LOG Plus LOGO w

Agent nie zaktualizował się na części komputerów

Wstęp

Na wstępie należy pamiętać o tym, że proces aktualizacji LOG Plus składa się z dwóch etapów:

 1. Aktualizacja serwera LOG Plus – Aktualizacja systemu LOG Plus
 2. Automatyczna aktualizacja Agentów na komputerach klienckich tzw. “końcówkach” – Aktualizacja Agenta LOG Plus na urządzeniach końcowych

Jeśli zaobserwowany zostanie objaw w postaci braku aktualizacji agenta na komputerach będzie to wyraźnie zaznaczone czerwonym kolorem w samej aplikacji:

Weryfikacja działania usługi updatera Agenta po stronie komputera klienckiego

 1. Upewnij się, że usługa odpowiedzialna za działanie mechanizmu aktualizacji Agenta (usługa o nazwie: Usługa LPUpdaterService) jest uruchomiona:

2. Jeśli nie jest uruchomiona, uruchom ją i odczekaj 5 minut

3. Jeśli po tym czasie usługa nie zatrzymała się (nadal jest uruchomiona)  sprawdź w LOG Plus czy nastąpiła aktualizacja wersji Agenta dla tego komputera

4. Jeśli po wykonaniu punktu 2 usługa nadal się zatrzymuje przejdź do dziennika zdarzeń systemu Windows → Event Viewer (eventvwr.msc) i odszukaj błędy związanie z usługą “Usługa LPUpdaterService“.

5. Błędy należy dołączyć do zgłoszenia na platformie https://support.logsystem.pl

Rozszerzone logowanie Updatera

 1. Na komputerze z nieaktualnym Agentem należy zatrzymać usługę „Usługa LPAUpdaterService”.
 2. Edytować plik LOGSystems.Updater.exe.config znajdujący się domyślnie w kat. Agenta: domyslnie C:\Program Files (x86)\LOG Plus\LOG Plus – Agent\
 3. Odkomentować konfigurację loggera znajdującą się w sekcji log4net, wskazaną na zrzucie:

4. Uruchomić usługę „Usługa LPAUpdaterService”.
5. Rozszerzone logi będą zapisywane w katalogu logs w pliku updater-log.txt
6. Odczekać ok. 15 minut i zebrane pliki logów dołączyć do zgłoszenia na platformie https://support.logsystem.pl

Weryfikacja serwera Aktualizacji LOG Plus, przypadek: żaden Agent nie dokonał auto-aktualizacji

Sprawdź w LOG Plus czy poprawnie skonfigurowany jest serwer aktualizacji (nazwa hosta, port, klucz) → zobacz gdzie: Ustawienia sieciowe:

 1. Jeśli port jest błędny → popraw go, a następnie wygeneruj raz jeszcze klucz w Polu Klucz serwera
 2. Całość zapisz
 3. Odczekaj 15 minut, a następnie sprawdź w LOG Plus czy nastąpiła aktualizacja wersji Agenta dla tego komputera
 4. Jeśli Agent nie dokonał aktualizacji zbierz logi serwera → Jak pobrać logi z serwera aplikacji
 5. Logi należy dołączyć do zgłoszenia na platformie https://support.logsystem.pl

Weryfikacja pliku konfiguracyjnego updatera

Katalog Agent na komputerze klienckim oprócz głównego pliku konfiguracyjnego (odpowiedzialnego za działanie Agenta), zawiera także plik konfiguracyjny updatera o nazwie: LOGSystems.Updater.exe.config:

W przypadku problemów z aktualizacją należy porównać plik z plikiem Agenta który dokonał autoaktualizacji. Jeśli są jakieś różnice należy zastąpić aktualny plik tym wzorcowym z komputera na którym Agent dokonał aktualizacji a następnie zrestartować usługę: Usługa LPUpdaterService i postępować podobnie jak w krokach opisanych w sekcji: Weryfikacja działania usługi updatera Agenta po stronie komputera klienckiego

W tym artykule znajdziesz: