LOG Plus LOGO w

Wersja 3.3.56

Lista zmian do aktualizacji wersji 3.3.56 - maj 2023

 • Dodano pomijanie folderu temp na serwerze, podczas aktualizacji systemu 
 • Dodano dodatkowe logowanie błędów dla skanera SNMP 
 • Dodano kolumnę MachineGuid typu Guid dla agenta w celu poprawnej obsługi danych importowanych przez DataConnector 
 • Zmieniono sposób renderowania etykiet zasobów 
 • Poprawiono niepełny link do zgłoszenia (Zobacz w LOG Plus) w wiadomości email wysłanej przez Dodaj akcję -> Wyślij wiadomość e-mail. 
 • Poprawiono tłumaczenie tabeli Licencji na pełnym ekranie 
 • Poprawiono błędy pojawiające się w logach systemu gdy Profil stanowiska pracy odnosił się do usuniętych działów lub lokalizacji 
 • Poprawiono zatrzymywanie się usługi agenta podczas nieudanej próby dostępu do słowników 
 • Poprawiono przeliczanie danych licencyjnych po usunięciu licencji 
 • Poprawiono niewidoczne uwagi i status agenta w szczegółach komputera 
 • Poprawiono problem z nadawanie uprawnień do skryptów na grupach skryptów 
 • Poprawiono problem z pojawiającymi się deadlockami na bazie danych przy równoległym przeliczaniu ROI dla komputerów 
 • Poprawiono problem z wykonaniem przejścia w procesie gdy wywoływana jest akcja wyczyszczenia Realizującego zgłoszenie 
 • Poprawiono rozwijanie się klonowanych reguł wraz z parentem 
 • Poprawiono pojawianie się wartości “undefined” przy klonowaniu pól wielokrotnego wyboru w formularzach workflow 
 • Poprawiono niewyświetlanie się danych w konfiguracji odbioru poczty 
 • Poprawiono problem duplikatów zgłoszeń w przypadku gdy analiza/dodanie zgłoszenia z e-mail trwa dłużej niż czas ponownego odpytania serwera 
 • Poprawiono błąd z brakiem możliwości dodania kolejnych reguł w regułach odbioru wiadomości e-mail w konfiguracji Dodaj zadanie/zgłoszenie e-mailem 
 • Poprawiono błąd przekroczenia parametrów dla Aktualizacji dostępu zasobów

W tym artykule znajdziesz: