LOG Plus LOGO w

Wersja 3.3.42

Lista zmian do wersji 3.3.42 - kwiecień 2023

Konfiguracja systemu

 • Dodano wyszukiwarkę do dashboardu Procesów, Katalogu formularzy, Portfela usług
 • Dodano możliwość wyłączenia wysyłania powiadomień email w konfiguracji serwera SMTP
 • Poprawiono zapisywanie domyślnej konfiguracji załączników
 • Ograniczono widoczność komunikatu o dostępnej aktualizacji systemu wyłącznie dla Administratorów systemowych
 • Usprawniono mechanizm aktualizacji serwera oraz słowników i wzorców
 • Poprawiono działanie wyszukiwania grup osób w akcji Przypisz znajdującej się w usługach katalogowych
 • Poprawiono zwracanie komunikatu dla aktualizacji danych z CRM producenta
 • Poprawiono tłumaczenie Typu oprogramowania “Oprogramowanie mobilne” w słownikach oprogramowania
 • Poprawiono etykiety dla filtrów w konfiguracji usługi katalogowej

Dashboard CMDB

 • Dodano nowy kafelek Organizacje na dashboardzie CMDB
 • Dodano grupę Sieci na dashboardzie CMDB
 • Przebudowano układ dashboardu zasobów w CMDB. Dodano sekcje oraz możliwość ich zwijania. Zoptymalizowano wczytywanie liczników zasobów. Dodano liczniki uwag w zasobach.

Tabele w systemie

 • Zmieniono mechanizm obsługi tabeli listy Pozostałe
 • Zmieniono mechanizm obsługi tabeli listy Licencji
 • Zmieniono mechanizm obsługi tabel relacyjnych Umów w zasobach z grup Osoby, Komputery, Serwery, Maszyny wirtualne, Infrastruktura sieciowa, Pozostałe elementy sieci, Urządzenia mobilne, Monitory, Drukarki, Nośniki danych, Numery telefonów, Pozostał, Systemy informatyczne, Licencje, Umowy oraz w Procesach, Fakturach, Zamówieniach i Organizacjach
 • Zmieniono mechanizm obsługi tabel relacyjnych Zasobów w zasobach z grup Komputery, Serwery, Maszyny wirtualne, Infrastruktura sieciowa, Pozostałe elementy sieci, Urządzenia mobilne, Monitory, Drukarki, Nośniki danych, Umowy, Systemy informatyczne, Pozostałe
 • Zmieniono mechanizm obsługi tabeli listy Maszyn wirtualnych
 • Zmieniono mechanizm obsługi tabel relacyjnych Osób w zasobach z grup Komputery, Serwery, Maszyny wirtualne, Infrastruktura sieciowa, Pozostałe elementy sieci, Urządzenia mobilne, Monitory, Drukarki, Nośniki danych, Umowy, Systemy informatyczne, Pozostałe
 • Zmieniono mechanizm obsługi tabeli listy Serwerów
 • Poprawiono zaczytywanie ustawień tabel z cache przeglądarki
 • Poprawiono odświeżanie nowych tabel w Komputerach, Serwerach i Maszynach wirtualnych

CMDB

 • Dodano możliwość automatycznego importu wyników skanowania poprzez Data connector dla urządzeń bez zainstalowanego agenta
 • Dodano zapamiętywanie zaznaczenia wierszy na tabeli przy powiększeniu na pełny ekran
 • Dodano informacje o virtualMachineHost, virtualMachineState w komputerach, serwerach i maszynach wirtualnych
 • Zmieniono mechanizm obsługi tabel relacyjnych Licencji w zasobach z grup Osoby, Komputery, Serwery, Maszyny wirtualne, Infrastruktura sieciowa, Pozostałe elementy sieci oraz w Organizacjach
 • Zmieniono tooltip przycisku grupowej edycji na “Akcje grupowe”
 • Zoptymalizowano zaczytywanie liczników w szczegółach generycznych zasobów: Monitory, Drukarki, Nośniki danych i czytniki, Urządzenia mobilne, Numery telefonów, Pozostałe, Infrastruktura sieciowa, Pozostałe elementy sieci
 • Dodano wyświetlanie waluty przy cenie zakupu na tabeli listy zasobów
 • Zoptymalizowano ładowanie awatarów w tabelach gdzie występują osoby
 • Usunięto opcję “Eksportuj do PDF” z grupy zasobów komputery
 • Przebudowano układ dashboardu zasobów w CMDB. Dodano sekcje oraz możliwość ich zwijania. Zoptymalizowano wczytywanie liczników zasobów. Dodano liczniki uwag w zasobach.
 • Zoptymalizowano zaczytywanie liczników w szczegółach osoby
 • Zoptymalizowano zaczytywanie liczników w szczegółach komputera
 • Poprawiono odświeżanie listy osób po edycji osoby.
 • Poprawiono przekierowanie przy imporcie z CSV (Serwery, Maszyny wirtualne)
 • Poprawiono komunikat po anulowaniu grupowej edycji zasobów
 • Poprawiono działanie submenu po przejściu na inną pozycję menu w tabelach osób i komputerów
 • Poprawiono ukrywanie menu po ręcznym uruchomieniu synchronizacji w usługach katalogowych
 • Poprawiono zapisywanie danych po anulowaniu w oknie dodania konta, modułu, roli w systemach informatycznych
 • Poprawiono problem z zapamiętywaniem widoku kolumn na liście zasobów

CMDB Ultra

 • Dodano linkowanie do artykułu na liście artykułów w bazie wiedzy
 • Poprawiono brak numeru seryjnego na etykiecie (kody kreskowe)

SAM

 • Dodano logikę do prawa licencyjnego dla produktu licencja: “Per Site (no limit)”

SAM Ultra

 • Rozszerzono integrację z Vmware o pobieranie nazwy klastra

Monitoring

 • Dodano nowy sposób pobierania url dla przeglądarek chromium

Zdalny pulpit

 • Dodano optymalną konfigurację połączenia VNC naprawiającą problem pojawiających się artefaktów podczas połączenia zdalnego
 • Poprawiono błąd zapisu profilu agenta po włączeniu i wyłączeniu wymagania hasła do zdalnego połączenia
 • Poprawiono pobieranie plików wymaganych do nawiązania zdalnego połączenia

Data Warehouse

 • Dodano możliwość konfiguracji okresu przechowywania danych w hurtowni danych

Raporty graficzne

 • Dodano tłumaczenia typu raportu na tabeli raportów graficznych
 • Dodano domyślne raporty graficzne
 • Dodano pole “Typ” w raportach graficznych dla Komputerów, Serwerów i Maszyn wirtualnych
 • Dodano pole “Okres użyteczności (mc)” w raportach graficznych dla Komputerów, Serwerów i Maszyn wirtualnych
 • Dodano pole “Cena zakupu” w raportach graficznych dla Komputerów, Serwerów i Maszyn wirtualnych
 • Dodano pole “Forma finansowania” w raportach graficznych dla Komputerów, Serwerów i Maszyn wirtualnych
 • Dodano pole “Status jakościowy” w raportach graficznych dla Komputerów, Serwerów i Maszyn wirtualnych
 • Dodano pole “Status” w raportach graficznych dla Komputerów, Serwerów i Maszyn wirtualnych
 • Dodano pole “Produkt” w raportach graficznych dla Komputerów, Serwerów i Maszyn wirtualnych
 • Dodano pole “Dyski” w raportach graficznych dla Komputerów, Serwerów i Maszyn wirtualnych
 • Dodano pole “Wolne miejsce (GB)” w raportach graficznych dla Komputerów, Serwerów i Maszyn wirtualnych
 • Dodano pola “Podstatus” i “Data przekazania” w sekcji “Zasoby w relacji”, w raportach graficznych
 • Dodano pola “Główny dział” i “MPK Działu” w raportach graficznych dla Osób
 • Dodano pola “Lokalizacja” i “Kod lokalizacji” w raportach graficznych dla Osób
 • Dodano pole “Profil stanowiska” w raportach graficznych dla Osób
 • Dodano pole “Dostępność” w raportach graficznych dla Osób
 • Dodano pole “Status” w raportach graficznych dla Osób
 • Poprawiono zapamiętywanie widoku raportów graficznych po odświeżeniu przeglądarki
 • Poprawiono wyświetlanie statusu “Oczekuje na publikację” w podglądzie artykułu w bazie wiedzy
 • Poprawiono treść komunikatu po zapisaniu raportu graficznego
 • Poprawiono wyświetlanie na pełnym ekranie sekcji “Edytor tekstowy” w konfguracji raportów graficznych
 • Poprawiono przekazywanie pola Typ osoby do pola Typ w raportach graficznych dla Osób
 • Poprawiono opis w oknie edycji nagłówka raportu w raportach graficznych

Task Management / ServiceDesk

 • Dodano obsługę załączników typu mail w zgłoszeniach i zadaniach dla skrzynki odbiorczej podłączonej z wykorzystaniem platformy Microsoft Graph API

ServiceDesk

 • Dodano mechanizm blokowania powiązanych zgłoszeń
 • Dodano akcję “Dodaj zgłoszenie” w graficznym edytorze procesu
 • Dodano możliwość podglądu zawartości załączników do zgłoszenia i zadań
 • Dodano grupowanie powiązanych zgłoszeń po typie powiązania
 • Dodano możliwość ograniczenia grup zasobów dostępnych w kontrolce wyboru zasobów na formularzu zgłoszenia
 • Dodano możliwość konfiguracji w procesie, akcji wysłania powiadomienia mailowego do zatwierdzającego
 • Usprawniono mechanizm “drag&drop” dla załączników na czacie i tabie załączniki
 • Poprawiono etykietę sekcji zasobów w kontrolce dodawania zasobów do zgłoszenia.
 • Poprawiono formatowanie czasu ewaluacji na szczegółach zgłoszenia

Usługi

 • Poprawiono usuwanie pustych grup usług
 • Usunięto nie wdrożoną funkcję podpinania załącznika umowy pod konto klienta w Usługach

W tym artykule znajdziesz: