LOG Plus LOGO w

Mechanizmy zapewnienia bezpieczeństwa danych

Mechanizmy

 • Uwierzytelnienie: 
  • Dostęp do aplikacji tylko dla uprawnionych użytkowników.
  • Imienne konta użytkowników.
  • Agent zabezpieczony unikalnym identyfikatorem (GUID).
  • Ograniczenie dostępu do bazy danych przez wymaganie loginu i hasła.
 • Autoryzacja:
  • Gradacja uprawnień dla każdego konta użytkownika.
 • Dostęp do bazy danych ograniczony tylko do jednego komputera.
 • Szyfrowana komunikacja pomiędzy modułami systemu.
 • Używanie skrótów haseł użytkowników (hash). 
 • Rejestracja operacji na danych. Zapisywanie zmian w formie “przed” i “po” wraz z nazwą użytkownika i datą oraz godziną zmiany.
 • System może pracować w trybie ciągłym, nawet w przypadków wystąpienia błędów.

Mechanizmy w podziale na kategorie

Poufność danych

 • Uwierzytelnienie: 
  • Dostęp do aplikacji tylko dla uprawnionych użytkowników.
  • Imienne konta użytkowników.
  • Agent zabezpieczony unikalnym identyfikatorem (GUID).
  • Ograniczenie dostępu do bazy danych przez wymaganie loginu i hasła.
 • Autoryzacja:
  • Gradacja uprawnień dla każdego konta użytkownika.
 • Dostęp do bazy danych jest ograniczony tylko do jednego komputera.
 • Szyfrowana komunikacja pomiędzy modułami systemu.
 • Używanie skrótów haseł użytkowników (hash). 

Integralność danych

 • Rejestracja operacji na danych. Zapisywanie zmian w formie “przed” i “po” wraz z nazwą użytkownika i datą oraz godziną zmiany.
 • Uwierzytelnienie (j.w.).
 • Autoryzacja (j.w.).

Dostępność danych

 • Autoryzacja: gradacja uprawnień (j.w.).

Autentyczność danych

 • Uwierzytelnienie (j.w.).

Rozliczalność danych

 • Rejestracja operacji na danych. Zapisywanie zmian w formie “przed” i “po” wraz z nazwą użytkownika i datą oraz godziną zmiany.

Niezawodność systemu

 • System może pracować w trybie ciągłym, nawet w przypadków wystąpienia błędów.

Niezaprzeczalność danych

 • Uwierzytelnienie (j.w.).

W tym artykule znajdziesz: