LOG Plus LOGO w

Agent nie zbiera danych do audytu przyrostowego

Opis czynności

  1. Sprawdź, czy jest uruchomiona usługa Agenta LOG Plus – Usługa LPA (LPA Service)
    Jeśli usługa Agenta LOG Plus nie jest uruchomiona uruchom ją i po zgłoszeniu się agenta w portalu poczekaj do terminu wykonania audytu przyrostowego wg ustawień profilu agenta do niego przypisanego.
  2. Jeżeli usługa Agenta LOG Plus jest uruchomiona sprawdź, czy agent monitoruje się w systemie jako online?
    Jeśli agent jest offline postępuj zgodnie z instrukcją: Agenci są ‘offline’ – brak komunikacji komputera z serwerem po instalacji Agenta
  3. Jeżeli problem z audytem przyrostowym nadal występuje sprawdź, czy w katalogu instalacji agenta w baseline został utworzony plik scan_report.audx z momentu, w którym powinien zostać utworzony wg ustawień systemu – Profil agenta desktop ->Konfiguracja parametrów audytu SAM
  4. Jeżeli plik nie został utworzony sprawdź w jaki sposób ustawione jest logowanie błędów i komunikatów dla profilu agenta, na którym działa agent na problematycznym komputerze? Jeżeli ustawiona jest opcja Plik prośba o zmianę na Plik (logowanie szczegółowe) i dołączenie logów po wykonaniu akcji na komputerze z problematycznym agentem.
  5. Jeżeli plik scan_report.audx został utworzony w katalogu baseline dołącz także logi z maszyny z serwerem LOG Plus.

W tym artykule znajdziesz: