LOG Plus LOGO w

Wdrożenie metodą Step-by-Step

Jedną z opcji wdrożenia oprogramowania LOG Plus jest metoda Step-by-Step.
Ten sposób wymaga od technika wiedzy z zakresu systemów operacyjnych i konfiguracji baz danych oraz sieci.

Środowiska systemu

LOG Plus jest oprogramowaniem, które stanowi jedno z głównych repozytoriów wiedzy o stanie infrastruktury IT w firmach. Warto zatem zadbać o właściwe środowiska pracy dla tego narzędzia. Najlepszym rozwiązaniem jest uruchomienie conajmniej dwóch środowisk: produkcyjnego oraz testowego.

Środowisko produkcyjne – jest to środowisko wykorzystywane jako główna instancja wykorzystywana w organizacji. Na tym środowisku niezalecane jest prowadzenie testowych konfiguracji, w tym celu sugerujemy użycie środowiska testowego.

Środowisko UAT – środowisko przedprodukcyjne jest tożsame w zakresie wymagań sprzętowych ze środowiskiem produkcyjnym. Środowisko UAT jest klonem środowiska testowego, z uwzględnieniem zwiększonych parametrów hardware. Na tym środowisku wykonywane są m.in. testy wydajnościowe i testy odbioru. Uruchomienie tego środowiska jest zalecane w organizacjach zatrudniających powyżej 1000 pracowników.

Środowisko testowe –  wykorzystywane jest jako instancja testowa, całkowicie odseparowana od środowiska produkcyjnego, służąca do przeprowadzania testów najnowszych wersji, konfiguracji itp. Takie rozwiązanie zabezpiecza środowisko produkcyjne przed ewentualnymi błędami konfiguracji i utratą płynności działania.

Wirtualizacja

LOG Plus jest oprogramowaniem, które może działać w środowiskach fizycznych, a także wirtualnych.
Wpierane technologie wirtualizacji: Microsoft Hyper-V, VMWare vSphere, VMWare Workstation, Oracle VM VirtualBox.

Wymagania dla serwera aplikacji

Liczba agentów *RAM [GB]HDD [GB] **CPU [Core]
10-2004202
201-100061004
1001-5000163008
5001-50 0003280032

* Liczba użytkowników systemu jest tożsama z liczbą agentów.
*
* Wymagania nie uwzględniają ilości przestrzeni dyskowej potrzebnej do instalacji systemu serwerowego; wymagana przestrzeń zależy od zużycia, np. ilości i wagi wgrywanych załączników.

Obsługiwane systemy operacyjne

 1. Windows Server 2022
 2. Windows Server 2019
 3. Windows Server 2016
 4. Windows Server 2012 R2
 5. Linux/Unix – Opcjonalnie (wersja Ubuntu nie nowsza niż 20.04)

Wymagane dodatki dla Windows

 1. Zainstalowany IIS (Internet Information Services) w wersji 10 lub nowszej.
  1. Management Tools (Narzędzie do zarządzania) -> IIS Management Console (Konsola zarządzania usługami IIS) oraz IIS Management Scripts and Tools (Narzędzia i skrypty zarządzania usługami IIS)
  2. Application Development (Projektowanie aplikacji\Funkcje tworzenia aplikacji) -> ASP.NET
  3. Common HTTP Features (Wspólne funkcje HTTP) -> Static Content (Zawartość statyczna)
  4. Zabezpieczenia -> Uwierzytelnianie (systemu) Windows
  5. Zainstalowany moduł IISWebsockets
 2. Zainstalowany ASP.NET Core Runtime 6.0.x (Hosting Bundle)
   https://dotnet.microsoft.com/download/dotnet/6.0 
  (UWAGA: instalację należy wykonać po włączeniu IIS’a)

Wymagania dla serwera bazy danych

Liczba agentów *RAM [GB]HDD [GB] **CPU [Core]
10-2004202
201-100061004
1001-5000163008
5001-50 0003280032

* Liczba użytkowników systemu jest tożsama z liczbą agentów.
*
* Wymagania nie uwzględniają ilości przestrzeni dyskowej potrzebnej do instalacji systemu serwerowego; wymagana przestrzeń zależy od zużycia, np. ilości i wagi wgrywanych załączników.

Obsługiwane silniki bazodanowe

 1. Microsoft SQL Server 2022
 2. Microsoft SQL Server 2019
 3. Microsoft SQL Server 2017
 4. Microsoft SQL Server 2016
 5. PostgreSQL – sugerujemy instalację wersji 10.17 lub nowszej

Wymagania dla agenta desktop

Zakres zbieranych danychRAM [wartość szczytowa]HDD [GB]
Pełna konfiguracjado 72 MB2 GB / rok
Tylko podstawowa konfiguracjado 30 MB0,5 GB / rok
Konfiguracja podstawowa i monitoringdo 72 MB1 GB / rok
Konfiguracja podstawowa, monitoring i DLPdo 72 MB1 GB / rok

* Liczba użytkowników systemu jest tożsama z liczbą agentów.
*
* Wymagania nie uwzględniają ilości przestrzeni dyskowej potrzebnej do instalacji systemu serwerowego; wymagana przestrzeń zależy od zużycia, np. ilości i wagi wgrywanych załączników.

Obsługiwane systemy operacyjne

 1.  Windows Server 2019
 2.  Windows Server 2016
 3.  Windows Server 2012 R2
 4.  Windows Server 2012
 5.  Windows Server 2008 R2
 6.  Windows Server 2008
 7.  Windows 10
 8.  Windows 8.x
 9.  Windows 7
 10.  Linux/Unix (możliwe wykorzystanie skryptów do skanowania komputerów zamiast agenta on-line)

Konfiguracja sieci

Przepustowość sieci

 • Minimalna wymagana przepustowość sieci do 5000 agentów to 1 Gb/s.
 • Zalecana przepustowość sieci powyżej 5000 agentów 10 Gb/s.

Konfiguracja portów

Serwer
źródłowy
Kierunek
ruchu
Serwer
docelowy
PortyOpis
AgentSerwer
Aplikacji
8101Port komunikacji pomiędzy
Agentami a Serwerem Aplikacji.
AgentSerwer
Aplikacji
80,
443
Port dystrybucji plików pomiędzy
Agentami a Serwerem Aplikacji
(pliki w skryptach, VNC, aktualizacje agentów).
AgentSerwer
Aplikacji
8103,
6000-
6050
Port do komunikacji ze zdalnym
pulpitem (VNC). Domyślnie jest 51
równoległych połączeń. Musi być
skonfigurowana blokada połączeń
wychodzących dla programu
PortFusion na zaporze (firewall).
Dla połączeń zdalnego pulpitu (VNC)
aplikacja PortFusion nie powinna
mieć możliwości otwierania innych
portów niż 6000-6050.
Komputery
użytkowników
Portalu
WWW
Portal
WWW
80,
443
Porty komunikacji z komputerów
klienckich (przez przeglądarkę) do
Portalu WWW wraz z dystrybucją
plików.
Serwer
Aplikacji
Serwer
SQL
1433
(MS SQL
Server);
5432
(PostgreSQL)
Port komunikacji Serwera Aplikacji
z bazą danych, gdy serwer SQL
znajduje się na innej maszynie.
Serwer aplikacjiLOG CRM443 IP: 195.201.5.172Port komunikacji Serwera Aplikacji z usługą LOG CRM pod adresem logcrm-api.logsystem.pl
Serwer aplikacjiLDAP389, 636 (SSL)Domyślne porty do komunikacji z serwerem LDAP

Wymagania dla przeglądarek

PrzeglądarkaWersja
Google Chromewersja 75 i nowsze
Mozilla Firefoxwersja 67 i nowsze
Microsoft Edgewersja 45 i nowsze
Operawersja 60 i nowsze

Procedura instalacji

 1. Pobierz paczkę instalacyjną na maszynę serwerową. Jeśli jeszcze jej nie dostałeś – skontaktuj się z nami za pomocą formularza kontaktowego.
 2. Postępuj zgodnie z instrukcją instalacji.

Konfiguracja SSL

W celu zapewnienia bezpieczeństwa systemu zalecamy ustawienie certyfikatu SSL.

Konfiguracja SSL jest indywidualnym procesem. Aby dodać obsługę protokołu HTTPS, należy posiadać certyfikat SSL wydany przez zaufany urząd certyfikacji w formacie .PFX. W przypadku braku takiego certyfikatu, aby móc korzystać z HTTPS, można wygenerować tymczasowy certyfikat developerski. Kroki do jego utworzenia są tutaj.

W tym artykule znajdziesz: