ITSM - zaawansowane zarządzanie zgłoszeniami

Rozwiązanie ServiceDesk w LOG Plus pozwala na zaawansowane zarządzanie zgłoszeniami w tym incydentami, problemami, zmianami i akceptacjami w sposób dostosowany do unikalnych potrzeb Twojej organizacji. Moduł ułatwia przyjmowanie i kategoryzowanie zgłoszeń, a każdy etap wynikający z incydentu przebiega sprawnie i jest szybko rozwiązywany. ServiceDesk zapewnia ciągłość pracy organizacji i ograniczenie kolejkowania działu technicznego.

LOG Plus - ServiceDeskLOG Plus, ITSM, ITAM, CMDB, IdM, RODO, GDPR, SAMLOG Plus - ServiceDeskLOG Plus, ITSM, ITAM, CMDB, IdM, RODO, GDPR, SAM

Rekomendowane moduły dodatkowe

Zarządzanie zadaniami

Zarządzanie Zadaniami

Moduł umożliwia zarządzanie niepodzielnymi zadaniami, które są przypisane do jednej osoby w ramach procesu lub niezależnie od niego. Daje również możliwość podglądu listy zadań własnej oraz współpracowników.

Zarządzanie Katalogiem Spraw

Zarządzanie Katalogiem Spraw

Zarządzanie katalogiem spraw umożliwia dodawanie nowych spraw, grupowanie czy edycję istniejących, pozwala również na zarządzanie dostępem do nich czy też powiązywanie ich z procesami.

Zarządzanie procesami

Zarządzanie Procesami

Zarządzanie Procesami umożliwia dodawanie nowych procesów i ich grupowanie oraz edycję istniejących. Moduł pozwala także na zarządzanie statusami, relacjami czy dostępem i uprawnieniami do procesów. 

LOG Plus, ITSM, ITAM, CMDB, IdM, RODO, GDPR, SAM

Edytor Przepływów

Edytor Przepływów pozwala na modelowanie procesów za pomocą notacji UML, konfigurację reguł i akcji biznesowych oraz  automatyzowanie czynności. Zamodelowany proces łączy się z daną sprawą i pozwala na jej obsłużenie w ramach ustalonych kroków.

Edytor Formularzy

Edytor Formularzy

Moduł posiada zaawansowany graficzny edytor formularzy, który pozwala zaprojektować formularze wyświetlane na poszczególnych etapach procesu. Pola mogą być mapowane lub niemapowane.

Zarządzanie Poziomem Usług

Zarządzanie Poziomem Usług

Zarządzanie poziomem usług (SLA) daje możliwość rozliczania czasu poświęconego na poszczególne etapy obsługi zgłoszenia. Moduł pozwala na liczenie narastających kar za przekroczenie czasu. SLA jest uruchamiane w procesie.

Kanał Sygnalistów

Kanał Sygnalistów

Kanał Sygnalistów to anonimowy kanał do zgłoszeń. Pozwala bezpiecznie dodać zgłoszenie bez konieczności logowania się użytkownika, a do jego podglądu generowany jest token. Moduł zapewnia spełnienie wymogów unijnej dyrektywy o Ochronie Sygnalistów.

Zarządzanie Tożsamością

Zarządzanie Tożsamością

Moduł umożliwia zarządzanie systemami informatycznymi w zakresie ról i uprawnień. Zarządzanie tożsamością zapewnia kontrolę nad pełnym cyklem życia tożsamości i uprawnień użytkowników we wszystkich zasobach przedsiębiorstwa (urządzenia, zbiory danych, systemy IT itp.).

Zarządzanie Procesami RODO

Zarządzanie Procesami RODO

Moduł jest wsparciem organizacji w spełnieniu wymogów RODO, m.in. w zakresie prowadzenia rejestru czynności przetwarzania czy raportów wymaganych przez UODO. Umożliwia również realizację procesów takich jak nadawanie, odbieranie czy archiwizacja upoważnień do zbiorów danych oraz procesów.

Rekomendowane konektory

Konektor Mail

Konektor Mail

W czym rozwiązanie ITSM może Ci pomóc?

Sprawna komunikacja między użytkownikami a Działem IT

W tym materiale video pokazujemy jak zarządzać zgłoszeniami, jak budować katalog spraw, procesy biznesowe oraz jak zarządzać usługami i procesami. Dowiesz się, jak za pomocą rozwiązania ITSM w oprogramowaniu LOG Plus możesz usprawnić komunikację pomiędzy Działem IT, a użytkownikami.

Odtwórz film na temat LOG Plus - ITSM
LOG Plus-Vision Express_logotyp_white

„W zakresie inwentaryzacji, ewidencji zasobów IT oraz realizacji zgłoszeń helpdesk przed długi czas korzystaliśmy z narzędzia opensource (GLPI). Ze względu na wzrost naszej organizacji z czasem pojawiła się potrzeba wdrożenia rozwiązania bardziej intuicyjnego, a przede wszystkim takiego, które umożliwiało interakcję z użytkownikami. W związku z tym w połowie 2016 zdecydowano o wdrożeniu oprogramowania dostarczanego przez firmę LOG Systems.(…) Wdrożenie oprogramowania pozwoliło uporządkować ewidencję zasobów IT, ich konfigurację, a przede wszystkim umożliwiło wdrożenie narzędzia Helpdesk w całej organizacji. W ubiegłym roku podjęliśmy kroki do rozszerzenia wykorzystania modułu LOG HD o inne działy w firmie, takie jak: finanse, księgowość, dział prawny, HR, czy administracja. Uporządkowaliśmy i zoptymalizowaliśmy procedury związane z realizacją zgłoszeń, włączając w to kanały komunikacji. Efektem jest globalny obraz tego, co „boli” pracownika, czyli jakie problemy zgłasza. Dodatkowo kadra managerska ma komplet danych dotyczących realizowany zadań, łącznie z raportami o czasie realizacji zgłoszeń (SLA) i ich jakości. (…)”

Tomasz Plebański,
IT Support Manager

LOG Plus - ITSMLOG Plus - ITSMLOG Plus, ITSM, ITAM, CMDB, IdM, RODO, GDPR, SAM

Zarządzanie zgłoszeniami dla każdego

Platforma pozwala na zarządzanie incydentami, problemami, zmianami i akceptacjami w sposób dostosowany do unikalnych potrzeb Twojej organizacji. Narzędzie jest zbudowane tak, aby maksymalizować łatwość użycia przez użytkownika końcowego. Rozpocznij pracę natychmiast dzięki gotowym procesom lub twórz własne za pomocą łatwego w obsłudze edytora. Korzystaj z automatyzacji, aby klasyfikować zgłoszenia, tworzyć zadania, autowypełniać pola, wysyłać e-maile i nie tylko. 

Narzędzia dostosowane do Twoich potrzeb

Użyj katalogu spraw, aby zautomatyzować procesy, manualne zadania i akceptacje np. dla HR, działów finansów i innych, świadczących usługi dla pracowników. Utwórz katalog formularzy, aby mieć pewność, że pracownicy dostarczają Ci wszystkich informacji potrzebnych do rozwiązania ich zgłoszeń. Platforma dostosowuje się do zmieniających się potrzeb w miejscu pracy i wspiera adaptację zespołów IT.

LOG Plus - ITSMLOG Plus - ITSM
LOG Plus, ITSM, ITAM, CMDB, IdM, RODO, GDPR, SAMLOG Plus - ITSMLOG Plus - ITSM

Budowa procesów biznesowych firmy nigdy nie była tak prosta

Edytor workflow pozwoli Ci odzwierciedlić każdy proces, który ma miejsce w Twojej organizacji. Dzięki temu masz pewność, że pracownicy wykonują zadania zgodnie z przyjętymi w firmie standardami i żadna ważna czynność nie zostanie pominięta. To proste w obsłudze narzędzie pozwala na tworzenie zaawansowanych procesów bez znajomości programowania.

Wypróbuj w pełni funkcjonalną wersję demonstracyjną, zawierającą wszystkie rozwiązania LOG Plus.