LOG Plus LOGO w

Konfiguracja Oracle VM VirtualBox (VHD)

 1. Otwórz managera Oracle VM VirtualBox

 2. Wybierz opcję utworzenia nowej maszyny wirtualnej.
  Machine > New…

 3. Uzupełnij sekcje według schematu:

  • Name: LOGPlus
  • Type: Linux
  • Version: Ubuntu (64-bit)

4. Ustawiam ilość pamięci RAM przydzielonej do wirtualnej maszyny. Sugerowana wartość: 4096 MB.

5. Wybierz opcję: Use an existing virtual hard disk file

6. W menu Hard Disk Selector kliknij na przycisk Add (1) i wybierz wcześniej rozpakowany plik .vhd

7. Kliknij Create.
8. Maszyna wirtualna jest gotowa do użycia.

W tym artykule znajdziesz: