Service Desk - zarządzanie zgłoszeniami, usługami i procesami

LOG Plus Service Desk oferuje m.in. zupełnie nową jakość zarządzania zgłoszeniami w Twojej firmie. System ułatwia przyjmowanie i kategoryzowanie zgłoszeń, a każdy etap wynikający z incydentu przebiega sprawnie i jest szybko rozwiązywany. Service Desk w LOG Plus zapewnia ciągłość pracy organizacji i ograniczenie kolejkowania działu technicznego. Dodatkowo narzędzie pozwala na skuteczne zarządzanie usługami i procesami IT.

LOG Plus-helpdeskLOG Plus-helpdeskLOG Plus-helpdesk
helpdesk

Łatwość obsługi (ocena użytkowników w skali 1-5)

helpdesk

Liczba gotowych procesów w paczce startowej

helpdesk

Ilość zgłoszeń jakie system może przetworzyć rocznie

W czym rozwiązanie ITSM może Ci pomóc?

Sprawna komunikacja między użytkownikami a Działem IT

W tym materiale video pokazujemy jak zarządzać zgłoszeniami, jak budować katalog spraw, procesy biznesowe oraz jak zarządzać usługami i procesami. Dowiesz się, jak za pomocą rozwiązania ITSM w oprogramowaniu LOG Plus możesz usprawnić komunikację pomiędzy Działem IT, a użytkownikami.

Odtwórz film na temat LOG Plus-ITSM
LOG Plus-Vision Express_logotyp_white

„W zakresie inwentaryzacji, ewidencji zasobów IT oraz realizacji zgłoszeń helpdesk przed długi czas korzystaliśmy z narzędzia opensource (GLPI). Ze względu na wzrost naszej organizacji z czasem pojawiła się potrzeba wdrożenia rozwiązania bardziej intuicyjnego, a przede wszystkim takiego, które umożliwiało interakcję z użytkownikami. W związku z tym w połowie 2016 zdecydowano o wdrożeniu oprogramowania dostarczanego przez firmę LOG Systems.(…) Wdrożenie oprogramowania pozwoliło uporządkować ewidencję zasobów IT, ich konfigurację, a przede wszystkim umożliwiło wdrożenie narzędzia Helpdesk w całej organizacji. W ubiegłym roku podjęliśmy kroki do rozszerzenia wykorzystania modułu LOG HD o inne działy w firmie, takie jak: finanse, księgowość, dział prawny, HR, czy administracja. Uporządkowaliśmy i zoptymalizowaliśmy procedury związane z realizacją zgłoszeń, włączając w to kanały komunikacji. Efektem jest globalny obraz tego, co „boli” pracownika, czyli jakie problemy zgłasza. Dodatkowo kadra managerska ma komplet danych dotyczących realizowany zadań, łącznie z raportami o czasie realizacji zgłoszeń (SLA) i ich jakości. (…)”

Tomasz Plebański,
IT Support Manager

LOG Plus-HelpdeskLOG Plus-HelpdeskLOG Plus-Helpdesk

Najprostsza realizacja zgłoszeń

Zgłoszenia w LOG Plus Service Desk pozwalają na sprawną obsługę spraw w organizacji. Przepływ zgłoszeń jest oparty na procesach, definiowanych według obowiązujących w organizacji standardów. W panel zgłoszenia wbudowano cykl życia z funkcjami czatu, filtrowania danych, dodawania załączników oraz notatek prywatnych. Dodatkowo widoczny jest każdy z etapów realizacji procesu wraz z informacją o aktualnym stanie i czasie realizacji.

Budowanie procesów biznesowych firmy nigdy nie było tak proste

Graficzny edytor umożliwia w proste i przejrzyste projektowanie i konfigurowanie przepływów oraz akcji w procesie. Można określać parametry akceptacji, dodawać formularze, tworzyć podprocesy. W efekcie, wykonywane przez użytkowników czynności związane z procesami odbywa się według scenariusza zgodnego ze standardami organizacji.

LOG Plus-HelpdeskLOG Plus-HelpdeskLOG Plus-Helpdesk
LOG Plus-HelpdeskLOG Plus-HelpdeskLOG Plus-Helpdesk

Organizacja czasu pracy wszystkich pracowników

Zarządzanie zadaniami umożliwia wprowadzenie organizacji czasu pracy dla siebie i podwładnych. Zadania mają swoje kategorie i priorytety i mogą tworzyć relacje z innymi zasobami. Każde zadanie posiada swój cykl życia, na którym zapisane są wszystkie zmiany i akcje podjęte na zadaniu. Listę zadań można otworzyć z dowolnego miejsca w aplikacji. Zadania są zintegrowane z Kalendarzem pracy.

Funkcje rozwiązania ITSM

LOG Plus-ITSM

Licencja na rozwiązanie ITSM - zarządzanie zgłoszeniami​

Produkt dostępny w wybranym zakresie licencji to Helpdesk Standard, Zarządzanie Procesami, Zarządzanie Usługami

Parametry niezbędne do wyceny rozwiązania

Liczba użytkowników
Użytkownik Oprogramowania to każdy pracownik, który posiada konto w domenie lub jest zaewidencjonowany w bazie CMDB. Użytkownik na podstawie przypisanych mu ról i uprawnień może mieć dostęp do swoich zasobów, tj. komputera, oprogramowania, telefonu i innych, a także zakładać zgłoszenia oraz mieć do nich dostęp (jeżeli firma posiada rozwiązanie ITSM). Użytkownik oprogramowania może także posiadać prawa Administratora Biznesowego, ale nie jest Administratorem Systemowym.
Liczba operatorów Helpdesk
Jako operatora Helpdesku należy rozumieć osobę pracującą ze zgłoszeniami i realizującą zgłoszenia. Operatorem Helpdesk nie jest osoba akceptująca wnioski, będąc tylko członkiem grupy akceptacyjnej.
Liczba grup użytkowników Helpdesk
Parametr jest opcjonalny i służy do wyliczenia ilości roboczogodzin pracy konsultanta. Czas konfiguracji i testów jednej grupy wynosi ok. 0,5h x liczba procesów w których bierze udział pracy konsultanta
Jako grupę użytkowników Helpdesk należy rozmieć zbiór osób pracujących w danej grupie, która może realizować zadania Helpdesku.
Liczba procesów typu wniosek
Parametr jest opcjonalny i służy do wyliczenia ilości roboczogodzin pracy konsultanta. Czas konfiguracji i testów jednego procesu wraz z formularzami i regułami biznesowymi wynosi ok. 8h pracy konsultanta.
Jest to suma nowych procesów typu wniosek np. wniosek o dostęp do… itp., które mają być zbudowane na podstawie dokumentacji przekazanej przez Zamawiającego. Suma nie dotyczy procesów standardowych zawartych w oprogramowaniu.
Liczba procesów typu incydent
Parametr jest opcjonalny i służy do wyliczenia ilości roboczogodzin pracy konsultanta. Czas konfiguracji i testów jednego procesu wraz z formularzami i regułami biznesowymi wynosi ok. 8h pracy konsultanta.
Jest to suma nowych procesów typu incydent, które mają być zbudowane na podstawie dokumentacji przekazanej przez Zamawiającego. Suma nie dotyczy procesów standardowych zawartych w oprogramowaniu.
Liczba procesów typu zmiana
Parametr jest opcjonalny i służy do wyliczenia ilości roboczogodzin pracy konsultanta. Czas konfiguracji i testów jednego procesu wraz z formularzami i regułami biznesowymi wynosi ok. 16h pracy konsultanta.
Jest to suma procesów typu zmiana np. zmiana standardowa itp., które mają być zbudowane na podstawie dokumentacji przekazanej przez Zamawiającego. Suma nie dotyczy procesów standardowych zawartych w oprogramowaniu.
Liczba procesów typu problem
Parametr jest opcjonalny i służy do wyliczenia ilości roboczogodzin pracy konsultanta. Czas konfiguracji i testów jednego procesu wraz z formularzami i regułami biznesowymi wynosi ok. 16h pracy konsultanta.
Jest to suma procesów typu problem np. problem z usługą itp., które mają być zbudowane na podstawie dokumentacji przekazanej przez Zamawiającego. Suma nie dotyczy procesów standardowych zawartych w oprogramowaniu.
Liczba umów SLA
Parametr jest opcjonalny i służy do wyliczenia ilość roboczogodzin pracy konsultanta. Czas konfiguracji jednej pozycji w rejestrze wynosi 1h pracy konsultanta.
Jest to suma wszystkich umów SLA, które mają być zbudowane na podstawie dokumentacji przekazanej przez Zamawiającego.

Sprawdź jak LOG Plus może odpowiedzieć na potrzeby Twojej firmy, korzystając z bezpłatnych konsultacji.