LOG Plus LOGO w

Wersja 3.5.129

Lista zmian do aktualizacji wersji 3.5 - kwiecień 2024

Ogólne

 • Poprawiono błąd importu zasobów z plików CSV
 • Poprawiono przechodzenie do zasobu z powiadomienia
 • Poprawiono zmianę statusu oraz dostępności zasobów
 • Poprawiono błąd łączenia się do LDAP podczas wskazywania ścieżek

ITAM

 • Poprawiono działanie zewnętrznego serwera w Agencie
 • Poprawiono działanie zewnętrznego serwera aktualizacji w Updaterze
 • Poprawiono blokowanie nośnika podczas pierwszego podłączenia do komputera
 • Zoptymalizowano grupową zmianę statusów w numerach telefonów

SAM

 • Poprawiono wyświetlanie puli licencji dla licencji z prawem Virtual
 • Poprawiono wyliczenie stanów rekomendacji 
 • Poprawiono przeliczanie licencji PerSite dla dużej liczby licencji
 • Poprawiono błąd zmiany poziomu użycia oprogramowania
 • Poprawiono propagowanie niezgodności licencji dla typu PerAccount
 • Poprawiono wyliczanie użycia oprogramowania licencjonowanego na użytkownika
 • Poprawiono wyświetlanie oprogramowania licencjonowanego na konto

ITSM

 • Poprawiono dodawanie zgłoszeń w Helpdesk
 • Poprawiono filtrowanie po statusie użytkownika przypisanego do oprogramowania
 • Poprawiono wyświetlanie listy systemów informatycznych na formularzu zgłoszenia
 • Poprawiono przechodzenie do szczegółów dodanego zgłoszenia
 • Poprawiono błąd zmiany grupy realizującej z poziomu formularza
 • Poprawiono błąd wyświetlania szczegółów osoby w „Uczestnikach” zgłoszenia
 • Poprawiono wyświetlanie licznika zgłoszeń w szczegółach procesu

W tym artykule znajdziesz: