Produkty LOG Plus i ich funkcje

LOG Plus IT Asset Management

 • Ewidencja zasobów informatycznych
 • Zarządzanie umowami, fakturami i kontrahentami
 • Zarządzanie uprawnieniami dostępu do CMDB
 • Tworzenie schematów organizacyjnych i lokalizacyjnych
 • Tworzenie relacji pomiędzy zasobami
 • Gotowa baza produktów handlowych
 • Baza wzorców oprogramowania
 • Cykl życia zasobów
 • Wprowadzanie czynności serwisowych do cyklu życia
 • Etykiety (kody kreskowe)
 • Audyt konfiguracji sprzętowej komputerów i serwerów
 • Baza wzorców oprogramowania
 • Cykl życia zasobów
 • Wprowadzanie czynności serwisowych do cyklu życia
 • Etykiety (kody kreskowe)
 • Audyt konfiguracji sprzętowej komputerów i serwerów
 • Audyt oprogramowania
 • Analiza aktywności i obciążenia komputerów
 • Monitoring najczęściej używanych programów i stron www
 • Portal użytkownika
 • Profile agentów
 • Integracja z LDAP
 • Integracja z platformami do wirtualizacji
 • Domyśle raport
 • Powiadomienia w aplikacji i na e-mail
 • Integracja z usługami katalogowymi na podstawie mapowania pól
 • Automatyzacja usług katalogowych (harmonogram i reguły automatyzacji)
 • Skaner offline
 • Usługi katalogowe – Azure AD

      
      Czytaj więcej o rozwiązaniu CMDB >

LOG Plus-CMDB

CMDB Ultra

 • Mapa powiązań pomiędzy zasobami
 • Zarządzanie zamówieniami
 • Profil stanowiska pracy
 • Dodawanie dodatkowych własnych pól do zasobów
 • Baza wiedzy
 • Zarządzanie drukarkami
 • Widok staniu rozliczenia licencji
 • Zaawansowane bilanse licencji
 • Prezentacja stanów licencji w grupach
 • Prezentacja nieużywanych licencji
 • Analiza wykorzystania oprogramowania
 • Sugestie jak poprawnie licencjonować oprogramowanie

       
       
Czytaj więcej o rozwiązaniu SAM >

LOG Plus-SAM

SAM Ultra

 • Zarządzanie Systemami Informatycznymi
 • Wykresy na zasobie System Informatyczny prezentujące informacje o niezgodnościach licencyjnych
 • Natywne konektory do systemów informatycznych (m.in. AD, Exchange, Sharepoint)
 • Dodatkowy widok w dashboardzie SAM dla Systemów Informatycznych
LOG Plus-hurtownia danych

Hurtownia Danych

 • Centralny magazyn wszystkich danych systemu zbieranych z komputerów i serwera aplikacji z interfejsem umożliwiającym budowania zapytań SQL o konkretne dane
 • Gotowe zapytania SQL
 • Graficzny edytor raportów
LOG Plus-automatyzacja

Automatyzacja

 • Zarządzanie zaawansowanymi wyzwalaczami po stronie serwera oraz agenta
 • Zarządzanie akcjami realizowanymi po stronie serwera oraz agenta
 • Możliwość włączania i wyłączania automatów
LOG Plus-monitoring sieci

Network, Zarządzanie Sieciami

 • Funkcja skanera sieci w agencie
 • Zarządzanie sieciami
 • Możliwość tworzenia zasobów na podstawie danych ze skanera sieciowego wraz z funkcją aktualizacji danych
 • Identyfikacja interfejsów sieciowych zasobu
 • Sprawdzanie dostępności urządzeń i usług sieciowych

LOG Plus IT Service Management

 • Zarządzanie portfelem usług
 • Zarządzanie usługami
 • Zarządzanie SLA
 • Zarządzanie budżetem usług
 • Mapa wpływu zasobów na usługi
 • Wyliczanie poziomu dostępności usługi
 • Alerty i powiadomienia dla dostępności usług

  Czytaj więcej o Zarządzaniu Usługami IT >
Zarządzanie procesami

Zarządzanie Procesami

 • Zarządzanie katalogiem procesów
 • Zarządzanie KPI dla procesów
 • Graficzny edytor przepływu procesów
 • Kolekcje reguł i akcji
 • Katalog formularzy dla procesów
Helpdesk Basic

Zarządzanie Zadaniami

 • Zarządzanie zadaniami
 • Kreator zadań
 • Lista zadań
 • Czat
 • Kontrola terminów zadań
 • Bezpieczny kanał (portal) dla sygnalistów
 • Kalendarz pracy użytkowników
 • Zawiera moduł Zarządzanie Usługami, Zarządzanie Procesami i Zarządzanie zadaniami
 • Katalog spraw
 • Grupy użytkowników
 • Role operatorów Helpdesk
 • Domyślny katalog procesów
 • Dashboard użytkownika
 • Dashboard operatora
 • Zarządzanie zgłoszeniami
 • Reguły odbioru wiadomości e-mail


        Czytaj więcej o Zarządzaniu Zgłoszeniami >

LOG Plus Data Security

Monitoring stacji roboczych

Monitoring Użytkowników

 • Monitoring logowania
 • Monitoring procesów
 • Monitoring www
 • Monitoring operacji na plikach
 • Monitoring wydruków
 • Reguły działania domen i procesów (blokowanie procesów i domen)
Zarządzanie nośnikami danych

Zarządzanie Nośnikami Danych

 • Automatyczne tworzenie zasobu po podłączeniu nośnika
 • Blokowanie nośników danych wg ustalonych zasad
 • Zarządzanie nośnikami danych
 • Autoryzowanie nośników danych
 • Blokowanie urządzeń bluetooth
 • Blokowanie modemów mobilnych
 • Blokowanie drukarek
 • Monitorowanie i blokowanie CD-ROMów
 • Zarządzanie Systemami Informatycznymi
 • Zarządzanie Systemami Informatycznymi w zakresie: modułów, ról, uprawnień, dostępów (kont użytkowników)
 • Zarządzanie cyklem życia Systemu Infomatycznego
 • Raporty: karta uprawnień, Nadane uprawnienia

  Czytaj więcej o rozwiązaniu IDM >

 • Zarządzanie rejestrem czynności przetwarzania (procesy biznesowe)
 • Zarządzanie Ryzykiem
 • Rejestr upoważnień do czynności przetwarzania
 • Rejestr umów powierzenia przetwarzania
 • Proces o nadanie upoważnienia do czynności przetwarzania
 • Proces o odebranie upoważnienia do czynności przetwarzania
 • Proces o szkolenie dla pracownika
 • Proces żądania dotyczącego danych osobowych
 • Proces udostępnienia danych osobowych


        Czytaj więcej o Zarządzaniu Procesami (RODO) >

LOG Plus Remote Management

Zdalne zarządzanie komputerami

Zdalne Zarządzanie Komputerami

 • Zdalne zarządzanie komputerami poprzez Skrypty
 • Zarządzanie skryptami batch
 • Zarządzanie skryptami powershell
 • Zarządzanie repozytorium plików
 • Dystrybucja plików i oprogramowania
 • Baza skryptów
 • Jednoczesne wykonanie serii skryptów
Zdalny pulpit

Zdalny Pulpit

 • Zdalne zarządzanie komputerami poprzez zdalny pulpit
 • Zmiana jakości połączenia
 • Możliwość wyłączenia powiadomienia o połączeniu zdalnym na wybranych stacjach roboczych

Wypróbuj w pełni funkcjonalną wersję demonstracyjną, zawierającą wszystkie rozwiązania LOG Plus.