LOG Plus LOGO w

Wersja 3.4.74

Lista zmian do aktualizacji wersji 3.4. - wrzesień 2023

CMDB

 • Dodano możliwość importu relacji licencja-faktura z pliku .csv. 
 • Dodano kolumnę Opis w tabelach Serwery i Drukarki. 
 • Dodano wywołanie przeliczenia liczników osób w dziale lub organizacji po usunięciu z Azure AD. 
 • Dodano pobieranie managera (przełożonego) z Azure AD. 
 • Dodano możliwość przypisania Głównego działu za pomocą reguł automatyzacji AD (automatyczne przypisanie). 
 • Zoptymalizowano działanie pobrania relacji z działem/organizacją w schemacie organizacyjny.
 • Poprawiono błąd znikającego licznika zaznaczonych wpisów na gridzie. 
 • Poprawiono problem ze scalaniem filtrów podczas zmiany widoku tabeli na widok pełnoekranowy. 
 • Poprawiono eksport uwag do pliku Excel. 
 • Poprawiono problem w synchronizacji maszyn wirtualnych z Vmware. 
 • Rozszerzono zakres pobierania danych z Vmware. 
 • Poprawiono błąd polegający na braku możliwości wyszukiwania zasobu typu komputer z listy podczas przypisywania licencji. 
 • Poprawiono problem z przekroczeniem liczby parametrów dla sprawdzenia stanu zasobów w relacji do Usług.

SAM

 • Zoptymalizowano filtrowanie działów i lokalizacji na dashbordzie SAM. 
 • Zmieniono przyciski akcji na szczegółach oprogramowania. 
 • Zmieniono tabelę Instalacje w szczegółach oprogramowania. 
 • Zmieniono tabelę Użytkownicy w szczegółach oprogramowania. 
 • Zmieniono tabelę Licencje w szczegółach oprogramowania. 
 • Zmieniono lokalizację filtrów zaawansowanych. 
 • Rozszerzono uprawnienia do modułu SAM. 
 • Poprawiono mechanizm automatycznego przeliczania ROI dla Osób.
 • Poprawiono tabele szczegółów oprogramowania w SAM. 
 • Poprawiono stylowanie widgetów w widoku SAM. 

ServiceDesk

 • Dodano możliwość dołączania zrzutów ekranu ze schowka jako załącznik do zgłoszenia. 
 • Dodano możliwość dołączania zrzutów ekranu w Opisie zgłoszenia. 
 • Dodano kolumny opisujące Zgłaszającego na liście zgłoszeń np. Organizacja zgłaszającego, Główny dział zgłaszającego, Miasto zgłaszającego, Stanowisko zgłaszającego. 
 • Dodano informację w cyklu życia zgłoszenia o zmianie wartości naruszenia. 
 • Dodano pole „Źródło” do katalogu formularzy oraz workflow. 
 • Dodano możliwość podglądu na formularzu wszystkich Osób w polu Zgłaszający bez względu na uprawnienia do widoczności Osób w roli uprawnień. 
 • Poprawiono problem z ustawianiem wstecznej daty na polach własnych w formularzu zgłoszenia. 
 • Poprawiono błąd związany ze znikaniem formularza po anulowaniu dodawania załącznika z dysku.
 • Zoptymalizowano działanie filtrów w tabeli zgłoszeń. 
 • Rozbudowano informacje o osobach wyświetlane po najechaniu na link np. Zgłaszającego. 

Data Warehouse

 • Dodano mechanizm wyłączania hurtowni danych w profilach Agentów po utracie licencji. 
 • Poprawiono problem z przetworzeniem skanu do hurtowni danych związany z niezgodnością wersji Agenta. 
 • Rozszerzono konfigurację profilu Agenta o zakres związany z hurtownią danych. 
 • Zmieniono opisy i tłumaczenia w konfiguracji Hurtowni danych. 

Agent

 • Dodano mechanizm zapobiegający zapętlaniu się restartów Agenta przy problemach z zapisaniem profilu Agenta. 
 • Dodano mechanizm usuwania danych z monitoringu usług Windows przez Agenta i zablokowano zbieranie tych danych.
 • Zoptymalizowano zakres danych pobierany przez Agenta. 
 • Zmieniono domyślną konfigurację profilu Agenta Basic. 
 •  
 • Poprawiono problem z brakiem słowników w katalogu Data Connectora. 
 • Poprawiono błąd braku statusu Agenta „Brak” podczas widoku pełnoekranowego tabeli Komputery. 
 • Obsłużono błąd przetwarzania daty i dodano obsługę przetwarzania skanu z EU dla serwera US – Data Connector. 
 • Obsłużono błąd z instalacją i działaniem usługi Agenta na komputerach i serwerach ze starszymi systemów operacyjnych.  

Inne

 • Poprawiono brakujące tłumaczenia. 
 • Poprawiono błąd przy uruchomieniu wydzielonego serwera aktualizacji Linux. 
 • Poprawiono działanie odświeżania danych o wygaśnięciu wsparcia z portalu producenta 

W tym artykule znajdziesz: