LOG Plus LOGO w

Konfiguracja Hyper-V (VHD)

1. Otwórz managera Hyper-V
2. Kliknij prawym przyciskiem myszy na serwer, wybierz opcję utworzenia nowej maszyny wirtualnej.
“Nazwa serwera” > New > Virtual Machine…

3. W sekcji Specify Name and Location – w polu Name wpisz sugerowaną wartość: LOGPlus

4. W sekcji Specify Generation wybierz opcje : Generation 1

5. W sekcji Assign Memory, w polu Startup memory wpisz sugerowaną wartość: 4096 MB

6. Uzupełnij sekcję Configure Networking według schematu sieci (można pominąć i skonfigurować sieć później).
7. W kroku Connect Virtual Hard Disk – wybierz opcję: Use an existing virtual hard disk Browse > wybierz wcześniej rozpakowany plik .vhd

8. Maszyna wirtualna jest gotowa do użycia.

W tym artykule znajdziesz: