LOG Plus LOGO w

Wersja 3.4.50

Lista zmian do aktualizacji wersji 3.4.50 - lipiec 2023

 • Dodano datę do pliku raportu przesyłanego z agenta 
 • Dodano możliwość sortowania i filtrowania po kolumnie Typ zasobu w tabelach relacyjnych 
 • Dodano narzędzie diagnostyczne do wykrywanie długości czasu trwania sesji w LOG+ 
 • Dodano Typ środowiska “Archiwalne” w systemach informatycznych 
 • Dodano wsparcie dla SNMP Implict SSL w konfiguracji poczty e-mail 
 • Dodano wyszarzenie dodanych pozycji w oknie dodawania umów przypisanych do organizacji 
 • Dodano zabezpieczenie przed dodaniem starych danych do hurtowni agenta 
 • Ograniczono możliwość aktualizacji systemu i słowników oprogramowania po wygaśnięciu wsparcia 
 • Zaktualizowano biblioteki CPU-Z odpowiedzialne za identyfikację konfiguracji sprzętowej 
 • Zaktualizowano listę praw licencji w liście automatycznego przypisywania licencji 
 • Zmieniono okno modalne przypisywania licencji do Organizacji na osobną podstronę 
 • Zmieniono okno modalne przypisywania lokalizacji do Organizacji na osobną podstronę 
 • Zmieniono okno modalne przypisywania osób do Organizacji na osobną podstronę 
 • Zmieniono okno modalne przypisywania Umów do Organizacji na osobną podstronę 
 • Zmieniono okno modalne przypisywania zasobów do Organizacji na osobną podstronę 
 • Zoptymalizowano czas usuwania z kosza dużej ilości licencji 
 • Zoptymalizowano mechanizm przeliczania czasów użycia oprogramowania dla Osób 
 • Zoptymalizowano mechanizm przeliczania komentarzy do relacji Osoba-Oprogramowania i Osoba-Licencja 
 • Poprawiono błąd dat przy generowaniu pełnej i podstawowej metryki komputera 
 • Poprawiono błąd pojawiający się w logach serwera w przypadku braku przypisania profilu agenta przy pierwszym połączeniu z serwerem 
 • Poprawiono błędnie przypisywanego twórcę relacji w tabeli licencje 
 • Poprawiono brak możliwości ustawienia typu grupy osób 
 • Poprawiono brak odświeżania listy osób po przypisaniu osoby do Grup osób z poziomu menu akcji 
 • Poprawiono czas pierwszego ładowania ekranu na serwerach bez dostępu do Internetu 
 • Poprawiono drobne tłumaczenia systemu na język angielski 
 • Poprawiono kolory hover i focus w aplikacji 
 • Poprawiono ładowanie okien modalnych na liście i w szczegółach zgłoszenia 
 • Poprawiono mechanikę działania breadcrumbs 
 • Poprawiono pojawianie się “Braku uprawnień” przy dodawaniu zasobów gdy na zasobach założony był zaawansowany filtr 
 • Poprawiono porównanie loginu ze znakiem ‘\’ dla PostgreSQL przy automatycznym tworzeniu relacji komputer-osoba. 
 • Poprawiono problem z aktualizacją raportów systemowych w środowiskach z silnikiem PostgreSQL 
 • Poprawiono problem z aktualizacją ról przypisywanych użytkownikom na podstawie grupy osób 
 • Poprawiono problem z przerywaniem wykonywanie synchronizacji osób po wystąpieniu błędu 
 • Poprawiono problem z wyskakującym na chwilę oknem potwierdzenia zmian w Usługach katalogowych 
 • Poprawiono przeliczanie “Przekroczonego czasu realizacji i reakcji” po edycji SLA 
 • Poprawiono skalowanie dużych zdjęć wrzucanych do artykułów w bazie wiedzy 
 • Poprawiono ucinanie zrzutów ekranu dla skalowania i wielu monitorów 
 • Poprawiono wsparcie systemu dla starszej wersji MS SQL Server 2014 
 • Poprawiono wygląd listy “Powtórz” w regule automatyzacji “Generuj raport i wyślij” przy specyficznej ścieżce 
 • Usunięto możliwość zmiany rozmiaru favicony na rzecz skalowania 

W tym artykule znajdziesz: