LOG Plus LOGO w

Aktualizacja systemu

Aktualizacja LOG Plus jest wykonywana z poziomu konsoli webowej i nie wymaga dostępu do serwera aplikacji.

W celu przeprowadzenia aktualizacji, postępuj zgodnie z instrukcją poniżej.

Informacja o nowej wersji LOG Plus

System codziennie sprawdza czy pojawiła się nowa wersja LOG Plus do pobrania.

Jeżeli aktualizacja będzie dostępna, informacja pojawi się na pasku u góry aplikacji.

Pobranie plików aktualizacji​

  1. Kliknij w informację “Dostępna aktualizacja” lub w menu w prawym górnym rogu ekranu. 
  2. Wybierz Ustawienia, a następnie Wersja oprogramowania.
  3. Kliknij przycisk Pobierz (pojawi się tylko, jeżeli jest dostępna nowa wersja).

Przygotowanie do aktualizacji systemu

Po pobraniu plików aktualizacji przycisk Pobierz zmieni się w Wykonaj aktualizację.

Przed wykonaniem aktualizacji zalecamy wykonanie backupu komponentów systemu LOG Plus, aby można było przywrócić działanie w przypadku przerwania aktualizacji.

Wykonanie aktualizacji systemu

Po kliknięciu Wykonaj aktualizację, wszystkim zalogowanym użytkownikom pojawi się okno informacyjne o przeprowadzanej aktualizacji.
Po jej wykonaniu usługa LOG Plus zostanie uruchomiona ponownie.

Po ponownym wejściu do aplikacji widoczne jest potwierdzenie. 

Jeśli aktualizacja nie powiedzie się, widoczny będzie poniższy komunikat:
Aktualizacja nie została ukończona.
Należy ponownie pobrać plik aktualizacji i przejść ścieżkę aktualizacji od początku.

Jeżeli nie ma informacji o nowej wersji

Przejdź do ekranu Ustawienia, wybierz Wersja oprogramowania i kliknij w ikonę odświeżenia danych:

W tym artykule znajdziesz: