LOG Plus LOGO w

Architektura systemu

Architektura systemu LOG Plus składa się ze współpracujących ze sobą modułów. Infrastruktura sprzętowo-sieciowa Zamawiającego musi umożliwiać uruchomienie systemu LOG Plus zgodnie z wymaganiami. Poniżej przedstawiony jest diagram architektury systemu.

LOG Plus Portal

Warstwa prezentacji aplikacji LOG Plus. LOG Plus Portal działa jako witryna internetowa i jest dostępna dla użytkowników poprzez przeglądarkę internetową.

Portal jest stworzony w technologii RWD (Responsive Web Design), dzięki czemu dopasowuje się do wielkości ekranu urządzenia. Dla większych ekranów, jak w przypadku laptopów i zewnętrznych monitorów, Portal zapewnia pełny zakres funkcjonalny. Dla mniejszych ekranów, takich jak w smartfonach, zakres funkcjonalny ograniczony jest do odczytu danych, bez funkcji administracyjnych.

Administrator i Użytkownicy

Konta osób w systemie LOG Plus, które mają dostęp do danych poprzez Portal LOG Plus. Administrator ma pełne uprawnienia, a Użytkownik ograniczone na podstawie przypisanej roli. Rola określa poziom dostępu (odczyt, edycję usuwanie) oraz zakres danych (cała organizacja, wybrane departamenty i lokalizacje).

LOG Plus Serwer

Warstwa logiki LOG Plus stanowiąca centrum działania systemu. Serwer LOG Plus jest odpowiedzialny za:

 • przetwarzanie informacji i zapisywanie ich w relacyjnej/dokumentowej bazie danych,
 • komunikację z Agentami na stacjach roboczych – pobieranie danych i wysyłanie instrukcji,
 • komunikację z Portalem LOG Plus, serwerem Hurtowni Danych i integrację z zewnętrznymi systemami poprzez otwarte API,
 • wykonywanie cyklicznych obliczeń, aby zapewnić aktualne bilanse licencji i użycia oprogramowania.


Technologia .Net Core zastosowana w Serwerze LOG Plus pozwala na instalację na systemach operacyjnych Linux oprócz standardowego Windows Server, co wpływa korzystnie na koszty wdrożenia i utrzymania.

Możliwość pionowego skalowania wydajności Serwera LOG Plus oraz kompatybilność ze środowiskami witrualnymi pozwala na dostosowanie systemu do wielkości organizacji i jej infrastruktury.

LOG Plus Bazy Danych

Warstwa danych LOG Plus jest oparta o relacyjną/dokumentową bazę danych PostgreSQL lub Microsoft SQL Server. 

LOG Plus Agent

Agent działa jako usługa systemu operacyjnego na każdym z komputerów objętych ewidencją i jest niezauważana dla jego użytkowników. Zadaniem Agenta jest zbieranie informacji o środowisku, na którym został zainstalowany, identyfikacja zainstalowanego oprogramowania a także gromadzenie statystyk użycia oprogramowania. Zebrane informacje buforowane są lokalnie na komputerze, przetwarzane i regularnie przesyłane do Serwera LOG Plus w formie raportów.

Taka forma współpracy Agenta z Serwerem znacząco optymalizuje obciążenie Serwera LOG Plus przy dużej ilości podłączonych komputerów.

Agent umożliwia również zdalne zarządzanie komputerem z poziomu Portalu LOG Plus poprzez wykonywanie skryptów, połączenie zdalnym pulpitem oraz zdalne połączenie z linią poleceń.

LOG Plus Serwer Hurtowni Danych

Serwer Hurtowni Danych jest osobnym modułem systemu LOG Plus, pozwalający na zbieranie dużo większej ilości danych z Agentów (monitoring, audyty sprzętu, itp.) niż jest przesyłane do serwera LOG Plus. Serwer Hurtowni Danych umożliwia też agregowanie danych w wielu osobnych serwerów LOG Plus. Dane Hurtowni można przeglądać w witrynie internetowej, wprowadzać zapytania SQL oraz generować rozbudowane raporty. 

Do prawidłowej pracy Serwera Hurtowni Danych wymagane jest zainstalowanie systemu serwerowego Windows zgodnie z wymaganiami technicznymi. Hurtownia Danych posiada bazę danych niezależną od Bazy Danych LOG Plus.

Serwer poczty

Połączenie z serwerem poczty służy do wysyłania powiadomień email do użytkowników LOG Plus w przypadku wystąpienia ważnego zdarzenia w LOG Plus, np. awaria stacji roboczej.

LOG Plus CRM

Serwer LOG Plus komunikuje się z LOG Plus CRM w celu weryfikacji licencji Klienta oraz pobrania aktualizacji systemu i jego treści (słowników produktów i wzorców oprogramowania). Dzięki temu administrator może przeprowadzić aktualizację z poziomu przeglądarki internetowej, bez potrzeby logowania się na serwer i ręcznej podmiany plików.

LOG Plus API

Interfejs programowania aplikacji (application programming interface w języku angielskim) lub API posiada strukturę i reguły umożliwiające skuteczną komunikację między aplikacjami i oprogramowaniami. Jest pośrednikiem pomiędzy aplikacją a serwerem www i działa jako pośredni kanał przesyłania danych między systemami.
REST, czyli Representational State Transfer to styl architektury oprogramowania, opierający się o zbiór określonych reguł opisujących jak definiowane są zasoby, a także umożliwiających dostęp do nich.

LOG Plus REST API działa w następujący sposób:

 1. Aplikacja lub oprogramowanie wysyła żądanie, które zostaje następnie przekazane do serwera www;
 2. Po zatwierdzeniu żądania, API przekazuje je do serwera www (lub, w stosownych przypadkach, do programu zewnętrznego);
 3. Serwer www wysyła następnie odpowiedź do API;
 4. API zwraca otrzymane informacje aplikacji, która wystosowała żądanie.


Działanie REST API polega na umożliwieniu klientom kierowania żądań do serwera przy użyciu określonych metod HTTP zwanych inaczej czasownikami. Należą do nich:

 • GET – służący do pobierania zasobu według ustalonego identyfikatora.
 • POST – odpowiada za tworzenie nowych zasobów, pobierania danych wymagających dostarczania dodatkowych parametrów oraz wykonywanie operacji nienależących do innych metod.
 • PUT – czasownik HTTP aktualizujący zasoby na podstawie podanego identyfikatora.
 • DELETE – jego zadaniem jest usuwanie zasobu zgodnie z wprowadzonym identyfikatorem.
 • PATCH – odpowiada za aktualizacje części zasobu.


LOG Plus REST API pozwala na:

 • zasilanie systemu danymi o zasobach, 
 • pobieranie informacji z zewnętrznych systemów informatycznych,
 • tworzenie, odczytywanie, aktualizowanie i usuwanie danych w LOG Plus, 
 • automatyzację niektórych zadań i optymalizację funkcji.

Systemy zewnętrzne

Dzięki zastosowaniu otwartego API, LOG Plus może komunikować się z zewnętrznymi systemami importując oraz eksportując dane. Możliwe integracje obejmują m.in.:

 1. Microsoft Active Directory (MS AD),
 2. Microsoft Volume Licensing Service Center,
 3. Microsoft System Center Configuration Manager,
 4. Microsoft Hyper-V,
 5. Open LDAP,
 6. VMware,
 7. Bazy danych Microsoft SQL server, Oracle, PostgreSQL,
 8. Systemy SAP (HR, ZW itp.),
 9. Systemy HR (np. Asseco HR),
 10. SAP LAW (License Administration Workbench),
 11. IBM License Metric Tool (ILMT),
 12. Oracle Processor Core Factor Table,
 13. Systemy klasy MDM,
 14. Systemy klasy ITSM.

W tym artykule znajdziesz: