LOG Plus LOGO w

Aktualizacja .NET

.NET jest zestawem bibliotek opracowanych przez Microsoft, który umożliwia uruchamianie oprogramowania stworzonego na tej platformie. Od wersji 3.5 aplikacji LOG Plus wymagana jest wersja 6.0 frameworka .NET.

Microsoft

Jeśli na serwerze aplikacji posiadasz system operacyjny Windows Server pobierz instalator ze strony:  https://dotnet.microsoft.com/en-us/download/dotnet/6.0 

Bezpośredni link do pobrania: https://dotnet.microsoft.com/en-us/download/dotnet/thank-you/runtime-aspnetcore-6.0.25-windows-hosting-bundle-installer

Po wykonaniu instalacji zalecamy restart IIS’a.

Linux

Jeśli na serwerze aplikacji posiadasz system Linux pobierz repozytorium z aktualnymi wersjami .NET i zainstaluj je wykonując poniższe polecenia w konsoli Linux:

				
					wget https://packages.microsoft.com/config/ubuntu/20.04/packages-microsoft-prod.deb -O packages-microsoft-prod.deb
sudo dpkg -i packages-microsoft-prod.deb
rm packages-microsoft-prod.deb


				
			

Dokonaj aktualizacji dostępnych pakietów za pomocą polecenia:

				
					apt-get update

				
			

Zainstaluj .NET 6.0 za pomocą polecenia:

				
					apt-get install -y dotnet-sdk-6.0
				
			

Sprawdź, czy wersja 6.0 została poprawnie zainstalowana:

				
					dotnet --version
				
			

W tym artykule znajdziesz: