Rozliczanie licencji oprogramowania

Rozliczanie licencji na oprogramowanie

Zarządzanie licencjami w LOG Plus pomaga w utrzymaniu optymalnej ilości licencji, kontrolę ich zgodności oraz ponoszonych kosztów. Audyt licencji robi się SAM, a managerowie dostają powiadomienia o brakach licencji czy niezgodnym z założeniami biznesowymi czasie wykorzystania. 

LOG Plus-zarządzanie licencjamiLOG Plus-zarządzanie licencjamiLOG Plus-zarządzanie licencjami
LOG Plus-zarządzanie licencjami

Nie czekasz! Bilans licencji robi się SAM!

LOG Plus-zarządzanie licencjami

Dokładna wiedza o oprogramowaniu

LOG Plus-zarządzanie licencjami

Tyle razy w roku aktualizowana jest baza wzorców oprogramowania

W czym rozwiązanie SAM może Ci pomóc?

Obniżanie kosztów licencji i wiedza o wykorzystaniu oprogramowania

Poznaj proces zarządzania licencjami oprogramowania w LOG Plus. W tym materiale video pokazujemy jak zoptymalizować wykorzystanie oprogramowania, jak wygenerować oszczędności związane z zakupem licencji i jak wygląda przypisywanie licencji do użytkowników.

Play Video about LOG Plus-zarządzanie licencjami
LOG Plus-zarządzanie licencjami

„Oprogramowanie LOG Plus zostało zakupione w 2019 roku w celu liczenia licencji i mierzenia poziomu użycia oprogramowania. Wcześniej informacje te były zbierane szczątkowo, rozproszone w wielu miejscach, dlatego celem wdrożenia było ich zcentralizowanie i ujednolicenie. Narzędzie pomaga usystematyzować wiedzę dotyczącą posiadanych licencji, przeprowadzić pełen audyt i przydatne jest w momencie planowania zakupów nowych produktów. LOG Plus pozwala także na wykrycie zaległości licencyjnych oraz zapobieganie ewentualnym niezgodnościom, co ma wpływ na bezpieczeństwo infrastruktury.(…)”

Jacek Kołkowski,
Informatyk – Biuro Informatyzacji i Analiz

LOG Plus-zarządzanie licencjamiLOG Plus, ITSM, ITAM, CMDB, IdM, RODO, GDPR, SAMLOG Plus-zarządzanie licencjami

Automatycznie wykonywany bilans licencji oprogramowania

Ekran szczegółów typu oprogramowania prezentuje listę oprogramowania wraz z podsumowaniem bilansu każdej pozycji (braki, zbyt niskie zużycie, zbyt wysokie koszty zakupu). Można sprawdzić jakie jest źródło problemu, który widzieliśmy jako alert w ekranie szczegółów typu oprogramowania, sprawdzić i zmienić wzorzec ROI oraz przeliczyć bilans licencji.

Wiedza o każdym modelu licencjonowania

Dzięki systemowi, nie ma potrzeby posiadania wiedzy o dokładnie wszystkich produktach handlowych, które mogą pokryć dane oprogramowanie – system sam je podpowiada. Dodatkowo po dodaniu (zakupieniu) odpowiednich licencji system pomaga przypisać je do zasobów, które ich wymagają.

LOG Plus-zarządzanie licencjamiLOG Plus-zarządzanie licencjami
LOG Plus-zarządzanie licencjamiLOG Plus-zarządzanie licencjamiLOG Plus, ITSM, ITAM, CMDB, IdM, RODO, GDPR, SAM

Błyskawiczna analiza i optymalizacja wykorzystania oprogramowania

Rozwiązanie prezentuje dokładne informacje o tym jak używane jest oprogramowanie w organizacji. Dzięki bilansom przedstawionym w zrozumiały, graficzny sposób, firma może planować zakupy licencji na oprogramowanie tylko dla osób, dla których rzeczywiście jest ono potrzebne. 

Funkcje rozwiązania SAM

LOG Plus-SAM

Licencja na rozwiązanie SAM - zarządzanie licencjami

Produkty dostępne w wybranym zakresie licencji to SAM, SAM for ITS (SAP, Oracle, IBM).

Parametry niezbędne do wyceny rozwiązania

Liczba użytkowników
Użytkownik Oprogramowania to każdy pracownik, który posiada konto w domenie lub jest zaewidencjonowany w bazie CMDB. Użytkownik na podstawie przypisanych mu ról i uprawnień może mieć dostęp do swoich zasobów, tj. komputera, oprogramowania, telefonu i innych, a także zakładać zgłoszenia oraz mieć do nich dostęp (jeżeli firma posiada rozwiązanie ITSM). Użytkownik oprogramowania może także posiadać prawa Administratora Biznesowego, ale nie jest Administratorem Systemowym.
Liczba agentów na komputery Windows
Liczba komputerów z systemem Windows, monitorowanych przez agenta.
Liczba agentów na serwery Windows
Liczba serwerów z systemem Windows Server, monitorowanych przez agenta.
Liczba agentów na serwery Linux/Unix
Liczba serwerów z systemem Unix/Linux, skanowanych przez skrypt.
Liczba systemów informatycznych
Parametr jest opcjonalny i służy do wyliczenia kosztu modułu SAM for ITS.
Jako system informatyczny należy rozmieć każdy system centralny, w wersji produkcyjnej, przedprodukcyjnej oraz testowej, udostępniany użytkownikom np.: AD, Exchange, Sharepoint, systemy klasy ERP itp.
Liczba zasobów typu licencja
Parametr jest wymagany do wyliczenia ilości roboczogodzin pracy konsultanta przy usłudze wdrożenia modułu SAM w zakresie wprowadzenia licencji do bazy CMDB.
Jako parametr należy rozumieć każdy jeden zasób typu licencja, który zostanie wprowadzony do bazy CMDB.
Liczba reguł działania domen i oprogramowania
Parametr jest wymagany do wyliczenia ilości roboczogodzin pracy konsultanta. Czas konfiguracji i testów jednej reguły wynosi ok. 2h pracy konsultanta.
Jako parametr należy rozumieć, każdą jedną pozycję reguły dodaną do systemu przez Wykonawcę w ramach wdrożenia usługi SAM. Parametr jest nie jest wymagany do realizacji podstawowego zakresu usługi SAM.
Lista oprogramowania

Sprawdź jak LOG Plus może odpowiedzieć na potrzeby Twojej firmy, korzystając z bezpłatnych konsultacji.