polach wielokrotnego wyboru w formularzach workflow
 • Poprawiono błąd podczas wykonania przejścia na powiązanym zadaniu w zgłoszeniu
 • Poprawiono błędne dane na biurku użytkownika po wybraniu wcześniej innego biurka
 • Poprawiono brak możliwości wykonania przejścia przy próbie wyczyszczenia pola Relizujący
 • Poprawiono pojawianie się pustego podglądu formularza podczas jego konfiguracji
 • Poprawiono wydajność systemu przy zmianie realizującego zgłoszenie
 • Poprawiono wygląd widgetów filtrujących na liście zgłoszeń
 • Poprawiono wyświetlanie pustego menu przy braku uprawnień do zgłoszenia
 • Poprawiono zapamiętywanie filtrów na liśćie zgłoszeń
 • Poprawiono znikające dane w konfiguracji odbioru poczty
 • Usunięto zbędny komunikat o odrzuceniu zmian w poziomach świadczenia usług
 • Zablokowano możiwość ponownego kliknięcia w przycisk Zapisz w konfiguracji formularza zgłoszenia jest w trakcie zapisywania lub nie wprowadzono zmian
 • Zmieniono tłumaczenie poziomu usługi na liście zgłoszeń i w zgłoszeniu z “Delivery level” na “Service level”

Task Management

 • Poprawiono błąd podczas zmiany priorytetu zadania na liście zadań
 • Poprawiono błędne wysyłanie powiadomień o przekroczonym terminie zadania dla zadań odrzuconych

Users Monitoring

 • Usunięto branie pod uwagę dużych i małych liter przy automatycznym tworzeniu relacji komputer-osoba
 • Usunięto zbędne wpisy w cyklu życia zasobów aktualizowanych przez konektory

W tym artykule znajdziesz: