LOG Plus LOGO w

Procedura instalacji Windows Server

Krok I - Projekt wdrożenia

Na samym początku warto zadbać o projekt wdrożenia. Przemyśl ile środowisk planujesz uruchomić tzn. środowisko testowe, UAT i produkcyjne. Należy także zastanowić się nad kosztami takiego wdrożenia oraz nad stanem posiadanych licencji na wymagane systemu operacyjne, licencje dostępowe oraz silniki bazodanowe, jeśli planujemy używać licencji komercyjnych.

Krok II - Wymagania dla serwera aplikacji

Zapoznaj się z artykułem dotyczącym wymagań technicznych, a następnie przygotuj środowisko dla Serwera Aplikacji zgodnie z wytycznymi opisanymi w dokumentacji.

Krok III - Wymagania dla serwera bazy danych

Zapoznaj się z artykułem dotyczącym wymagań technicznych, a następnie przygotuj środowisko dla silnika bazy danych zgodnie z wytycznymi opisanymi w dokumentacji. Jeśli już posiadasz środowisko bazodanowe i chcesz z niego skorzystać, upewnij się czy gwarantuje ono wymagane parametry wydajnościowe dla poprawnej pracy całego systemu.

Krok IV - Paczka instalacyjna

  1. Pobierz paczkę instalacyjną przy pomocy maila, jakiego otrzymałeś w chwili zawarcia umowy oraz nadania licencji.
  2. Jeśli nie posiadasz takiego maila, skontaktuj się z opiekunem handlowym w celu ponownego jego wygenerowania.
  3. Po pobraniu paczki instalacyjnej, rozpakuj ją np. w katalogu C:\LOGPlus na Serwerze Aplikacji.

Krok V - Konfiguracja IIS

Uruchom IISa (można posłużyć się skrótem inetmgr)

Przejdź do gałęzi Pule aplikacji (EN: Application Pools) i dodaj nową pulę

Nazwij dowolnie dodawaną pulę, np. LOGPlus

Przejdź do zaawansowanych właściwości dodanej puli Ustawienia zaawansowane… (EN: Advanced Settings…)

Zmień zakres dla zaznaczonych pól na wartości takie jakie są widoczne na poniższym zrzucie:

Dodaj witrynę która będzie pracowała pod kontrolą utworzonej puli. Przyjmujemy, że witryna będzie działać na porcie 888. W oknie IIS przejdź do gałęzi Witryny (EN: Sites), a następnie za pomocą akcji na prawym panelu utwórz witrynę dla LOG Plusa przyciskiem Dodaj witrynę sieci WEB… (EN: Add Website…).

W oknie dodawania strony należy:

  • Uzupełnić nazwę witryny w polu Nazwa witryny (EN: Site name:) np. LOGPlus
  • W polu Pula aplikacji:(EN: Application pool:) ustawić wcześniej stworzoną przez nas pulę aplikacji czyli LOGPLUS (ustawiamy za pomocą przycisku Wybierz… (EN: Select… )
  • Pole Port uzupełnić wartością 888
  • W polu Ścieżka fizyczna: (EN: Physical path:) wskazać ścieżkę do katalogu Serwera Aplikacji (który utworzyliśmy w Kroku IV), a dokładnie do podkatalogu app.
  • Zapisz całość.

Nowo utworzoną witrynę należy skonfigurować, przejdź do witryny i za pomocą akcji na prawym panelu uruchom okno zaawansowanych właściwości Ustawienia zaawansowane… (EN: Advanced Settings…):

Zmień zakres dla zaznaczonego pola na wartości takie jakie są widoczne na poniższym zrzucie.

Zapisz całość

Krok VI - instalacja Serwera Aplikacji LOG Plusa

1. Uruchom konsolę CMD jako Administrator i przejdź do katalogu: C:\LOGPlus\app
2. Uruchom kreator instalacji za pomocą polecenia: LOGSystems.Log.Wizard.exe

3. Postępuj zgodnie z poleceniami jakie wyświetlane są przez wizarda.
4. Na koniec (po pomyślnym podłączeniu się do instancji serwera SQL) kreator utworzy bazę danych i zasili ją startowymi danym.
5. Będąc na serwerze uruchom witrynę w przeglądarce: http://localhost:888. Logowanie możliwe jest za pomocą loginu i hasła wprowadzonego w procesie konfiguracji wizarda.
6. Przy pierwszym logowaniu podaj klucz aktywacyjny (w przypadku problemów z aktywacją skorzystaj z tych wskazówek→ Podczas próby aktywacji LOG Plus dostaję komunikat “Nie można połączyć się z LOG CRM”).

Dalsze kroki

To już koniec! (uśmiech) – możesz już rozpocząć pracę w LOG Plus korzystając z instrukcji: Pierwsze kroki w LOG Plus

W tym artykule znajdziesz: