LOG Plus LOGO w

Wersja 3.2.37

Lista zmian do wersji 3.2.37 - listopad 2022

Usługi katalogowe - nowość! 🎉

 • Całkowicie przeprojektowana konfiguracja usług katalogowych. Widok umożliwia zaawansowaną synchronizację danych pommiędzy usługami katalogowymi oraz LOG Plus
 • Automatyczne dodawanie zasobów do CMDB
 • Rozszerzenie synchronizacji usługi katalogowej o komputery i drukarki
 • Ułatwiona konfiguracja mapowania pól pomiędzy LOG Plus a usługą katalogową
 • Możliwość własnej konfiguracji zakresu mapowania
 • Łatwe przywracanie domyślnej konfiguracji mapowania
 • Szybka synchronizacja podstawowa mapowania za pomocą jednego przycisku „Synchronizuj”

Automatyzacja usług katalogowych

 • Szybkie i automatyczne wykonywanie wielu zadań w aplikacji podczas synchronizacji z usługą
 • Dodano harmonogram synchronizacji umożliwiający określenie godziny rozpoczęcia i interwału powtarzania
 • Łatwa konfiguracja dodawania nowych i aktualizacji istniejących zasobów w ramach harmonogramów
 • Dodano możliwość konfiguracji własnych filtrów i ścieżek dla harmonogramów synchronizacji 
 • Nowe, zaawansowane narzędzia budowy reguł pozwalają na wykonywanie automatycznych akcji w momencie synchronizacji
  • Przypisanie (Dodanie do zasobu relacji)
   • Działu
   • Grupy osób
   • Lokalizacji
   • Licencji
   • Profilu stanowiska pracy
  • Ustaw wartość pola (Zmiana danych zasobu)
  • Usuń relacje (Usunięcie wszystkich relacji od zasobu)
 • Ograniczenie wykonywania akcji poprzez warunki uwzględniające dane wejściowe istniejącego lub nowego zasobu

Tabele: zgłoszeń, bazy wiedzy, listy osób, lista drukarek

 • Podręczne menu akcji dostępne z poziomu PPM
 • Łatwe otwieranie wielu zasobów jednocześnie w nowych kartach
 • Szybkie zaznaczenie pojedynczych wierszy poprzez LPM
 • Przywracanie domyślnego układu kolumn

Skaner offline

 • Usługa importu danych (Data connector) – Skaner off-line (eksport skanera i import wyników skanowania)

Helpdesk

 • Dodanie w grafie procesu możliwości konfiguracji warunków sprawdzających wersję językową aplikacji
 • Rozwinięcie pól zgłoszeń: lokalizacja i dział
 • Dodanie w grafie procesu możliwości wyboru warunków na wszystkie niestandardowe pola z formularza (bez mapowania)
 • Nowy warunek workflow: Wersja językowa

Wygląd aplikacji

 • Możliwość zmiany logotypów aplikacji w: górnym pasku, na stronie logowania, na kanale sygnalistów
 • Możliwość zmiany faviconu aplikacji oraz wsparcie ikon wysokiej rozdzielczości na potrzeby urządzeń mobilnych

Poprawki błędów i inne doskonalenia

 • Standaryzacja menu akcji na szczegółach zgłoszenia, bazy wiedzy, listy osób z menu na tabelach
 • Dodanie obsługi skrzynki odbiorczej Office365 (Integracja z Office365 Poczta) Wsparcie dla OAuth 2.0 w Office 365
 • Zastosowanie domyślnych reguł odbioru wiadomości e-mail i konwertowania ich na zgłoszenia/zadania/komentarze
 • Łatwe przywrócenie konfiguracji domyślnych reguł za pomocą przycisku „Przywróć domyślne”
 • Usługa importu danych (Data connector) – Skaner off-line (eksport skanera i import wyników skanowania)

W tym artykule znajdziesz: