LOG Plus LOGO w

Konfiguracja SSL

Instalacja certyfikatu SSL

Aby zainstalować certyfikat SSL i połączyć go z aplikacją LOG Plus, należy przenieść plik .PFX do dowolnego katalogu w systemie. Następnie nanieść odpowiednie zmiany w głównym pliku konfiguracyjnym appsettings.json, w lokalizacji: Kestrel.Endpoints.Https.Certificate.

Należy podmienić istniejący wpis “Certificate” na taki, jak w poniższym przykładzie wpisu konfiguracyjnego.

Dodatkowo należy uzupełnić pola Path oraz Password odpowiednimi wartościami:

 • Path – jest pełną lokalizacją do pliku .PFX
 • Password – opcjonalnie – jest to hasło służące do eksportu elementów z pliku PFX. W przypadku jego braku, pozostawiamy tę wartość pustą ( “” ) lub całkowicie usuwamy wpis “Password” z pliku konfiguracyjnego.

 

				
					"Kestrel": {
 "Endpoints": {
  "Http": {
   "Url": "http://*:80"
  },
  "Https": {
   "Url": "https://*:443",
   "Certificate": {
    "Path": "<lokalizacja>",
    "Password": "<hasło>"
   }
  }
 }
}
				
			

Tymczasowy certyfikat developerski

W przypadku gdy nie posiadamy zaufanego certyfikatu SSL, ale chcemy korzystać z protokołu HTTPS – można wygenerować certyfikat deweloperski. Wadą tego rozwiązania jest każdorazowo pojawiający się komunikat, informujący o tym, że połączenie nie jest prywatne. Samo bezpieczeństwo takiego certyfikatu jest porównywalne jak w przypadku zaufanego certyfikatu SSL.

Aby tego dokonać należy zainstalować paczkę: dotnet-sdk-3.1:

Windows: https://dotnet.microsoft.com/download

Linux: Komenda: apt install dotnet-sdk-3.1 

Oraz będąc w dowolnym kontekście w oknie konsolowym, wywołać komendę:

				
					dotnet dev-certs https
				
			

Dodatkowo należy zadbać o to, aby w pliku konfiguracyjnym appsettings.json, pole “Kestrel” wyglądało następująco: (ważny jest sam wpis “Https” –  drugi wpis “Http” dotyczy połączeń bez certyfikatu).

				
					"Kestrel": {
 "Endpoints": {
  "Http": {
   "Url": "http://*:80"
  },
  "Https": {
   "Url": "https://*:443",
   "Certificate": {
    "HTTPS": {
     "Source": "Store",
     "StoreLocation": "CurrentUser",
     "StoreName": "My",
     "Subject": "CN=localhost",
     "AllowInvalid": true
    }
   }
  }
 }
},
				
			

Brak certyfikatu - wyłączenie obsługi protokołu SSL

W przypadku gdy nie posiadamy certyfikatu SSL (sytuacja niezalecana), aby aplikacja zdołała się uruchomić, należy z pliku konfiguracyjnego appsettings.json, usunąć cały wpis:  Kestrel.Endpoints.Https.

Wymuszenie połączenia HTTPS

Aby wymusić połączenie HTTPS należy:

W plikach: appsettings.json i appsettings.default.json usunąć poniższe 3 linijki:

				
					 "Http": {
   "Url": "http://*:80"
  },
				
			

Następnie zrestartować usługę LOG Plus (service logplus restart).

W tym artykule znajdziesz: