Zarządzanie usługami IT

Zarządzanie usługami IT

Zarządzanie Usługami w LOG Plus pozwala na inwentaryzację usług świadczonych wewnętrznie na rzecz organizacji oraz usług świadczonych dla klientów. Portfel usług podzielony jest na kategorie, a same usługi mogą być przypisane do klienta zewnętrznego i wewnętrznego. Ogromną zaletą jest wskazanie relacji usług z wymaganymi zasobami oraz innymi usługami, a także zarządzanie ich budżetem. 

LOG Plus-zarządzanie usługami ITLOG Plus-zarządzanie usługami ITLOG Plus-zarządzanie usługami ITLOG Plus-zarządzanie usługami IT
LOG Plus-zarządzanie usługami IT

Szybkie tworzenie zależności pomiędzy usługą a zosobami

LOG Plus-zarządzanie usługami IT

Dostajesz informację o niedziałającym elemencie usługi

LOG Plus-zarządzanie usługami IT

Zarządzaj kosztami i dostępnością usług by szybko dostrzec zyski

W czym rozwiązanie Zarządzania Usługami może Ci pomóc?

Budowa i zarządzanie własnym portfelem usług

W tym materiale video pokazujemy jak wygląda powiązanie usług z zasobami i jak system powiadamiania nas o wszelakich odchyleniach. Sprawdź jak uzyskać natychmiastowy wgląd do informacji co wpływa na przerwanie działania usługi, tak by zareagować na incydent zanim zaczną wpływać zgłoszenia użytkowników.

Play Video about LOG Plus-zarządzanie usługami IT
LOG Plus-Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Krakowie

„(…)Narzędzie rozwiązało pierwotny problem i pozwoliło na ewidencję zasobów sprzętowych z przypisaniem parametrów takich jak: numer IP, numer seryjny, a także powiązanie sprzętu z dokumentami np. gwarancyjnymi. Efektem wdrożenia oprogramowania dostarczanego przez spółkę LOG Systems jest uporządkowanie wszystkich zasobów sprzętowych i sieciowych oraz pełna kontrola nad nimi (nie tylko przez dział IT, ale także księgowość). Ponadto system LOG umożliwia pracownikom IT ośrodka na zdalna pomoc pracownikom organizacji.(…)”

Konrad Rajca,
Kierownik Zespołu Obsługi Informatycznej

LOG Plus-zarządzanie usługami ITLOG Plus-zarządzanie usługami ITLOG Plus-zarządzanie usługami IT

Projektowanie profilu usługi

Profil usługi określa jej najważniejsze parametry m.in. kto ją dostarcza, kto jest jej odbiorcą, jej ważność oraz informacje finansowe. Ważnym elementem jest specyfikacja zasobów i usług, które są niezbędne, aby usługa działała zgodnie z wymaganiami. W LOG Plus usługę można połączyć relacją z zasobami w CMDB i innymi usługami, aby na bieżąco monitorować ich dostępność i stan. W profilu usługi możesz uwzględnić warunki SLA, a system będzie sprawdzał czy wymagania są spełnione, wskazując m.in. czas niedostępności.

Natychmiastowe dotarcie do źródła incydentu związanego z usługą

Mapa wpływu to graficzne przedstawienie powiązań i zależności pomiędzy zasobem a zasobem, zasobem a usługą, usługą a usługą. Pozwala na natychmiastowe dotarcie do źródła incydentu związanego z zaburzeniem działania usługi.

LOG Plus-zarządzanie usługami ITLOG Plus-zarządzanie usługami IT

Funkcje rozwiązania Zarządzania Usługami

Sprawdź jak LOG Plus może odpowiedzieć na potrzeby Twojej firmy, korzystając z bezpłatnych konsultacji.