LOG Plus LOGO w

Składnia raportów

Dla MS SQL: https://docs.microsoft.com/en-us/sql/t-sql/language-reference?view=sql-server-ver15

Dla PostgreSQL: https://www.postgresql.org/docs/9.5/sql-syntax.html

W tym artykule znajdziesz: