Zarządzanie usługami IT

Zarządzanie usługami w LOG Plus pozwala na inwentaryzację usług świadczonych wewnętrznie na rzecz organizacji oraz usług świadczonych dla klientów. Moduł koncentruje się na dostosowaniu usług IT do potrzeb biznesu, zapewniając ich nieprzerwaną ciągłość. Usługi muszą być monitorowane i śledzone, a związane z nimi problemy rozwiązywane przez administratorów IT i personel pomocy technicznej.

zarządzanie usługami ITzarządzanie usługami ITzarządzanie usługami IT

Rekomendowane moduły dodatkowe

ITAM - zarządzanie zasobami

Zarządzanie zasobami

Zarządzanie zasobami w LOG Plus pozwala na ewidencję i monitoring całego majątku informatycznego firmy, którym zarządza dział IT. Obszar CMDB umożliwia m.in. śledzenie cyklu życia zasobów, tworzenie relacji pomiędzy zasobami, monitoring pracy użytkowników, wysyłanie alertów i przypomnień o ważnych wydarzeniach. Wdrożenie takiego rozwiązania przyczynia się do optymalizacji kosztów, ułatwia codzienną pracę oraz zwiększa bezpieczeństwo organizacji.

Baza handlowa sprzętu IT

Baza handlowa sprzętu IT

Moduł daje dostęp do bazy produktów handlowych urządzeń typu komputery, smartphone, monitory, drukarki i routery, która zawiera nazwy produktów oraz model, a w niektórych przypadkach informacje o konfiguracji.

Zarządzanie Sieciami

Zarządzanie Sieciami

Zarządzanie Sieciami pozwala na uruchomienie skanera sieci w profilu agenta. Skaner skanuje wskazane zakresy IP i zwraca listę urządzeń widocznych w sieci wraz z informacją o ich nazwie, adresie i dostępności. System powiadamia o wykrytych nowych zasobach w sieci, zmianie dostępności już widniejących. Dzięki modułowi masz możliwość dodawania zasobów do bazy CMDB prosto z listy zeskanowanych urządzeń.

LOG Plus, ITSM, ITAM, CMDB, IdM, RODO, GDPR, SAM

Monitoring użytkowników

Moduł daje dostęp do wykazu logowania, używanego oprogramowania i odwiedzanych stronach www przez użytkowników. Wykaz zawiera listę wydarzeń, informację o użytym urządzeniu oraz czas aktywności.

LOG Plus, ITSM, ITAM, CMDB, IdM, RODO, GDPR, SAM

Monitoring operacji na plikach

Moduł daje dostęp do wykazu operacji na plikach wykonywanych przez użytkowników na danym urządzeniu. Wykaz zawiera listę i rodzaj operacji oraz informację o użytym nośniku.

Monitoring wydruków

Monitoring wydruków

Moduł daje dostęp do wykazu wydruków wykonywanych przez użytkowników. Wykaz zawiera login użytkownika, nazwę komputera, nazwę drukarki, liczbę dokumentów, liczbę stron. 

Monitoring ekranów

Monitoring ekranów

Monitoring ekranów pozwala na cykliczne wykonywanie screenshotów na wybranych maszynach oraz ich podgląd.

Zdalny Pulpit

Zdalny Pulpit

Zdalny pulpit pozwala na połączenie się i przejęcie kontroli nad komputerem na najwyższych prawach administratora, bez konieczności wylogowywania użytkownika. VNC jest realizowane i inicjowane przez agenta. Połączenie jest szyfrowane i może być poprzedzone komunikatem, koniecznością zgody użytkownika lub podania hasła.

Zdalne zarządzanie komputerami

Zdalne zarządzanie komputerami

Moduł daje dostęp do zbioru skryptów batch/powershell, które umożliwiają zdalne wykonywanie operacji na komputerach z agentem, np. zdalną instalację lub aktualizację oprogramowania.

LOG Plus, ITSM, ITAM, CMDB, IdM, RODO, GDPR, SAM

Własne pola zasobów

Moduł umożliwia dodawanie różnego typu pól własnych w informacjach o zasobach.

Zarządzanie Nośnikami Danych

Zarządzanie Nośnikami Danych

Zarządzanie nośnikami danych pozwala na rejestrowanie podłączeń i cyklu życia nośników, tworzenie relacji z zasobami oraz utworzenie zasobu typu nośnik danych w chwili podłączenia takiego nośnika do komputera z agentem. Moduł umożliwia zarządzanie autoryzacją nośników i blokowanie ich użycia.

Zarządzanie Zamówieniami

Zarządzanie Zamówieniami

Moduł umożliwia zarządzanie cyklem życia zamówień, ich etapami oraz relacjami z zasobami i kontrahentami.

LOG Plus, ITSM, ITAM, CMDB, IdM, RODO, GDPR, SAM

Kody kreskowe

Moduł umożliwia przeprowadzenie inwentaryzacji zasobów w konkretnym dziale/lokalizacji oraz skorygowanie ewentualnych niezgodności.

Automatyzacja dla CMDB

Automatyzacja dla CMDB

Moduł daje dostęp do zbioru reguł automatyzujących pracę i zarządzanie zasobami.

Hurtownia Danych

Hurtownia Danych

Hurtownia Danych przechowuje wszystkie dane zebrane przez agenta z możliwością stworzenia własnego zapytania do bazy danych Serwera Aplikacji w oparciu o składnię języka SQL.

Rekomendowane konektory

Agent na komputery Windows

Agent na komputery Windows

LOG Plus, ITSM, ITAM, CMDB, IdM, RODO, GDPR, SAM

Agent na serwery Windows

Agent Linux

Agent Linux

Agent na Androida

Agent na Androida

Konektor VMWare

Konektor VMWare

LOG Plus, ITSM, ITAM, CMDB, IdM, RODO, GDPR, SAM

Konektor Hyper-V

LOG Plus, ITSM, ITAM, CMDB, IdM, RODO, GDPR, SAM

Konektor drukarek (SNMP)

W czym rozwiązanie Zarządzania Usługami może Ci pomóc?

Budowa i zarządzanie własnym portfelem usług

W tym materiale video pokazujemy jak wygląda powiązanie usług z zasobami i jak system powiadamiania nas o wszelakich odchyleniach. Sprawdź jak uzyskać natychmiastowy wgląd do informacji co wpływa na przerwanie działania usługi, tak by zareagować na incydent zanim zaczną wpływać zgłoszenia użytkowników.

Odtwórz film na temat LOG Plus-zarządzanie usługami IT
LOG Plus-Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Krakowie

„(…)Narzędzie rozwiązało pierwotny problem i pozwoliło na ewidencję zasobów sprzętowych z przypisaniem parametrów takich jak: numer IP, numer seryjny, a także powiązanie sprzętu z dokumentami np. gwarancyjnymi. Efektem wdrożenia oprogramowania dostarczanego przez spółkę LOG Systems jest uporządkowanie wszystkich zasobów sprzętowych i sieciowych oraz pełna kontrola nad nimi (nie tylko przez dział IT, ale także księgowość). Ponadto system LOG umożliwia pracownikom IT ośrodka na zdalna pomoc pracownikom organizacji.(…)”

Konrad Rajca,
Kierownik Zespołu Obsługi Informatycznej

zarządzanie usługami ITzarządzanie usługami ITzarządzanie usługami IT

Wiedza o wzajemnym oddziaływaniu usług

Mapa wpływu to graficzne przedstawienie powiązań i zależności pomiędzy zasobem a zasobem, zasobem a usługą, usługą a usługą. Pozwala na natychmiastowe dotarcie do źródła incydentu związanego z zaburzeniem działania usługi.

Natychmiastowe dotarcie do źródła incydentu związanego z usługą

Rolą menedżerów IT jest przewidywanie wydajności i kosztów usług IT oraz ciągłe doskonalenie ich efektywności i możliwości. Administrator musi wiedzieć, które zasoby są kluczowe dla utrzymania nieprzerwanej dostępności usług i być w stanie natychmiast zidentyfikować źródło awarii. Każda usługa może mieć powiązaną umowę dotyczącą poziomu usług (SLA), która opisuje oczekiwania dotyczące wydajności i dostępności. LOG Plus umożliwia ustalanie priorytetów zadań w oparciu o umowy SLA i określanie oraz egzekwowanie zasad eskalacji i terminów.

zarządzanie usługami ITzarządzanie usługami IT

Wypróbuj w pełni funkcjonalną wersję demonstracyjną, zawierającą wszystkie rozwiązania LOG Plus.