LOG Plus LOGO w

Struktura bazy danych

Opis tabel bazy danych LOG Plus:

Nazwa tabeliOpis
AccessoryTabela Accessory zawiera informacje o zasobach typu “Pozostałe”
AccessoryAttachmentTabela AccessoryAttachment zawiera relacje zasobów typu “Pozostałe” z załącznikami
AccessoryCommentTabela AccessoryComment przechowuje komentarze i notatki dotyczące akcesoriów. 
AccessoryDepartmentTabela AccessoryDepartment przechowuje informacje o działach lub jednostkach organizacyjnych powiązanych relacjami z zasobami typu “Pozostałe”. 
AccountTabela Account przechowuje informacje o kontach użytkowników systemu
AdvancedFilterTabela AdvancedFilter zawiera informacje o zaawansowanych filtrach używanych w systemie
AdvancedFilterConditionTabela AdvancedFilterCondition przechowuje warunki używane w zaawansowanych filtrach
AgentTabela Agent zawiera szczegółowe informacje na temat agentów w systemie
AgentJobTabela AgentJob przechowuje informacje na temat zadań (jobów), które są uruchamiane przez agenta
AgentJobDistributedFileTabela AgentJobDistributedFile zawiera informacje o plikach rozprowadzanych przez Agenta
AgentMobileTabela AgentMobile zawiera informacje o agentach mobilnych w systemie
AgentNetworkSettingsTabela AgentNetworkSettings przechowuje ustawienia sieciowe Agenta
AgentProfileTabela AgentProfile zawiera ogólne informacje na temat profili agentów w systemie
AgentProfileCoverage 
AgentProfileDomainProcessRuleTabela AgentProfileDomainProcessRule zawiera reguły procesów domenowych związane z profilami agentów
AgentProfileMobileSettingsTabela AgentProfileMobileSettings zawiera ustawienia związane z agentami mobilnymi w systemie
AgentProfileMonitoringScheduleTabela AgentProfileMonitoringSchedule przechowuje harmonogramy monitorowania dla profili Agentów
AgentProfileNetworkTabela AgentProfileNetwork zawiera informacje o ustawieniach sieciowych agentów. 
AgentProfileNetworkServiceTabela AgentProfileNetworkService zawiera informacje o usługach sieciowych skonfigurowanych w profilach agentów. 
AgreementTabela Agreement przechowuje informacje dotyczące umów w systemie.
AgreementAccessoryTabela AgreementAccessory zawiera informacje o zasobach typu “Pozostałe” powiązanych z umowami
AgreementAgreementTabela AgreementAgreement przechowuje relacje pomiędzy umowami
AgreementAttachmentTabela AgreementAttachment zawiera relacje umów i załączników
AgreementCommentTabela AgreementComment przechowuje uwagi dotyczące Umów
AgreementComputerTabela AgreementComputer przechowuje informacje o relacjach umów i komputerów
AgreementDataCarrierTabela AgreementDataCarrier przechowuje informacje o relacjach umów z nośnikami danych
AgreementDepartmentTabela AgreementDepartment przechowuje relacje umów z Działami
AgreementInvoiceTabela AgreementInvoice przechowuje relacje umów i faktur
AgreementItSystemTabela AgreementItSystem przechowuje relacje umów z Systemami Informatycznymi
AgreementLicenseTabela AgreementLicense przechowuje relacje umów i licencji
AgreementLogOrderTabela AgreementLogOrder przechowuje relacje umów i zamówień
AgreementMobileDeviceTabela AgreementMobileDevice zawiera relacje umów z urządzeniami mobilnymi
AgreementMonitorTabela AgreementMonitor przechowuje informacje o relacjach umów z zasobami typu Monitor
AgreementNetworkDeviceTabela AgreementNetworkDevice przechowuje informacje o relachach umów z urządzeniami sieciowymi
AgreementPersonTabela AgreementPerson przechowuje informacje relacjach umów z osobami
AgreementPhoneNumberTabela AgreementPhoneNumber przechowuje informacje o relacjach umów z numerami telefonów
AgreementPrinterTabela AgreementPrinter przechowuje informacje o relacjach umów z drukarkami
AlertConfigTabela AlertConfig przechowuje konfiguracje alertów w systemie. 
AppearanceImageTabela AppearanceImage zawiera informacje o grafikach używanych do konfiguracji wyglądu systemu
Appointment 
AssetBarCodeSettingsTabela AssetBarCodeSettings przechowuje ustawienia związane z kodami kreskowymi dla zasobów.
AssetCustomFieldTabela AssetCustomField przechowuje niestandardowe pola danych związane z zasobami.
AttachmentTabela Attachment przechowuje ogólne informacje o załącznikach w systemie
AttachmentFileTabela AttachmentFile zawiera informacje o załącznikach 
AuthorizationLevel 
AuthorizationsAutonumberingSettings
AutomationRuleTabela AutomationRule przechowuje reguły automatyzacji w systemie
AutomationRuleCounterTabela AutomationRuleCounter przechowuje liczniki związane z regułami automatyzacji.
AzureSettingTabela AzureSetting przechowuje ustawienia związane z integracją z platformą Azure
AzureSettingFieldMapTabela AzureSettingFieldMap przechowuje mapowania pól związane z ustawieniami integracji z platformą Azure
AzureSettingScheduleTabela AzureSettingSchedule przechowuje harmonogramy związane z ustawieniami integracji z platformą Azure
CaseDirectory 
CaseDirectoryLang 
CategoryTabela Category przechowuje informacje o kategoriach w systemie
CategoryLangTabela CategoryLang zawiera informacje wersji językowej pól słownikowych “Kategoria”
CategoryRelation 
CloseCodeTabela CloseCode przechowuje wartości pól słownikowych “Kod zamknięcia”
CloseCodeLangTabela CloseCodeLang zawiera informacje o wersji językowej wartości pól słownikowych “Kod zamknięcia”
ComputerTabela Computer przechowuje informacje o komputerach w systemie
ComputerAccessoryTabela ComputerAccessory przechowuje informacje o relacjach zasobów typu “Komputer” i “Pozostałe”
ComputerAccountTabela ComputerAccount przechowuje informacje o kontach powiązanych z zasobem typu “Komputer”.  
ComputerAttachmentTabela ComputerAttachment zawiera informacje o relacjach pomiędzy zasobami typu “Komputer”, a załącznikami
ComputerCommentTabela ComputerComment przechowuje uwagi dla zasobów typu Komputer
ComputerComputerTabela ComputerComputer przechowuje relacje między komputerami w systemie.
ComputerCustomValuesTabela ComputerCustomValues przechowuje niestandardowe wartości związane z komputerami. 
ComputerDataCarrierTabela ComputerDataCarrier przechowuje informacje o relacjach komputerów z nośnikami danych
ComputerDepartmentTabela ComputerDepartment przechowuje informacje o relacjach komputerów z działami
ComputerDriveTabela ComputerDrive przechowuje informacje o relachacj komputerów z dyskami twardymi
ComputerLdapGroupNamesTabela ComputerLdapGroupNames zawiera nazwy grup LDAP dla komputerów
ComputerLicenseTabela ComputerLicense przechowuje informacje relacjach Licencja – Komputer. 
ComputerLicenseCommentTabela ComputerLicenseComment przechowuje uwagi dla relacji Komputer – Licencja. Np. “Nieprzypisana licencja”
ComputerLoginTabela ComputerLogin przechowuje informacje o relacjach pomiędzy zasobem typu “Komputer”, a loginami użytkowników. 
ComputerMonitorTabela ComputerMonitor przechowuje informacje relacjach pomiędzy zasobami typu “Komputer” a “Monitor”. 
ComputerNetworkDeviceTabela ComputerNetworkDevice przechowuje informacje o relacjach pomiędzy zasobem typu “Komputer”, a “Urządzenie sieciowe”. 
ComputerPrinterTabela ComputerPrinter przechowuje informacje orelacjach pomiędzy zasobami typu “Komputer”, a “Drukarka”. 
ComputerProductTabela ComputerProduct przechowuje informacje o produkcie handlowym zasobu typu “Komputer”
ComputerSoftwareTabela ComputerSoftware przechowuje informacje o oprogramowaniu zainstalowanym na komputerach. 
ComputerSoftwareCommentTabela ComputerSoftwareComment przechowuje uwagi dla relacji Komputer – Oprogramowanie, np. “Brak licencji”
ComputerUserTabela ComputerUser przechowuje informacje o relacjach Komputer – Użytkownik
ConnectorTabela Connector przechowuje informacje o konektorach, które mogą być używane do integrowania się z zewnętrznymi systemami.
ContractorTabela Contractor przechowuje informacje o kontrahentach lub dostawcach.
CrmInfoTabela CrmInfo zawiera informacje związane z systemem CRM takie jak Id klienta i klucz
CustomFieldTabela CustomField przechowuje informacje o polach własnych w systemie. 
CustomFieldLangTabela CustomFieldLang zawiera informacje o języku pól własnych w systemie. 
CustomFieldListItemTabela CustomFieldListItem przechowuje elementy listy zasobów do których można dodać pole własne
DataCarrierTabela DataCarrier przechowuje informacje o nośnikach danych w systemie. 
DataCarrierAttachmentTabela DataCarrierAttachment zawiera relacje pomiędzy nośnikami danych, a załącznikami
DataCarrierCommentTabela DataCarrierComment przechowuje uwagi dotyczące nośników danych
DataCarrierConnectionHistoryTabela DataCarrierConnectionHistory przechowuje rejestr podłączeń nośników danych. 
DataCarrierDepartmentTabela DataCarrierDepartment przechowuje informacje o działach do których przypisane sa nośniki danych. 
DataSet 
DataWarehouseBiosTabela DataWarehouseBios przechowuje informacje o BIOSie Dane przechowywane są w hurtowni danych.
DataWarehouseCdromDriveTabela DataWarehouseCdromDrive przechowuje informacje o napędach CD/DVD Dane przechowywane są w hurtowni danych.
DataWarehouseComputerSystemTabela DataWarehouseComputerSystem przechowuje informacje o systemach komputerowych Dane przechowywane są w hurtowni danych.
DataWarehouseController1394Tabela DataWarehouseController1394 przechowuje informacje o kontrolerach FireWire Dane przechowywane są w hurtowni danych.
DataWarehouseDesktopMonitorTabela DataWarehouseDesktopMonitor przechowuje informacje o monitorach komputerowych Dane przechowywane są w hurtowni danych.
DataWarehouseDiskDriveTabela DataWarehouseDiskDrive przechowuje informacje o dyskach twardych Dane przechowywane są w hurtowni danych.
DataWarehouseDiskPartitionTabela DataWarehouseDiskPartition przechowuje informacje o partycjach dyskowych Dane przechowywane są w hurtowni danych.
DataWarehouseFileDataTabela DataWarehouseFileData przechowuje dane plików Dane przechowywane są w hurtowni danych.
DataWarehouseFileEventTabela DataWarehouseFileEvent przechowuje informacje o zdarzeniach plikowych Dane przechowywane są w hurtowni danych.
DataWarehouseFloppyDriveTabela DataWarehouseFloppyDrive przechowuje informacje o napędach dyskietek Dane przechowywane są w hurtowni danych Zawiera.
DataWarehouseKeyboardTabela DataWarehouseKeyboard przechowuje informacje o klawiaturach Dane przechowywane są w hurtowni danych.
DataWarehouseLogicalDiskTabela DataWarehouseLogicalDisk przechowuje informacje o dyskach logicznych Dane przechowywane są w hurtowni danych.
DataWarehouseLogonEventTabela DataWarehouseLogonEvent przechowuje informacje o zdarzeniach logowania Dane przechowywane są w hurtowni danych.
DataWarehouseMainboardTabela DataWarehouseMainboard przechowuje informacje o płytach głównych Dane przechowywane są w hurtowni danych.
DataWarehouseModemTabela DataWarehouseModem przechowuje informacje o modemach Dane przechowywane są w hurtowni danych.
DataWarehouseNetworkAdapterTabela DataWarehouseNetworkAdapter przechowuje informacje o adapterach sieciowych Dane przechowywane są w hurtowni danych.
DataWarehousePcmciaControllerTabela DataWarehousePcmciaController przechowuje informacje o kontrolerach PCMCIA Dane przechowywane są w hurtowni danych.
DataWarehousePhysicalMemoryTabela DataWarehousePhysicalMemory przechowuje informacje o pamięci fizycznej. Dane przechowywane są w hurtowni danych. 
DataWarehousePointingDeviceTabela DataWarehousePointingDevice przechowuje informacje o urządzeniach wskazujących (np. myszy).
DataWarehousePrinterTabela DataWarehousePrinter przechowuje informacje o drukarkach Dane przechowywane są w hurtowni danych.
DataWarehousePrinterJobTabela DataWarehousePrinterJob przechowuje informacje o zadaniach drukowania Dane przechowywane są w hurtowni danych.
DataWarehouseProcessorTabela DataWarehouseProcessor przechowuje informacje o procesorach Dane przechowywane są w hurtowni danych.
DataWarehouseProcessStartEndInfoTabela DataWarehouseProcessStartEndInfo przechowuje informacje o rozpoczęciu i zakończeniu procesów.
DataWarehouseProcessUsageInfoTabela DataWarehouseProcessUsageInfo przechowuje informacje o użyciu procesów. Dane przechowywane są w hurtowni danych.
DataWarehouseQueryOutputTabela DataWarehouseQueryOutput przechowuje wyniki zapytań Dane przechowywane są w hurtowni danych.
DataWarehouseQueryResultTabela DataWarehouseQueryResult przechowuje wyniki zapytań Dane przechowywane są w hurtowni danych.
DataWarehouseRegistryDataTabela DataWarehouseRegistryData przechowuje dane rejestru systemowego Dane przechowywane są w hurtowni danych.
DataWarehouseReportTabela DataWarehouseReport przechowuje raporty Dane przechowywane są w hurtowni danych.
DataWarehouseScreenshotTabela DataWarehouseScreenshot przechowuje zrzuty ekranu Dane przechowywane są w hurtowni danych.
DataWarehouseSoftwareLicenseTabela DataWarehouseSoftwareLicense przechowuje informacje relacjach oprogramowanie – licencja. Dane przechowywane są w hurtowni danych
DataWarehouseSoundDeviceTabela DataWarehouseSoundDevice przechowuje informacje o urządzeniach dźwiękowych Dane przechowywane są w hurtowni danych.
DataWarehouseUsbDeviceTabela DataWarehouseUsbDevice przechowuje informacje o urządzeniach USB Dane przechowywane są w hurtowni danych.
DataWarehouseVideoControllerTabela DataWarehouseVideoController przechowuje informacje o kontrolerach wideo Dane przechowywane są w hurtowni danych.
DecisionsConfigTabela DecisionsConfig przechowuje konfiguracje decyzji w systemie.
DecisionsQuorumTabela DecisionsQuorum przechowuje informacje o kworum dla decyzji w systemie.
DecisionsRequestTabela DecisionsRequest przechowuje żądania decyzji w systemie. 
DeletedDictionaryItemTabela DeletedDictionaryItem przechowuje informacje pozycjach słownikowych usuniętych z systemu
DepartmentTabela Department przechowuje informacje o departamentach lub jednostkach organizacyjnych w systemie. 
DepartmentLocationTabela DepartmentLocation przechowuje informacje o lokalizacjach powiązanych z działami.
DictionariesUpdateTabela DictionariesUpdate przechowuje informacje o datach aktualizacji słowników i wzorców oprogramowania
DistributedFileTabela DistributedFile przechowuje informacje o plikach dystrybuowanych za pomocą Agenta
DomainProcessRuleTabela DomainProcessRule przechowuje reguły działania blokowania procesów
DomainProcessRuleItemTabela DomainProcessRuleItem przechowuje elementy związane z listą procesów zabronionych
FileOperationSummaryTabela FileOperationSummary przechowuje podsumowanie operacji plikowych w systemie. Zawiera dane takie jak identyfikator operacji, typ operacji, czas wykonania, itp.
FilterTabela Filter przechowuje informacje o filtrach używanych w systemie. Zawiera dane takie jak identyfikator filtra, warunki, akcje, itp.
FormCatalogTabela FormCatalog przechowuje informacje o katalogach formularzy w systemie
FormCatalogFieldTabela FormCatalogField przechowuje informacje o polach formularzy powiązanych z formularzami istniejącymi w systemie. 
FormCatalogFieldOptionTabela FormCatalogFieldOption przechowuje o opcjonalnych polach formularzy powiązanych z formularzami istniejącymi w systemie
FormGroupTabela FormGroup przechowuje informacje o grupach formularzy w systemie.
FormGroupSectionTabela FormGroupSection przechowuje informacje o sekcjach grupy formularzy w systemie.
GaugeProcessSummaryTabela GaugeProcessSummary przechowuje informacje o procentowym obciązeniu sprzętu (CPU, RAM, Sieć) przez procesy
GaugeSummaryTabela GaugeSummary przechowuje podsumowanie obciążenia sprzętu (RAM, CPU, Sieć)
GraphicReportTabela GraphicReport przechowuje informacje o raportach graficznych w systemie.
GroupCategoryTabela GroupCategory przechowuje informacje o kategoriach grup w systemie.
GroupCategoryLangTabela GroupCategoryLang zawiera informacje wersji językowej grup istniejących w systemie
HdAttachmentTabela HdAttachment przechowuje informacje o załącznikach związanych zgłoszeniami w module ServiceDesk
HdAttachmentFileTabela HdAttachmentFile przechowuje pliki będące załącznikami do zgłoszeń w module ServiceDesk
HdCommentTabela HdComment przechowuje komentarze i notatki związane do zgłoszeń w module ServiceDesk
HdTaskTabela HdTask przechowuje informacje o zadaniach w module ServiceDesk
HdTaskAccessoryTabela przechowuje relacje zadań z grupą zasobów typu “Pozostałe”
HdTaskAgreementTabela przechowuje relacje zadań z grupą zasobów typu “Umowa”
HdTaskComputerTabela przechowuje relacje zadań z grupą zasobów typu “Komputer”
HdTaskDataCarrierTabela przechowuje relacje zadań z grupą zasobów typu “Nośnik danych”
HdTaskItSystemTabela przechowuje relacje zadań z grupą zasobów typu “System Informatyczny”
HdTaskLicenseTabela przechowuje relacje zadań z grupą zasobów typu “Licencja”
HdTaskMobileDeviceTabela przechowuje relacje zadań z grupą zasobów typu “Urządzenie mobilne”
HdTaskMonitorTabela przechowuje relacje zadań z grupą zasobów typu “Monitor”
HdTaskNetworkDeviceTabela przechowuje relacje zadań z grupą zasobów typu “Urządzenie sieciowe”
HdTaskPersonTabela przechowuje relacje zadań z grupą zasobów typu “Osoba”
HdTaskPhoneNumberTabela przechowuje relacje zadań z grupą zasobów typu “Numer telefonu”
HdTaskPrinterTabela przechowuje relacje zadań z grupą zasobów typu “Drukarka”
HdTaskServiceTabela przechowuje relacje zadań z grupą zasobów typu “Czynność serwisowa”
HdWhistleblowerAdditionalData 
InfluenceTabela Influence przechowuje informacje o słownikowej pozycji “Wpływy”
InfluenceLangTabela InfluenceLang zawiera informacje o wersji językowej słownikowej pozycji “Wpływy”
InventoryTabela Inventory przechowuje informacje o inwentaryzacjach w systemie.
InventoryAssetChangeTabela InventoryAssetChange przechowuje informacje o zmianie Działu i Lokalizacji wykrytego podczas inwentaryzacji
InventoryScanTabela InventoryScan przechowuje informacje o zeskanowanych zasobach podczas inwentaryzacji
InvoiceTabela Invoice przechowuje informacje o fakturach w systemie. 
InvoiceAccessoryTabela InvoiceAccessory przechowuje informacje relacjach faktur z zasobami typu Pozostałe
InvoiceAttachmentTabela InvoiceAttachment przechowuje informacje orelacjach faktur z załącznikami
InvoiceComputerTabela InvoiceComputer przechowuje informacje o relacjach faktur z zasobem typu Komputer
InvoiceDataCarrierTabela InvoiceDataCarrier przechowuje informacje o relacjach faktur z zasobem typu Nośnik danych
InvoiceDeviceTabela InvoiceDevice przechowuje informacje o relacjach faktur z zasobem typu Urządzenie sieciowe
InvoiceLicenseTabela InvoiceLicense przechowuje informacje o relacjach faktur z zasobem typu Licencja
InvoiceLicenseCommentTabela InvoiceLicenseComment przechowuje informacje o uwagach dla relacji Faktura – Licencja
InvoiceMobileDeviceTabela InvoiceMobileDevice przechowuje informacje o relacjach faktur z zasobem typu Urządzenie Mobilne
InvoiceMonitorTabela InvoiceMonitor przechowuje informacje o relacjach faktur z zasobem typu Monitor
InvoicePrinterTabela InvoicePrinter przechowuje informacje o relacjach faktur z zasobem typu Drukarka
IssueTabela Issue przechowuje informacje o Zgłoszeniach
IssueAccessoryTabela IssueAccessory przechowuje informacje o relacjach Zgłoszeń z zasobami typu Pozostałe
IssueAgreementTabela IssueAccessory przechowuje informacje o relacjach Zgłoszeń z Umowami
IssueCommentTabela IssueAccessory przechowuje informacje o relacjach Zgłoszeń z Komentarzami
IssueComputerTabela IssueAccessory przechowuje informacje o relacjach Zgłoszeń z zasobami typu Komputer
IssueDataCarrierTabela IssueAccessory przechowuje informacje o relacjach Zgłoszeń z zasobami typu Nośnik Danych
IssueDictionaryItemTabela IssueAccessory przechowuje informacje o relacjach Zgłoszeń Pozycjami słownikowymi np. Wpływ naruszenia
IssueFollowerTabela IssueAccessory przechowuje informacje o relacjach Zgłoszeń z zasobami typu
IssueGdprTabela IssueAccessory przechowuje informacje o zgłoszeniach przetwarzających dane Osobowe
IssueItSystemTabela IssueAccessory przechowuje informacje o relacjach Zgłoszeń z Systemami Informatycznymi
IssueJob 
IssueLicenseTabela IssueAccessory przechowuje informacje o relacjach Zgłoszeń z zasobami typu Licencja
IssueMobileDeviceTabela IssueAccessory przechowuje informacje o relacjach Zgłoszeń z zasobami typu Urządzenie Mobilne
IssueMonitorTabela IssueAccessory przechowuje informacje o relacjach Zgłoszeń z zasobami typu Monitor
IssueNetworkDeviceTabela IssueAccessory przechowuje informacje o relacjach Zgłoszeń z zasobami typu Urządzenie Sieciowe
IssuePersonTabela IssueAccessory przechowuje informacje o relacjach Zgłoszeń z zasobami typu Osoba
IssuePhoneNumberTabela IssueAccessory przechowuje informacje o relacjach Zgłoszeń z zasobami typu Numer telefonu
IssuePrinterTabela IssueAccessory przechowuje informacje o relacjach Zgłoszeń z zasobami typu Drukarka
IssueProcessTabela IssueAccessory przechowuje informacje o relacjach Zgłoszenia z Procesem
IssueRelationshipTabela IssueAccessory przechowuje informacje o relacjach pomiędzy zgłoszeniami
IssueServiceTabela IssueAccessory przechowuje informacje o relacjach Zgłoszeń z Usługami
IssueSlaTabela IssueAccessory przechowuje informacje o relacjach Zgłoszeń z Poziomami dostępnoiśc (SLA)
IssueValueAmountTabela IssueAccessory przechowuje informacje o relacjach Zgłoszeń z zasobami typu
IssueValueDateTimeTabela IssueAccessory przechowuje informacje o relacjach Zgłoszeń z polami własnymi typu Data
IssueValueDoubleTabela IssueAccessory przechowuje informacje o relacjach Zgłoszeń z polami własnymi typu Double
IssueValueStringTabela IssueAccessory przechowuje informacje o relacjach Zgłoszeń z polami własnymi typu String
IssueValueTextTabela IssueAccessory przechowuje informacje o relacjach Zgłoszeń z polami własnymi typu Text
ItSystemTabela ItSystem przechowuje informacje o Systemach Informatycznych
ItSystemAccessoryTabela ItSystemAccesory przechowuje informacje o relacjach Systemów Informatycznych z zasobami typu Pozostały
ItSystemAccountTabela ItSystemAccount przechowuje informacje o relacjach Systemów Informatycznych z kontami uzytkowników
ItSystemAccountLicenseTabela ItSystemAccountLicense przechowuje informacje o relacjach kont użytkowników w Systemie Informatycznym z licencjami
ItSystemAccountPersonTabela ItSystemAccountPerson przechowuje informacje o relacjach kont użytkowników w Systemie Informatycznym z Osobami
ItSystemAccountRoleTabela ItSystemAccountRole przechowuje informacje o kontach uzytkowników, rolach i datach aktywności
ItSystemAttachmentTabela ItSystemAttachment przechowuje informacje o relacjach Systemów Informatycznych z załącznikami
ItSystemCommentTabela ItSystemComment przechowuje informacje o Uwagach dla Systemów Informatycznych
ItSystemComputerTabela ItSystemComputer przechowuje informacje o relacjach Systemów Informatycznych z zasobami typu Komputer
ItSystemDataCarrierTabela ItSystemDataCarrier przechowuje informacje o relacjach Systemów Informatycznych z zasobami typu Nośnik Danych
ItSystemDepartmentTabela ItSystemDepartment przechowuje informacje o relacjach Systemów Informatycznych z Działami
ItSystemLifecycleEventTabela ItSystemLifecycleEvent przechowuje informacje dotyczące cyklu życia Systemu Informatycznego
ItSystemLifecycleEventResourceTabela ItSystemLifecycleEventResource przechowuje informacje o zmianach w zasobach przypisanych do systemu Informatycznego 
ItSystemMobileDeviceTabela ItSystemMobileDevice przechowuje informacje o relacjach Systemów Informatycznych z zasobami typu Urządzenie Mobilne
ItSystemMonitorTabela ItSystemMonitor przechowuje informacje o relacjach Systemów Informatycznych z zasobami typu Monitor
ItSystemNetworkDeviceTabela ItSystemNetworkDevice przechowuje informacje o relacjach Systemów Informatycznych z zasobami typu Urządzenie sieciowe
ItSystemPrinterTabela ItSystemPrinter przechowuje informacje o relacjach Systemów Informatycznych z zasobami typu Drukarka
ItSystemSoftwareTabela ItSystemSoftware przechowuje informacje o relacjach Systemów Informatycznych z Oprogramowaniem
JwtRefreshTokenTabela JwtRefreshToken przechowuje tokeny wraz datą ich wygaśnięcia i id konta dla którego wygenerowano token
KbArticleTabela KbArticle przechowuje informacje o artykułach w bazie wiedzy (Knowledge Base) w systemie. 
KbGroupTabela KbGroup przechowuje informacje o grupach artykułów w bazie wiedzy (Knowledge Base) w systemie.
KbSectionTabela KbSection przechowuje informacje o sekcjach artykułów w bazie wiedzy (Knowledge Base) w systemie. 
LdapSettingTabela LdapSetting przechowuje informacje o ustawieniach Usług Katalogowych
LdapSettingFieldMapTabela LdapSettingFieldMap przechowuje ustawienia mapowania pól dla Usług Katalogowych
LdapSettingScheduleTabela LdapSettingSchedule przechowuje harmonogramy automatyzacji dla Usług Katalogowych
LegalBasis 
LicenseTabela License przechowuje informacje o licencjach w systemie.
LicenseAttachmentTabela LicenseAttachment przechowuje relacje licencji z załącznikami
LicenseCommentTabela LicenseComment przechowuje komentarze uwagi dotyczące licencji np.. Błędne przypisanie licencji
LicenseCustomValuesTabela LicenseCustomValues przechowuje pola własne dla zasobu typu Licencja
LicenseDepartmentTabela LicenseDepartment przechowuje informacje o relacjach Licencja – Dział
LicenseProductTabela LicenseProduct przechowuje informacje o relacji Licencja – Produkt handlowy
LicenseProductRulesTabela LicenseProductRules przechowuje relacje Licencja – Prawa licencji dla produktu
LicenseProductSoftwareTabela LicenseProductSoftware przechowuje informacje o relacjach licencji z produktem Oprogramowania
LicenseRulesTabela LicenseRules przechowuje relacje produktu typu Licencja z prawami
LicenseSubStatusTabela LicenseSubStatus przechowuje informacje o podstatusach dla licencji
LifecycleEventTabela LifecycleEvent przechowuje informacje o zdarzeniach zapisywanich w cyklach życia
LifecycleEventResourceTabela LifecycleEventResource przechowuje informacje o wpisach w cyklach życia dotyczących zmian na zasobach
LocationTabela Location przechowuje informacje o lokalizacjach w systemie.
LocationHistory 
LogicalDiskTabela LogicalDisk przechowuje informacje o dyskach logicznych w systemie
LogOrderTabela LogOrder przechowuje informacje o zamówieniach w systemie. 
LogOrderAccessoryTabela LogOrderAccessory przechowuje informacje o relacjach Zamówień z zasobami typu Pozostałe
LogOrderAttachmentTabela LogOrderAttachment przechowuje informacje o relacjach Zamówień z załącznikami
LogOrderComputerTabela LogOrderComputer przechowuje informacje o relacjach Zamówień z zasobami typu Komputer
LogOrderDataCarrierTabela LogOrderDataCarrier przechowuje informacje o relacjach Zamówień z nośnikami danych
LogOrderInvoiceTabela LogOrderInvoice przechowuje informacje o relachach Zamówień z fakturami
LogOrderLicenseTabela LogOrderLicense przechowuje informacje o relacjach Zamówień z licencjami
LogOrderMobileDeviceTabela LogOrderMobileDevice przechowuje informacje o relacjach Zamówień z urządzeniami mobilnymi
LogOrderMonitorTabela LogOrderMonitor przechowuje informacje o relachach Zamówień z Monitorami
LogOrderNetworkDeviceTabela LogOrderNetworkDevice przechowuje informacje o relacjach Zamówień z Urządzeniami Sieciowymi
LogOrderPrinterTabela LogOrderPrinter przechowuje informacje o relacjach Zamówień z Drukarkami
MailboxTabela Mailbox przechowuje informacje o skrzynkach pocztowych w systemie.
MailboxReadMessage 
MaintenanceEventTemplateTabela MaintenanceEventTemplate przechowuje szablony Czynności serwisowych
MigrationsTabela Migrations przechowuje informacje o wykonywanych podczas aktualizacji skryptach migracyjnych
MobileDeviceTabela MobileDevice przechowuje informacje o urządzeniach mobilnych
MobileDeviceAttachmentTabela MobileDeviceAttachment przechowuje relacje Urządzeń mobilnych z załącznikami
MobileDeviceCommentTabela MobileDeviceComment przechowuje uwagi dotyczące urządzeń mobilnych
MobileDeviceDepartmentTabela MobileDeviceDepartment przechowuje relacje Urządzeń Mobilnych z Działami
MobileDeviceProductTabela MobileDeviceProduct przechowuje informacje o relacjach Urządzeń Mobilnych z Produktem handlowym
MobileSoftwareTabela MobileSoftware przechowuje informacje o oprogramowaniu na urządzeniach mobilnych
MobileSoftwareMobileDeviceTabela MobileSoftwareMobileDevice przechowuje informacje o relachach oprogramowania mobilnego z urządzeniem mobilnym
ModuleTabela Module przechowuje informacje o modułach w Systemach Informatycznych
ModulePersonTabela ModulePerson przechowuje relacje modułu z Osobami
MonitorTabela Monitor przechowuje informacje o monitorach w systemie
MonitorAttachmentTabela MonitorAttachment przechowuje relacje monitorów z załącznikami.
MonitorCommentTabela MonitorComment przechowuje uwagi dotyczące monitorów
MonitorDepartmentTabela MonitorDepartment przechowuje informacje o relachach Monitorów z Działami
MonitorProductTabela MonitorProduct przechowuje informacje o Monitorach i powiązanych z nimi produktach handlowych
NetworkTabela Network przechowuje informacje o sieciach w systemie
NetworkDeviceTabela NetworkDevice przechowuje informacje o urządzeniach sieciowych
NetworkDeviceAttachmentTabela NetworkDeviceAttachment przechowuje relacje urządzeń sieciowych z załącznikami
NetworkDeviceCommentTabela NetworkDeviceComment przechowuje uwagi dla urządzeń sieciowych
NetworkDeviceDepartmentTabela NetworkDeviceDepartment przechowuje relacje urządzeń sieciowych z działami
NetworkDeviceLicenseTabela NetworkDeviceLicense przechowuje relacje urządzeń sieciowych z licencjami
NetworkDeviceLicenseCommentTabela NetworkDeviceLicenseComment przechowuje uwagi dla urządzeń sieciowych dotyczące licencji
NetworkDeviceNetworkDeviceTabela NetworkDeviceNetworkDevice przechowuje relacje pomiędzy urządzeniami sieciowymi
NetworkDeviceProductTabela NetworkDeviceProduct przechowuje produkty handlowe typu Urządzenie sieciowe
NetworkInterfaceTabela NetworkInterface przechowuje informacje o interfejsach sieciowych komputerów
NetworkScanResultTabela NetworkScanResult przechowuje wyniki skanowania Skanerem sieci
NetworkScanResultService 
NetworkServiceTabela NetworkService przechowuje Usługi sieciowe, np.. HTTP, HTTPS
NetworkServiceComputerTabela NetworkServiceComputer przechowuje relacje Usług sieciowych z zasobem typu Komputer
NetworkServiceMobileDeviceTabela NetworkServiceMobileDevice przechowuje relacje Usług sieciowych z zasobem typu Urządzenie Mobilne
NetworkServiceNetworkDeviceTabela NetworkServiceNetworkDevice przechowuje relacje Usług sieciowych z zasobem typu Urządzenie sieciowe
NetworkServicePrinterTabela NetworkServicePrinter przechowuje relacje Usług sieciowych z zasobem typu Drukarka
NetworkServiceProductTabela NetworkServiceProduct przechowuje pozycje słownikowe usług sieciowych wraz z portami
NotificationGroupSettingsTabela NotificationGroupSettings przechowuje ustawienia związane z grupami/osobami otrzymującymi powiadomienia
NotificationMessageTabela NotificationMessage przechowuje alerty powiadomień
NotificationSettingsTabela NotificationSettings przechowuje ustawienia dotyczące powiadomień systemowych
NotifyPersonSettings 
NotifyPersonsGroupSettings 
OperatorTreeTabela OperatorTree przechowuje drzewa wyrażeń dotyczące wzorców oprogramowania
OperatorTreeQueryTabela OperatorTreeQuery przechowuje zapytania dla drzew wyrażeń dotyczących wzorców oprogramowania
OperatorTreeQueryParamTabela OperatorTreeQueryParam przechowuje oarametry zapytań dla drzew wyrażeń dotyczacych wzorców oprogramowania
PageUsageSummaryTabela PageUsageSummary przechowuje informacje o używanych stronach www przez użytkowników
PeopleDataCategoryTabela PeopleDataCategory przechowuje wartości słownikowe “kategorii osób, których dane są przetwarzane”
Permission 
PermissionDataSet 
PermissionModule 
PersonTabela Person przechowuje informacje o osobach w systemie
PersonAccessoryTabela PersonAccessory przechowuje informacje o relacjach Osób z zasobami typu Pozostałe
PersonAdditionalLoginTabela PersonAdditionalLogin przechowuje informacje o relacjach Osób z loginami dodatkowymi
PersonalDataAdministrator 
PersonalDataCategory 
PersonalDataInspector 
PersonalDataProcessingEntity 
PersonAttachmentTabela PersonAttachment przechowuje informacje o relacjach Osób z załącznikami
PersonAvatarTabela PersonAvatar przechowuje informacje o relacjach Osób z Avatarami
PersonCommentTabela PersonComment przechowuje informacje o uwagach dla Osób, np. brak licencji
PersonComputerTabela PersonComputer przechowuje informacje o relacjach Osób z Komputerami
PersonCustomValuesTabela PersonCustomValues przechowuje informacje o zawartości pól własnych dla Osób
PersonDataCarrierTabela PersonDataCarrier przechowuje informacje o relacjach Osób z nośnikami danych
PersonDepartmentTabela PersonDepartment przechowuje informacje o relacjach Osób z Działami
PersonItSystemTabela PersonItSystem przechowuje informacje o relacjach Osób z Systemami Informatycznymi
PersonLdapGroupNamesTabela PersonILdapGroupNames przechowuje informacje o grupach LDAP, w których znajduje się dana Osoba
PersonLicenseTabela PersonLicense przechowuje informacje o relacjach Osób z Licencjami
PersonLicenseCommentTabela PersonLicenseComment przechowuje informacje o uwagach dla Osób dotyczących licencji, np. Zmarnowana licencja
PersonMobileDeviceTabela PersonMobileDevice przechowuje relacje Osoba – Urządzenie Mobilne
PersonMonitorTabela PersonMonitor przechowuje relacje Osoba – Monitor
PersonNetworkDeviceTabela PersonNetworkDevice przechowuje relacje Osoba – Urządzenie sieciowe
PersonPrinterTabela PersonPrinter przechowuje relacje Osoba – Drukarka
PersonProfileAssetIncompatibilityTabela PersonProfileAssetIncompatibility przechowuje niezgodności zasobów dla Profili stanowisk pracy
PersonProfileDomainIncompatibilityTabela PersonProfileDomainIncompatibility przechowuje zabronione domeny dla Profili stanowisk pracy
PersonProfileItSystemIncompatibilityTabela PersonProfileItSystemIncompatibility przechowuje niepoprawne role w systemach Informatycznych dla Profili stanowisk pracy
PersonProfileSoftwareIncompatibilityTabela PersonProfileSoftwareIncompatibility przechowuje niezgodności oprogramowania dla Profili stanowisk pracy
PersonsGroupTabela PersonsGroup przechowuje informacje o Grupach Osób istniejących w systemie
PersonsGroupPersonTabela PersonsGroupPerson przechowuje informacje o relacjach Grup Osób z Osobami
PersonSoftwareTabela PersonSoftware przechowuje informacje o relacjach Osób z Oprogramowaniem
PersonSoftwareCommentTabela PersonSoftwareComment przechowuje informacje o Uwagach dla Osób dotyczących oprogramowania np. Niskie użycie
PhoneNumberTabela PhoneNumber przechowuje informacje o numerach telefonów w systemie
PhoneNumberAttachmentTabela PhoneNumberAttachment zawiera relacje numerów telefonu z załącznikami
PhoneNumberCommentTabela PhoneNumberComment przechowuje Uwagi dotyczące Numerów telefonów
PhoneNumberDepartmentTabela PhoneNumberDepartment przechowuje relacje numerów telefonów z działami
PrinterTabela Printer przechowuje informacje o drukarkach w systemie
PrinterAttachmentTabela PrinterAttachment przechowuje relacje drukarek i załączników
PrinterCommentTabela PrinterComment przechowuje uwagi dotyczące drukarek np. Przekroczenie terminu przeglądu
PrinterDepartmentTabela PrinterDepartment przechowuje relacje drukarek z działami
PrinterLdapGroupNamesTabela PrinterLdapGroupNames przechowuje informacje o grupach LDAP dla zasobów typu Drukarka
PrinterPrintHistoryTabela PrinterPrintHistory przechowuje historię wydruków dla drukarek istniejących w systemie
PrinterProductTabela PrinterProduct przechowuje informacje o produktach handlowych typu Drukarka
PrintSummaryTabela PrintSummary przechowuje informacje o wydrukach dokonanych przez poszczególne Osoby
ProcessTabela Process przechowuje informacje o procesach w systemie
ProcessAccessoryTabela ProcessAccessory przechowuje relacje pomiędzy procesami, a zasobami typu “Pozostałe”
ProcessAgreementTabela ProcessAgreement przechowuje relacje pomiędzy procesami, a umowami
ProcessAttachmentTabela ProcessAttachment przechowuje relacje pomiędzy procesami, a załącznikami
ProcessAuthorizationTabela ProcessAuthorization przechowuje upoważnienia dla procesów
ProcessComputerTabela ProcessComputer przechowuje relacje procesów z komputerami
ProcessDataCarrierTabela ProcessDataCarrier przechowuje relacje procesów z nośnikami danych
ProcessDepartmentTabela ProcessDepartment przechowuje relacje procesów z działami
ProcessGroupTabela ProcessGroup przechowuje grupy procesów
ProcessGroupSectionTabela ProcessGroupSection przechowuje sekcje grup procesów
ProcessingActivitiesTabela ProcessingActivities przechowuje Poziomy upoważnienia takie jak Administracja, Odczyt itp..
ProcessItSystemTabela ProcessItSystems przechowuje relacje pomiędzy procesami, a  systemami informatycznymi
ProcessLicenseTabela ProcessLicense przechowuje relacje pomiędzy procesami, a licencjami
ProcessMobileDeviceTabela ProcessMobileDevice przechowuje relacje pomiędzy procesami, a urządzeniami mobilnymi
ProcessMonitorTabela ProcessMonitor przechowuje relacje pomiędzy procesami, a monitorami
ProcessNetworkDeviceTabela ProcessNetworkDevice przechowuje relacje pomiędzy procesami, a urządzeniami sieciowymi
ProcessPeopleDataCategoryTabela ProcessPeopleDataCategory zawiera relacje pomiędzy procesami, a kategoriami osób, których dane są przetwarzane
ProcessPersonalDataCategoryTabela ProcessPersonelDataCategory zawiera relacje pomiędzy procesami, a kategoriami przetwarzanych danych osobowych
ProcessPrinterTabela ProcessPrinter zawiera relacje pomiędzy procesami, a drukarkami
ProcessProcessingActivitiesTabela ProcessProcessingActivities zawiera relacje pomiędzy procesami, a czynnościami przetwarzania
ProcessRecipientsCategoryTabela ProcessRecipientsCategory zawiera relacje pomiędzy procesami, a kategoriami odbiorców danych osobowych
ProcessSecurityMeasureTabela ProcessSecurityMeasure zawiera relacje pomiędzy procesami, a środkami bezpieczeństwa
ReasonTabela Reason przechowuje informacje o pozycjach słownikowych “Przyczyny”
RecipientsCategoryTabela RecipientsCategory przechowuje informacje o pozycjach słownikowych “Kategorie odbiorców danych osobowych”
ReportGroupTabela ReportGroup przechowuje grupy Raportów graficznych
ReportGroupSectionTabela ReportGroupSection przechowuje sekcje Raportów graficznych
ReportSettings 
RiskLevelTabela RiskLevel przechowuje informacje o pozycjach słownikowych “Poziomy ryzyka”
RiskLevelLangTabela RiskLevelLang przechowuje informacje o wersji językowej pozycji słownikichwych “Poziomy ryzyka”
RoiSummaryTabela RoiSummary przechowuje informacje o podsumowaniu użycia oprogramowania przez użytkowników
RoleTabela Role przechowuje informacje o rolach dla systemów informatycznych
RoleExclusion 
RolePerson 
RoleSystemTabela RoleSystem przechowuje informacje o rolach w systemie (zakładka Role i Uprawnienia)
RoleSystemCaseDirectoriesPermissionsTabela RoleSystemCaseDirectoriesPermissions przechowuje informacje o uprawnieniach dla poszczególnych ról
RoleSystemCmdbAccessRelationTabela RoleSystemCmdbAccessRelation przechowuje informacje o relacji roli z Uprawnieniami w zakresie modułu CMDB
RoleSystemPermissionTabela RoleSystemPermission przechowuje informacje o relacjach roli z uprawnieniami
RoleSystemPersonTabela RoleSystemPerson przechowuje informacje o relachach ról z Osobami
RoleSystemPersonRelationTabela RoleSystemPersonRelation przechowuje informacje o Osobach przypisanych do danej roli
SamAssetRuleOrderTabela SamAssetRuleOrder przechowuje informacje o prawach licencji
SamSoftwareRuleOrderTabela SamSoftwareRuleOrder przechowuje informacje o prawach relacji licencji z oprogramowaniem, takich jak np. Direct, Downgrade
ScriptTabela Script przechowuje informacje o skryptach w systemie
ScriptDistributedFileTabela ScriptDistributedFile przechowuje informacje o plikach dystrybuowanych za pomocą skryptów
SecurityMeasureTabela SecurityMeasure przechowuje informacje o słownikowych polach “Środki bezpieczeństwa”
ServiceTabela Service przechowuje informacje o usługach w systemie
ServiceAssignedAssetTabela ServiceAssignedAsset przechowuje informacje o przypisanych zasobach do usługi
ServiceAttachmentTabela ServiceAttachment przechowuje relacje usług z załącznikami
ServiceAvailabilityChangeTabela ServiceAvailabilityChange przechowuje informacje o dostępnościach usług w systemie
ServiceCustomerTabela ServiceCustomer przechowuje informacje o relacjach usług z Klientami
ServiceDeliveryLevelTabela ServiceDeliveryLevel przechowuje informacje o relacjach pomiędzu usługami, a poziomami dostępności
ServiceDeliveryLevelNotificationTabela ServiceDeliveryLevelNotification przechowuje informacje o eskalacjach dla poziomów świadczenia usług
ServiceDeliveryLevelScheduleTabela ServiceDeliveryLevelSchedule przechowuje informacje o harmonogramach obsługi zgłoszeń dla Poziomów świadczenia usług
ServiceProfileTabela ServiceProfile przechowuje informacje o profilach usług w systemie
ServiceProfileGroupTabela ServiceProfileGroup przechowuje informacje o grupach profili usług w systemie.
ServiceProfileGroupSectionTabela ServiceProfileGroupSection przechowuje informacje o sekcjach profili usług w systemie
ServiceProfileSlaTabela ServiceProfileSla przechowuje informacje o poziomach SLA dla usług istniejących w systemie
ServiceProfileSpecificationTabela ServiceProfileSpecification przechowuje informacje o wymaganych zasobach i usługach dla profilu usług
ServiceProfileSubStatusTabela ServiceProfileSubStatus przechowuje informacje o podstatusach profilu usługi w systemie
ServiceSlaTabela ServiceSla przechowuje informacje o poziomach SLA dla usług
ServiceSpecificationTabela ServiceSpecification przechowuje informacje o wymaganych zasobach dla Usług
SettingTabela Setting przechowuje informacje o ustawieniach w systemie 
SettingsSmtpServerTabela SettingsSmtpServer przechowuje informacje o ustawieniach serwera SMTP (Moduł drukarkowy)
SkillDictionaryTabela SkillDictionary przechowuje informacje o pozycjach słownikowych “Słownik umiejętności”
SnmpAgentTabela SnmpAgent przechowuje informacje o agentach SNMP w systemie
SnmpMappingDefinitionTabela SnmpMappingDefinition przechowuje konfiguracje dla Agentów SNMP
SoftwareTabela Software przechowuje informacje o oprogramowaniu w systemie
SoftwareAttachmentTabela SoftwareAttachment przechowuje relacje oprogramowania z załącznikami
SoftwareFileTabela SoftwareFile przechowuje informacje o wersji, ścieżce i nazwie pliku dla oprogramowania
SoftwareLicenseTabela SoftwareLicense przechowuje informacje o relacjach oprogramowania z licencjami
SoftwareProductTabela SoftwareProduct przechowuje informacje o produktach oprogramowania
SoftwareUsageLevelTabela SoftwareUsageLevel przechowuje informacje o poziomach używania oprogramowania
SubStatusTabela SubStatus przechowuje informacje o podstatusach w systemie
Transaction 
TransactionModule 
TransitionHistory 
UrgencyTabela Urgency przechowuje informacje o pozycjach słownikowych “Pilności”
UrgencyLangTabela UrgencyLang przechowujeinformacje o wersji językowej pozycji słownikowych “Pilności”
UserActivityTimeTabela UserActivityTime przechowuje informacje o czasie aktywności użytkowników w systemie
UserLogonSummaryTabela UserLogonSummary przechowuje podsumowanie logowań użytkowników do PC
VendorTabela Vendor przechowuje informacje o pozycjach słownikowych “Producent”
ViolationImpactTabela ViolationImpact przechowuje informacje o pozycjach słownikowych “Wpływy naruszenia”
VncHistoryTabela VncHistory przechowuje historię połączeń VNC w systemie
WhistleblowingSettings 
WorkCalendarTabela WorkCalendar przechowuje informacje o kalendarzu pracy
WorkCalendarSettingsTabela WorkCalendarSettings przechowuje ustawienia kalendarza pracy 
WorkflowTabela Workflow przechowuje informacje o przepływach (procesach) w systemie
WorkflowContext 
WorkflowFormTabela WorkflowForm przechowuje informacje o formularzach w systemie
WorkflowSession 
WorkstationProfileTabela WorkstationProfile przechowuje informacje o profilach stanowisk pracy
WorkstationProfileCategoryTabela WorkstationProfileCategory przechowuje informacje o kategoriach profili stanowisk pracy
WorkstationProfileItSystemTabela WorkstationProfileItSystem przechowuje informacje o relacjach profili stanowisk pracy z systemami informatycznymi (dostępy)
WorkstationProfileProcessTabela WorkstationProfileProcess przechowuje informacje o relachach profili stanowisk pracy z procesami
WorkstationProfileRequiredAssetsTabela WorkstationProfileRequiredAssets przechowuje informacje o wymaganych zasobach dla profilu stanowiska pracy
WorkstationProfileSkillTabela WorkstationProfileSkill przechowuje informacje o kwalifikacjach dla profilu stanowiska pracy
WorkstationProfileSoftwareTabela WorkstationProfileSoftware przechowuje informacje o oprogramowaniu (dozwolone/wymagane/zabronione) dla profilu stanowiska pracy

W tym artykule znajdziesz: