LOG Plus LOGO w

Wersja 3.2.135

Lista zmian do aktualizacji wersji - luty 2023

Moduł Drukarkowy (CMDB Ultra)

 • Kontrola wydruków oraz stanu urządzeń drukujących
 • Rozszerzenie drukarek o informacje eksploatacyjne, komunikaty serwisowe i dane rozliczeniowe. 
 • Podgląd na stan wszystkich urządzeń drukujących z poziomu jednego widoku

Graficzny edytor raportów (Data Warehouse)

 • Tworzenie i personalizowaną konfigurację raportów bez znajomości składni SQL 
 • Tworzenie katalogu raportów z podziałem na sekcje i grupy
 • Łatwa w obsłudze mechanika pozwalająca dostosować zakres danych w raporcie pod potrzeby organizacji
 • Mapowanie pól raportu z polami cech zasobów
 • Raport generowany jest w formacie PDF już gotowy do przekazania lub wydruku

Usługi katalogowe - Azure AD (CMDB)

 • Możliwość synchronizacji LOG Plus z Azure AD 
 • Pobieranie zasobów typu osoba
 • Mapowanie pól
 • Harmonogram i automatyzacja synchronizacji

Domyślne reguły odbioru e-mail (Helpdesk)

Domyślne reguły odbioru Helpdesk takie jak: 

 • Pominięcie autorespondera, 
 • Usunięcie stopki, 
 • Usunięcie historii korespondencji, 
 • Dodanie: komentarz do zadania, 
 • Dodanie: komentarz do zgłoszenia, 
 • Dodaj zgłoszenie, 
 • Dodaj zadanie.

Możliwość zmiany kolejności wyświetlanych na zgłoszeniu przejść, automatyczne przejścia (Helpdesk Standard)

 • Możliwość zmiany kolejności wyświetlanych na zgłoszeniu ustawionych w workflow przejść – nowa zakładka Przejścia w edycji Stanu w edytorze graficznym procesów
 • Automatyzacja wykonywania przejść

Ostrzeżenia i problemy o przekroczeniach w poziomie świadczenia usług (Services)

 • Dodano komunikaty i powiadomienia w przypadku przekroczenia w poziomie świadczenia usług (SLA)

Zmiana tabel w zasobach (Komputery)

 • Tabela zyskała nowy wygląd oraz mechanikę. Najważniejsze zmiany:
  • dodanie możliwości zarządzania kolejnością kolumn za pomocą drag&drop
  • dodanie możliwości filtrowania zawartości poszczególnych kolumn
  • możliwość rozszerzenia widoku tabeli na pełen ekran
  • przełączanie się pomiędzy statusami za pomocą strzałki przy jego nazwie (np. Aktywne)

W tym artykule znajdziesz: