LOG Plus LOGO w

Wersja 3.3.50

Lista zmian do aktualizacji wersji - kwiecień 2023

 • Dodano pola Harmonogram płatności, Numer faktury, Forma finansowania, Numer MPK, Data zamówienia, Nazwa dostawcy na liście licencji
 • Dodano możliwość importu z pliku CSV pól: Kod kreskowy, Numer środka trwałego, Grupa KŚT, Data przyjęcia ŚT oraz Okres amortyzacji
 • Dodano odświeżanie i wyszarzanie wierszy już dodanych zasobów w oknie dodawania zasobów do Organizacji
 • Dodano walidację na ujemne wartości oraz wartości procentowe i np. GB w profilu agenta
 • Dodano brakujące tłumaczenia EN dla zmiennych w raportach graficznych
 • Dodano możliwość konfiguracji dowolnej wielkości etykiet zasobów oraz możliwość wyłączenia kodu kreskowego oraz etykiety tekstowej kodu
 • Poprawiono wyświetlanie postępu ładowania załącznika w tabie Załączniki do Zgłoszenia
 • Poprawiono błąd przy specyficznej ścieżce tworzenia komputera z ActiveDirectory
 • Poprawiono raport Strony WWW odwiedzane przez Osoby w Dziale (30 dni) (dostępne po aktualizacji słowników w maju)
 • Poprawiono wyświetlanie nazwy klastra w tabelach Serwerów i Maszyn wirtualnych
 • Poprawiono automatyczne przypisywanie osób do działów z atrybutem “Company”
 • Poprawiono problem z secondaryAddress dla raportów przesyłanych z agenta
 • Poprawiono linkowanie liczników na dashboardzie katalogu formularzy
 • Poprawiono tłumaczenia na język EN w wyszukiwarce katalogu formularzy
 • Poprawiono problem importu wyników skanowania audytu przyrostowego z komputerów
 • Poprawiono sortowanie licencji po nazwie licencji w tabeli
 • Poprawiono pobieranie profilu agenta dla istniejącego komputera bez agenta
 • Poprawiono stylowanie widoku listy licencji
 • Poprawiono błąd generowania raportu Protokół zdawczo-odbiorczy w Osobach
 • Zablokowano możliwość przypisania tej samej lokalizacji, działu jako nadrzędnych do samych siebie
 • Poprawiono literówkę w zdaniu “Przypisano zadanie…”
 • Poprawiono grupową edycję kodu lokalizacji
 • Poprawiono wykonywanie automatycznego procesu gdy w kolejnym kroku znajduje się akcja dodaj zgłoszenie
 • Poprawiono odświeżanie tabel po dodaniu relacji w Urządzeniach sieciowych, Drukarkach, Infrastrukturze sieciowej itp.
 • Poprawiono działanie uprawnień na numery telefonów (karty SIM)
 • Poprawiono błąd filtrowania licencji po dacie ważności
 • Poprawiono wydajność działania agenta SNMP przy większej ilości drukarek
 • Poprawiono problem z zaznaczaniem nazwy pliku załączonego do wywoływanego na komputerze skryptu
 • Poprawiono zarządzanie wersją słowników w bazie danych systemu
 • Poprawiono błąd podczas przypisywania/wyświetlania licencji w procesie
 • Poprawiono problem z sortowaniem tabeli po polach własnych
 • Poprawiono błąd zapisu usługi katalogowej z harmonogramem bez reguł
 • Poprawiono problem z wejściem w szczegóły z poziomu wyszukiwarki w Katalogu formularzy i Portfela usług
 • Poprawiono raport “Monitoring logowania” dla środowisk na bazie PostgreSQL
 • Poprawiono literówkę “%v%” w raporcie “Konfiguracja sprzętu – dyski twarde komputera: dla środowisk na bazie PostgreSQL
 • Usunięto nieaktywną opcję “Eksportuj do PDF” z widoku starych tabel
 • Ukryto opcję konfiguracji dodatkowego adresu hurtowni danych w ustawieniach sieciowych agenta do czasu wprowadzenia pełnej obsługi tych parametrów

W tym artykule znajdziesz: