LOG Plus LOGO w

Wersja 3.4.100

Lista zmian do aktualizacji wersji 3.4.100 - grudzień 2023

  • Dodano komunikat o wymaganej wersji .NET 6.0 dla planowanej wersji 3.5.
  • Poprawiono wyświetlanie komunikatu o kluczu API w kontrolce TinyMCE.
  • Poprawiono błędy dotyczące konfiguracji harmonogramu agenta, pojawiające się na serwerach.
  • Poprawiono sporadyczny błąd z aktualizacją słowników systemu.
  • Poprawiono błąd przy przypisywaniu licencji za pomocą automatyzacji w Usługach Katalogowych.
  • Poprawiono sporadyczny problem z ewidencją zainstalowanego oprogramowania.
  • Poprawiono wyświetlanie podwójnych licencji w szczegółach oprogramowania w SAM.
  • Przywrócono możliwość wprowadzania czynności serwisowych dla systemów informatycznych.

W tym artykule znajdziesz: