LOG Plus LOGO w

Agent desktop – Windows

Agent jest programem instalowanym na komputerach, który pomaga w inwentaryzacji, zbiera i przesyła do LOG Plus informacje o:

  • podzespołach komputera, 
  • statusie połączenia z internetem,
  • loginach użytkowników,
  • monitoringu odwiedzanych stron www,
  • monitoringu uruchamianych procesów,
  • monitoringu wykonywanych akcji na plikach,
  • monitoringu wydruków,
  • zarejestrowanych użyciach nośników danych,
  • zainstalowanym oprogramowaniu,
  • statystykach użycia oprogramowania.

Agent pozwala umożliwia wykonywanie operacji na komputerach, takich jak:  zdalne wykonywanie skryptów, zdalnie podłączenie i przejęcie kontroli nad komputerem (VNC), blokowanie nośników danych.

W tym artykule znajdziesz: