LOG Plus LOGO w

Konfiguracja VMWare vSphere (VMDK)

1. Zaloguj się do klienta vSphere.

2. Kliknij Create / Register VM (1)

3. Wybierz opcję Create a new virtual machine (1)

4. Uzupełnij formularz według poniższych danych:

  • (1) – Name: LOGPlus
  • (2) – Compatibility – ESXi 6.5 virtual machine
  • (3) – Guest OS family – Linux
  • (4) – Guest OS version – Ubuntu Linux (64-bit) 

5. Wybierz żądany datastore.
Jeżeli dostępny jest jeden, przejdź dalej bez żadnych zmian. version – Ubuntu Linux (64-bit) 

6. Wykonaj operacje:

  • (1) – usuń istniejący, automatycznie utworzony dysk twardy, klikając na ikonkę krzyżyka.
  • (2) – wybierz opcję Add hard disk.
  • Kliknij Existing hard disk
  • Wgraj plik dysku wirtualnego na serwer wirtualizacji.
   • Kliknij na przycisk Upload (1) i wybierz wcześniej wypakowany plik .vmdk.
   • Wybierz wgrany plik (2) i kliknij Select (3).
  • Zmień parametry Controller location (1) dla wcześniej wgranego pliku. Wybierz ustawienia: IDE controller 0 oraz Master 
  • Ustaw pamięć RAM przydzieloną do serwera. Sugerowana wartość to 4 GB (2)

7. Po poprawnym przeprowadzeniu procesu dodawania wirtualnej maszyny, zostaniesz przekierowany na stronę główną klienta vSphere.
Powinien pojawić się komunikat: Virtual machine LOGPlus was successfully created.

8. Serwer jest gotowy do uruchomienia.

W tym artykule znajdziesz: