LOG Plus LOGO w

Wsparcie do oprogramowania LOG Plus

Kanały komunikacji

W ramach usługi Wsparcia do oprogramowania, która świadczona będzie przez Producenta przez okres i na warunkach określonych w umowie, każdy Klient może korzystać z dostępnych, oficjalnych kanałów komunikacji:

  1. support.logsystem.pl – darmowe konto w systemie helpdesk Producenta. Zakładane jest przez Użytkownika w celu zgłaszania błędów i pytań związanych z Oprogramowaniem.
  2. support.logplus@log-systems.com – dedykowany adres e-mail służący do zgłaszania błędów i pytań związanych z Oprogramowaniem LOG Plus. Skrzynka pocztowa jest obsługiwana przez pierwszą linie wsparcia Producenta Oprogramowania.
  3. +48 65 615 82 98 – numer telefonu jest obsługiwany w dni robocze od godziny 8:00 do 16:00.

W tym artykule znajdziesz: