LOG Plus LOGO w

Konfiguracja VMWare Workstation (VHD)

1. Otwórz managera VMWare Workstation
2. Kliknij Player > File > New Virtual Machine…

3. Wybierz opcję I will install the operating system later i kliknij Next.
4. Wybierz:
Guest operating system: Linux
Version: Ubuntu

5. Nadaj nazwę maszynie wirtualnej. Sugerowana nazwa: LOGPlus
6. Kliknij dalej, pomijając etap związany z konfiguracją dysku wirtualnego.
7. Kliknij Customize Hardware… (1).

8. Zmień domyślne parametry sprzętowe dla nowej maszyny wirtualnej.

  • Sugerowana zmiana: RAM: 4096 MB (1, 2).
  • Skonfiguruj sieć (3) według własnych preferencji i schematu sieci w organizacji, tak aby serwisy uruchomione w obrębie maszyny wirtualnej były dostępne z zewnątrz.

9. Kliknij Close.
10. Kliknij prawym przyciskiem myszy na nazwę nowo utworzonej maszyny wirtualnej i wybierz opcję Settings (1)

11. Wybierz przycisk Add (1), a następnie opcję Hard Disk (2).

12. W sekcji wyboru typu dysku, skorzystaj z rekomendowanych przez program opcji.
13. Zaznacz opcję Use an existing virtual disk.

14. Kliknij Browse…

  • W prawym dolnym rogu ekranu z listy wybierz opcję All files (*.*)
  • Wyszukaj wcześniej rozpakowany plik .vhd

15. Wybierz opcję opcji Keep Existing Format.

16. Usuń dysk powstały w procesie tworzenia maszyny wirtualnej.

  • Kliknij na zasób do usunięcia (1).
  • Kliknij Remove (2).

17. Maszyna wirtualna jest gotowa do użycia.

W tym artykule znajdziesz: