LOG Plus LOGO w

Rozszerzone logowanie Agenta

Agent jest online i jest możliwa zmiana profilu Agenta z poziomu konsoli

 1. Utwórz i podłącz nowy profil do komputera na którym chcesz włączyć rozszerzone logowanie
 2. W profilu → sekcja: Ustawienia pracy agenta, należy zmienić wartość dla pola Miejsce logowania błędów i komunikatów na Pliki (logowanie szczegółowe):


 3. Wskaż ścieżkę do pliku np .\logs.
 4. Zapisz profil, a następnie zweryfikuj czy został on ustawiony na problematycznym komputerze. Jeśli tak to można przejść do kolejnego punktu. 
 5. Zaloguj się na komputerze z problematycznym agentem.

 6. W katalogu …\LOG Plus\LOG Plus – Agent zostanie utworzony katalog o nazwie np logs w którym będą zbierane logi systemu.

Agent jest offline i nie ma możliwości włączenia logowania rozszerzonego z poziomu konsoli

W przypadku, kiedy chcemy włączyć rozszerzone logowanie Agenta na danym komputerze, ale nie jest online, należy przejść do pliku konfiguracyjnego agenta (LOGSystem.Agent.Service.exe CONFIG), który znajduje się w miejscu jego instalacji, a następnie usunąć sekcje od wpisu <log4net> do </log4net-batch>.

Następnie należy w to miejsce wkleić poniższy kod i zrestartować usługę LPA Service.

				
					<log4net>
 <root>
  <priority value="WARN" />
  <appender-ref ref="debug-log" />
 </root>
 <appender name="debug-log" type="log4net.Appender.RollingFileAppender">
  <file value=".\logs\agent_log_sys.txt" />
  <appendToFile value="true" />
  <rollingStyle value="Size" />
  <maximumFileSize value="10MB" />
  <maxSizeRollBackups value="5" />
  <staticLogFileName value="true" />
  <layout type="log4net.Layout.PatternLayout,log4net">
  <conversionPattern value="%d [%t] %-5p %c - %m%n%exception" />
  </layout>
 </appender>
 <appender name="file-log" type="log4net.Appender.RollingFileAppender">
  <file value=".\logs\agent_log.txt" />
  <appendToFile value="true" />
  <rollingStyle value="Size" />
  <maximumFileSize value="10MB" />
  <maxSizeRollBackups value="5" />
  <staticLogFileName value="true" />
  <layout type="log4net.Layout.PatternLayout,log4net">
  <conversionPattern value="%d [%t] %-5p %c - %m%n%exception" />
  </layout>
 </appender>
 <logger name="Ktr" additivity="False">
  <level value="DEBUG" />
  <appender-ref ref="file-log" />
 </logger>
 <logger name="LOGSystem" additivity="False">
  <level value="DEBUG" />
  <appender-ref ref="file-log" />
 </logger>
 <logger name="LOGSystems" additivity="False">
  <level value="DEBUG" />
  <appender-ref ref="file-log" />
 </logger>
 <appender name="monitoring" type="log4net.Appender.RollingFileAppender">
  <file value=".\logs\agent_log_mon.txt" />
  <appendToFile value="true" />
  <rollingStyle value="Size" />
  <maximumFileSize value="10MB" />
  <maxSizeRollBackups value="5" />
  <staticLogFileName value="true" />
  <layout type="log4net.Layout.PatternLayout,log4net">
  <conversionPattern value="%d [%t] %-5p %c - %m%n%exception" />
  </layout>
 </appender>
 <logger name="LOGSystems.Agent.Service.Monitoring" additivity="False">
  <level value="DEBUG" />
  <appender-ref ref="monitoring" />
 </logger>
 <appender name="messaging" type="log4net.Appender.RollingFileAppender">
  <file value=".\logs\agent_log_msg.txt" />
  <appendToFile value="true" />
  <rollingStyle value="Size" />
  <maximumFileSize value="10MB" />
  <maxSizeRollBackups value="5" />
  <staticLogFileName value="true" />
  <layout type="log4net.Layout.PatternLayout,log4net">
  <conversionPattern value="%d [%t] %-5p %c - %m%n%exception" />
  </layout>
 </appender>
 <logger name="LOGSystems.Agent.Service.Messaging" additivity="False">
  <level value="DEBUG" />
  <appender-ref ref="messaging" />
 </logger>
 <logger name="LOGSystems.Messaging" additivity="False">
  <level value="DEBUG" />
  <appender-ref ref="messaging" />
 </logger>
 <appender name="database" type="log4net.Appender.RollingFileAppender">
  <file value=".\logs\agent_log_db.txt" />
  <appendToFile value="true" />
  <rollingStyle value="Size" />
  <maximumFileSize value="10MB" />
  <maxSizeRollBackups value="5" />
  <staticLogFileName value="true" />
  <layout type="log4net.Layout.PatternLayout,log4net">
  <conversionPattern value="%d [%t] %-5p %c - %m%n%exception" />
  </layout>
 </appender>
 <logger name="LOGSystems.Agent.Service.Database.Core.DbCommand"
  additivity="False">
  <level value="DEBUG" />
  <appender-ref ref="database" />
 </logger>
 <appender name="state" type="log4net.Appender.RollingFileAppender">
  <file value=".\logs\agent_log_state.txt" />
  <appendToFile value="true" />
  <rollingStyle value="Size" />
  <maximumFileSize value="10MB" />
  <maxSizeRollBackups value="5" />
  <staticLogFileName value="true" />
  <layout type="log4net.Layout.PatternLayout,log4net">
  <conversionPattern value="%d [%t] %-5p %c - %m%n%exception" />
  </layout>
 </appender>
 <logger name="LOGSystems.Agent.Service.Core.StateProvider" additivity="False">
  <level value="DEBUG" />
  <appender-ref ref="state" />
 </logger>
 </log4net>

	<log4net-batch>
 <root>
  <priority value="DEBUG" />
  <appender-ref ref="debug-log" />
 </root>
 <appender name="debug-log" type="log4net.Appender.RollingFileAppender">
  <lockingModel type="log4net.Appender.FileAppender+MinimalLock" />
  <file value=".\logs\agent_log_user.txt" />
  <appendToFile value="true" />
  <rollingStyle value="Size" />
  <maximumFileSize value="10MB" />
  <maxSizeRollBackups value="5" />
  <staticLogFileName value="true" />
  <layout type="log4net.Layout.PatternLayout,log4net">
  <conversionPattern value="%d [%username] [%t] %-5p %c - %m%n%exception" />
  </layout>
 </appender>
 </log4net-batch>

				
			

W tym artykule znajdziesz: