LOG Plus LOGO w

Wersja 3.4.96

Lista zmian do aktualizacji wersji 3.4.96 - październik 2023

Ogólne

 • Ukryto dostęp do modułu Zarządzania usługami przy braku licencji na ten moduł 
 • Ukryto dostęp do modułu Zarządzania procesami przy braku licencji na ten moduł
 • Zablokowano możliwość wykonywania skryptów oraz ukryto zakładki Lista skryptów i Historia skryptów w sekcji Zdalne zarządzanie przy braku licencji na moduł Zdalne zarządzanie komputrami
 • Zablokowano możliwość wykonywania zdalnych połączeń oraz ukryto zakładkę Historia połączeń VNC w sekcji Zdalne zarządzanie przy braku licencji na moduł Zdalny Pulpit 
 • Zoptymalizowano zaczytywanie schematu organizacyjnego przy dużej ilości gałęzi
 • Poprawiono łączenie filtrów zaawansowanych z filtrami na nowych tabelach

ITAM

 • Dodano aktualizację danych sprzętowych ze skanów off-line (model procesora, liczba procesorów, liczba rdzeni, liczba dysków, pamięć HDD, pamięć RAM)
 • Poprawiono blokowanie dostępu do Ustawień sieciowych dla uprawnienia Administracja biznesowa. Sekcja dostępna wyłącznie w ramach Administracji systemowej
 • Poprawiono sporadyczne problemy z aktualizacją ustawień sieciowych
 • Poprawiono problem z importem osób z Active Directory w przypadku różnicy wielkości znaków dla dodatkowych loginów użytkownika
 • Poprawiono pobieranie użytkowników z Azure AD przy ponad tysiącu osób

SAM

 • Poprawiono problem braku uprawnień przy akcji automatycznego rozwiązywania niezgodności
 • Poprawiono aktualizację puli licencji po aktualizacji warunków w globalnej paczce słowników i wzorców

ITSM

 • Obsłużono pobieranie do zgłoszeń i zadań, maili wysyłanych z adresów grup dystrybucyjnych
 • Poprawiono problem z wykonywaniem automatycznych zmian statusu zgłoszenia po określonym czasie
 • Poprawiono automatyczne ustawianie tematu zgłoszenia z użyciem zmiennej CaseName pobierającej nazwę Sprawy do tematu
 • Poprawiono podwójne wklejanie kopiowanych treści do cyklu życia zgłoszenia

W tym artykule znajdziesz: