LOG Plus LOGO w

Wersja 3.5.86

Lista zmian do aktualizacji wersji 3.5 - luty 2024

Ogólne

 • Dodano możliwość konfiguracji polityki haseł lokalnych.
 • Dodano możliwość konfiguracji uprawnień do Organizacji i lokalizacji.
 • Dodano oddzielny klucz AuthTokenKey dla generowania tokenu autoryzacji.
 • Dodano opcję wymuszenia aktualizacji agenta w serwerach.
 • Poprawiono aktualizację aktywnego IP komputera.
 • Poprawiono aktualizację opisu komputera danymi z agenta.
 • Poprawiono błąd dostępu do pliku dictionaries podczas rozsyłania słowników.
 • Poprawiono błąd pojawiający się w logach agenta przy braku zdefiniowanego harmonogramu.
 • Poprawiono brak możliwości uruchomienia skryptu pomimo właściwych uprawnień.
 • Poprawiono brak wpisów w cyklu życia po edycji pól licencji.
 • Poprawiono breadcrumbs w szczegółach serwera.
 • Poprawiono działanie akcji na nowych tabelach zasobów.
 • Poprawiono filtrowanie w wynikach raportów SQL.
 • Poprawiono komunikaty logów pojawiające się podczas wykonywania aktualizacji słowników i wzorców oprogramowania.
 • Poprawiono komunikaty walidacji na wartość pól w zasobach.
 • Poprawiono konfigurację konektora AD w systemach informatycznych.
 • Poprawiono menu kontekstowe dla przypisanych licencji w osobach.
 • Poprawiono nadpisywanie danych o pamięci RAM, Producencie i Modelu z konektorów Vmware/Hyper-V, gdy zwracane wartości są puste.
 • Poprawiono nakładanie styli przy edycji dodawaniu zasobów w nowych podstronach.
 • Poprawiono niepotrzebnie wymagane pole w nowej konfiguracji ustawień sieciowych.
 • Poprawiono pojawianie się bluescreen na komputerach Lenovo (model: 21H3002VPB) podczas skanowania.
 • Poprawiono powielone grupy LDAP przypisane do komputera z dyskami.
 • Poprawiono problem z edycją artykułów w bazie wiedzy.
 • Poprawiono problem z uruchomieniem skanera sieci w profilu agenta.
 • Poprawiono problem ze zmianą atrybutów LDAP/AD w mapowaniu pól dla komputerów i drukarek.
 • Poprawiono problemy z logowanie SSO.
 • Poprawiono problemy z przypisaniem licencji z harmonogramu AD.
 • Poprawiono problemy z routingiem przy walidacji przez guard z uprawnieniami.
 • Poprawiono sortowanie po producencie w produktach handlowych.
 • Poprawiono stylowanie scroll po aktualizacji chrome.
 • Poprawiono tłumaczenia filtrów statusu w serwerach.
 • Poprawiono tłumaczenia statusów kont w systemach informatycznych.
 • Poprawiono weryfikację tokenu zalogowanego użytkownika, aby zapobiec wyświetlaniu braku uprawnień.
 • Poprawiono wyświetlanie czynności serwisowych w cyklu życia systemów informatycznych.
 • Poprawiono zbędne wpis w cyklu życia po edycji licencji.
 • Rozszerzono ustawienia sieciowe agenta o zewnętrzny serwer aktualizacji agenta.
 • Zoptymalizowano zmianę obowiązywania ról uprawnień, gdy obowiązywały wszystkie osoby.

ITAM

 • Dodano informacje o przypisanym kontrahencie w nowych widokach zasobów.
 • Poprawiono akcję grupowej zmiany statusów na starych tabelach.
 • Poprawiono błąd z wyświetlaniem w układzie tabelarycznym faktur przypisanych przez akcje zbiorcze.
 • Poprawiono problem z dodaniem zasobów do kontrahenta.
 • Poprawiono problem z importem z CSV wartości “Nazwa zamówienia” dla faktury.
 • Poprawiono wyświetlanie powiązanych numerów telefonów (SIM) w szczegółach osoby.
 • Poprawiono wyświetlanie Typu powiązanych zasobów w tabeli faktur.
 • Zoptymalizowano zmianę statusu zasobu typu licencja.

SAM

 • Poprawiono błąd dodawania słownika oprogramowania.
 • Poprawiono błąd podczas zapisu wzorca.
 • Poprawiono działanie wzorców w oparciu o domeny/strony www.
 • Zablokowano dostęp do planowanej funkcji zmiany produktu licencji.
 • Poprawiono błąd odświeżania etykiety “nieprzypisana licencja”.
 • Poprawiono błąd zmiany prawa z PerSiteNoLimit na Block przy odinstalowaniu.
 • Poprawiono działanie akcji związanych z przypisywaniem i odpisaniem licencji PerSiteNoLimit.
 • Poprawiono działanie filtrów na relacje działu i działu głównego w widokach SAM.
 • Poprawiono dziedziczenie licencji Virtual.
 • Poprawiono problem z generowanie raportu Bilans licencji z widoku SAM.
 • Wprowadzono paginację na liście oprogramowania w szczegółach grupy SAM.
 • Zoptymalizowano działanie akcji “Zmień wymagany poziom użycia”.
 • Zoptymalizowano masowe przypisywanie licencji za pomocą akcji “Rozwiąż niezgodności” oraz podczas usunięcia automatycznych relacji.
 • Zoptymalizowano wejście w widok szczegóły grup SAM przy dużej ilości pozycji.

ITSM

 • Dodano wstrzymywanie zliczania czasu SLA dla stanu zgłoszenia Wstrzymany.
 • Poprawiono format daty zwracany przez zmienne Fdate w zgłoszeniach.
 • Poprawiono problem z filtrem na nowej tabeli Zgłoszeń.
 • Poprawiono wykonywanie automatycznych przejść workflow po restarcie serwera.
 • Poprawiono znikające dane w zapisanym zadaniu po zmianie priorytetu.

W tym artykule znajdziesz: