LOG Plus

Pomoc techniczna LOG Plus

Znajdź odpowiedzi na swoje pytania. W innym wypadku skorzystaj ze wsparcia technicznego.

Kategorie dokumentacji

LOG Plus-aktualizacja

Aktualna wersja LOG Plus 3.5.129

Aktualności

Najczęściej zadawane pytania

Jeśli Twoja firma posiada ważny Maintenance (wsparcie do oprogramowania), w każdej chwili możesz skorzystać z pomocy technicznej. Aby otrzymać dostęp do naszego Supportu należy założyć konto w Panelu Klienta, postępując zgodnie z instrukcją: Rejestracja i logowanie do Panelu Klienta

W niektórych przypadkach, aby znaleźć źródło błędu występującego w aplikacji potrzebne są pliki z logami serwera. Aby je pobrać:

Dla systemu Windows:

 1. Zaloguj się do serwera, na którym jest uruchomiony LOG Plus.
 2. Przejdź do katalogu instalacji LOG Plus (…\LOGPLUS\app\logs).
 3. Pobierz plik z dnia, w którym wystąpił problem.Dla systemu Linux (Virtual Appliance):

 1. Uruchom aplikację FileZilla lub podobną (sftp),
 2. W polu Serwer wpisz adres LOG Plus np. sftp://10.1.1.100
 3. Jako nazwę użytkownika proszę podać: root, jako hasło: LpFirstRootPass
 4. Kliknij Szybkie łączenie,
 5. Logi znajdują się w katalogu: /opt/LOGSystems/LOGPlus/logs
 6. Pobierz plik z dnia, w którym wystąpił problem.
 7. Pliki można pobrać przeciągając je do siebie lub klikając prawym przyciskiem myszki i wybierając Pobierz.

Na potrzeby analizy ewentualnych problemów zalecamy rozszerzone logowanie zdarzeń serwera do pliku. W tym celu należy na serwerze z instancją LOG Plus wykonać poniższe kroki:

 1. Zatrzymać witrynę/usługę serwera LOG Plus.
 2. Edytować plik appsettings.default.json, który znajduje się w głównym katalogu serwera.
 3. W sekcji “Serilog” zmienić domyślny minimalny poziom rejestrowania zdarzeń z “Error” na “Debug” i zapisać plik.
 4. Uruchomić witrynę/usługę serwera LOG Plus.
 5. Rozszerzone logi będą zapisywane w katalogu logs w głównym katalogu serwera.


Podpowiedzi:

 • Dla instalacji w środowisku Windows plik appsettings.default.json znajduje się w głównym katalogu instalacji, np. C:\LOGPlus\app\appsettings.json
 • W przypadku Virtual Appliance w środowisku Linux plik appsettings.default.json znajduje się w katalogu /opt/LOGSystems/LOGPlus/appsettings.default.json
 • Po włączeniu rozszerzonego logowania, które jest pomocne w analizie błędów serwera, wystarczy odtworzyć błąd w LOG Plus i zebrane pliki logów dołączyć do zgłoszenia na platformie https://support.logsystem.pl
 • Zatrzymanie serwera LOG Plus na Virtual Appliance (Linux): service logplus stop
 • Uruchomienie serwera LOG Plus na Virtual Appliance (Linux): service logplus start
 • Sekcja “Serilog” powinna wyglądać podobnie jak na zrzucie

Na potrzeby analizy ewentualnych problemów zalecamy rozszerzone logowanie do pliku. W tym celu należy na problematycznym komputerze z Agentem wykonać poniższe kroki:

 1. Utwórz i podłącz nowy profil do komputera na którym chcesz włączyć rozszerzone logowanie
 2. W profilu → sekcja: Ustawienia pracy agenta, należy zmienić wartość dla pola Miejsce logowania błędów i komunikatów na Pliki (logowanie szczegółowe):
 3. Wskaż ścieżkę do pliku np .\logs.
 4. Zapisz profil, a następnie zweryfikuj czy został on ustawiony na problematycznym komputerze. Jeśli tak to można przejść do kolejnego punktu. 
 5. Zaloguj się na komputerze z problematycznym agentem.
 6. W katalogu …\LOG Plus\LOG Plus – Agent zostanie utworzony katalog o nazwie np logs w którym będą zbierane logi systemu.

W przypadku wyświetlenia się komunikatu “Nie można połączyć się z LOG CRM” po wpisaniu klucza aktywacyjnego należy sprawdzić możliwość komunikacji serwera z usługą LOG CRM pod adresem logcrm-api.logsystem.pl.

Najczęstszymi źródłami problemu są:

 1. brak połączenia serwera LOG Plus z Internetem,
 2. problemy z DNS,
 3. zablokowany ruch na zewnętrznym firewallu,
 4. podmieniany certyfikat SSL (np. sprzętowo na routerze) – LOG Plus uznaje go za niezaufany i blokuje komunikację z LOG CRM.


Brak komunikacji z logcrm-api.logsystem.pl spowoduje również brak możliwości pobierania aktualizacji oprogramowania i słowników.

Jeżeli po instalacji Agenta komputer pojawił się w CMDB, ale po chwili został oznaczony jako Offline, mimo że komputer jest włączony i ma połączenie z Internetem, prawdopodobnie wystąpił błąd Pipe Client Error (sprawdź Podgląd Zdarzeń).

Aby rozwiązać problem:

 1. Wejdź do Ustawień aplikacji > Profile agenta > Utwórz nowy.
 2. W sekcji Obciążenia, upewnij się, że “Obciążenie Sieci” jest wyłączone
 3. Zapisz profil agenta.
 4. W liście profili zmień kolejność profili, aby nowo utworzony był pierwszy na liście.
 5. Uruchom ponownie usługę “Usługa LPA” na komputerze z problemem połączenia. Agent spróbuje pobrać aktualizację profilu.
 6. Po kilku minutach sprawdź czy w portalu LOG Plus komputer jest oznaczony jako Online.
  1. Jeśli jest Online, zrestartuj usługę LPA na pozostałych komputerach.
  2. Jeśli dalej jest Offline:
   1. Wejdź w katalog instalacji agenta LOG Plus i otwórz plik LOGSystem.Agent.Service.exe.Config (najlepiej za pomocą aplikacji Notepad++).
   2. Sprawdź czy w parametrach netGaugeMonitoringPeriod oraz netGaugeProcessCount wartości wynoszą “0”. Jeśli nie, zmień je na “0”. 
   3. Zapisz zmiany w pliku na uprawnieniach administratora.
   4. Uruchom ponownie usługę LPA na tym komputerze.
   5. Po kilku minutach sprawdź czy w portalu LOG Plus komputer jest oznaczony jako Online.


Jeśli komputer w ogóle nie pojawił się w CMDB po instalacji Agenta, przejdź przez punkty od 1 do 6.b. i dodatkowo w pliku LOGSystem.Agent.Service.exe.Config sprawdź czy poniższe parametry są zgodne z ustawieniami sieciowymi agenta w profilach agenta w Ustawieniach aplikacji:

 • serverAddress
 • port
 • key

Aby oprogramowanie zostało utworzone w LOG Plus oprogramowanie musi zostać zidentyfikowane przez agenta na urządzeniu końcowym, a raport musi zostać przesłany do serwera aplikacji.

Raporty są przesyłane do LOG Plus kilkanaście minut od instalacji agenta, a później cyklicznie na podstawie konfiguracji profilu agenta.

Warunkiem zidentyfikowania oprogramowania przez agenta jest posiadanie przez agenta aktualniej bazy wzorców zawierającej dane oprogramowanie. Nowe bazy wzorców są automatycznie aktualizowane za pośrednictwem serwisu LOG CRM, pod warunkiem dostępu serwera LOG Plus do Internetu.

LOG Plus - kontakt

Kontakt

Pracujemy w trybie częściowo zdalnym, dlatego w przypadku utrudnionego kontaktu z Działem Technicznym prosimy o uwzględnienie poniższych metod kontaktu. Wtorek-Czwartek kontakt telefoniczny: 8:00-16:00, Poniedziałek i Piątek preferowany kontakt mailowy.

+48 65 615 82 98

support.logplus@log-systems.com

LOG Plus - wsparcie

Moje wsparcie

Uzyskaj informacje o swoich produktach i usługach LOG Plus. Jeśli jesteś naszym klientem i posiadasz ważne wsparcie do oprogramowania, po zalogowaniu się do Panelu Klienta możesz swobodnie korzystać z pomocy technicznej LOG Plus.

LOG Plus - DEMO

Bezpłatna wersja DEMO

Wypróbuj w pełni funkcjonalną wersję demonstracyjną, zawierającą wszystkie funkcje LOG Plus.