Wdrożenie sytemu IT – czemu budzi tyle obaw? 

Wdrożenie sytemu IT – czemu budzi tyle obaw?

Wprowadzanie nowego systemu informatycznego do przedsiębiorstwa to proces, który nierzadko wzbudza mieszane uczucia wśród zaangażowanych stron. Choć nowoczesne rozwiązania IT mają rewolucjonizować i usprawniać funkcjonowanie firm, to jednak stanowią spore wyzwanie organizacyjne i niejednokrotnie wymagają dużych nakładów pracy i finansów. A skoro mamy już zainwestować czas i pieniądze, warto zastanowić się jak podejść do tego procesu i jakich błędów unikać, aby wdrożenie systemu IT przyniosło końcowy sukces, w postaci efektywnego i niosącego korzyści rozwiązania.  

Wdrożenie systemu informatycznego

Wdrożenie systemu informatycznego w przedsiębiorstwie to wieloetapowy proces, którego celem jest wprowadzenie nowego, dostosowanego narzędzia, które będzie odzwierciedlało potrzeby i wymagania firmy. Jest to strategiczna decyzja, która może znacząco wpłynąć na efektywność, konkurencyjność i innowacyjność przedsiębiorstwa.  

Wdrożenie systemu IT to proces dynamiczny, który wymaga zaangażowania zarządu, pracowników i dostawców technologii. Sukces tego procesu zależy od starannego planowania, skutecznego zarządzania oraz zdolności adaptacji do nowych technologii i procesów w organizacji. Aby skutecznie przez niego przejść należy wyeliminować ewentualne błędy i problemy i minimalizować zagrożenia.  

Warto również zaznaczyć, że wdrożenie systemu IT służącego do zarządzania firmą i zasobami to nie tylko uproszczenie i automatyzacja pracy, czy optymalizacja kosztów, ale również istotny wpływ na aspekt ludzki. Oprócz zasobów i działania infrastruktury firmy należy skupić się również na pracownikach i strukturze organizacyjnej, ponieważ wdrożenie systemu informatycznego wiąże się również z ich aktywnym zaangażowaniem, szkoleniami i adaptacją do nowych technologii.  

System informatyczny jako niepotrzebny koszt czy dobra inwestycja?

Wdrożenie systemu informatycznego w rozumieniu wdrożenia nowych rozwiązań lub rozbudowa istniejących o nowe funkcje, przedsiębiorstwa traktują jako generowanie kosztów. Jednak perspektywa ta wymaga szerszego spojrzenia, zważywszy na potencjalne długoterminowe korzyści, jakie może przynieść. Wdrożenie systemu IT powinno być postrzegane jako inwestycja, która wynika z realnych potrzeb, chociażby zapewnienia bezpieczeństwa organizacji czy obsługę procesów.  

W odpowiednio poprowadzonym procesie, wdrożenie systemu informatycznego stanie się strategiczną inwestycją, przynoszącą zwroty w postaci poprawy efektywności, zwiększenia konkurencyjności i lepszej adaptacji do dynamicznie zmieniającego się otoczenia biznesowego i technologicznego.  

Mając na uwadze fakt, że obecni dostawcy w kontekście nabywania oprogramowania i sposobu jego dostarczania dają wiele możliwości można założyć, że w zasadzie każda organizacja jest w stanie zakupić rozwiązanie na miarę swoich potrzeb i możliwości finansowych.  

To kto ma wdrożyć ten system IT?  

Odpowiedzialność za wdrożenie systemu informatycznego leży nie tylko w gestii działów IT. Wymaga zaangażowania różnych osób w tym przedstawicieli pracowników, a także kierownictwa i wyznaczonych koordynatorów odpowiedzialnych za projekt. Dział IT odgrywa oczywiście kluczową rolę w selekcji, implementacji i utrzymaniu systemu, ale skuteczne wdrożenie to proces złożony, który wymaga współpracy.  

Komunikacja między działami, odpowiednie przygotowanie pracowników do zmiany oraz zrozumienie specyfiki i celów przedsiębiorstwa przez wszystkie zainteresowane strony są kluczowe dla efektywnego wdrożenia systemu IT. Tylko poprzez holistyczne podejście, uwzględniające różnorodne potrzeby i perspektywy, organizacja może osiągnąć pełne korzyści płynące z nowoczesnych rozwiązań informatycznych. 

Najczęstsze problemy przy wdrażaniu SI, których należy unikać

Wdrożenie systemów informatycznych to proces skomplikowany, który wiąże się z wieloma wyzwaniami. Aby zwiększyć szanse na sukces, warto zwrócić uwagę na kilka kluczowych błędów, których należy unikać: 

 1. Niedostateczna analiza potrzeb - brak lub słaba analiza procesów biznesowych, potrzeb organizacji i posiadanych zasobów oraz niski a nawet żaden wpływ na nowe rozwiązanie pracowników kocowych. 
 2. Brak zaangażowania odpowiednich osób - m.in. managera projektu, kadry kierowniczej oraz brak zespołu projektowego. 
 3. Niewłaściwe podejście do zmiany - nieprawidłowe planowanie i zarządzanie procesem zmiany może skutkować oporem i niezadowoleniem pracowników, trudnościami w adaptacji do nowego systemu oraz utratą efektywności. 
 4. Zbyt mała uwaga na szkolenia - niedostateczne przygotowanie pracowników do obsługi nowego systemu może prowadzić do błędów w pracy, spadku wydajności oraz frustracji w zespole. 
 5. Niewłaściwa ocena kosztów - błędna prognoza kosztów wdrożenia, niedoszacowanie nakładów finansowych, czy pominięcie ukrytych kosztów może wpływać negatywnie na budżet i finalny sukces projektu. 
 6. Nieprawidłowy wybór dostawcy - należy mieć na uwadze, że nie każda firma zapewni organizacji odpowiednie oprogramowanie oraz warunki współpracy.  
 7. Wybór zbędnych funkcji w systemie - decyzja o włączeniu zbędnych funkcji do systemu może zwiększyć koszty wdrożenia oraz wprowadzić zbędne utrudnienia w korzystaniu z systemu.  
 8. Brak analizy ryzyka - ignorowanie analizy ryzyka może prowadzić do nieprzewidzianych problemów w trakcie wdrożenia, takich jak opóźnienia, nadmierne koszty czy braki w funkcjonalności systemu. 
 9. Zmiany koncepcji funkcjonalnej w trakcie projektu - nagłe zmiany w koncepcji funkcjonalnej podczas trwania projektu mogą prowadzić do niejasności, opóźnień i dodatkowych kosztów. 

      6 podstawowych etapów wdrażania systemów informatycznych - czyli od czego zacząć?

      Wdrożenie systemu informatycznego to kompleksowy proces, który można podzielić na kilka kluczowych etapów. Oto sześć podstawowych kroków wdrażania systemów informatycznych: 

      Analiza i Planowanie: 

      • Analiza potrzeb, czyli dokładne zrozumienie wymagań i celów przedsiębiorstwa. Rozmowy z interesariuszami, identyfikacja problemów oraz ocena, w jaki sposób nowy system może przyczynić się do rozwiązania istniejących wyzwań. 
      • Planowanie projektu, czyli opracowanie szczegółowego planu wdrożenia, określenie zasobów, budżetu i harmonogramu, a także przypisanie odpowiedzialności dla poszczególnych zadań. 

      Wybór Systemu: 

      • Analiza dostępnych rozwiązań. Przegląd różnych systemów dostępnych na rynku, zidentyfikowanie tych, które najlepiej odpowiadają potrzebom organizacji. 
      • Analiza dostawców systemów, uwzględniająca ich doświadczenie, referencje, obsługę posprzedażową oraz zdolność do dostosowania systemu do indywidualnych wymagań firmy. 

      Projektowanie Systemu: 

      • Szczegółowe określenie funkcji i modułów systemu, uwzględniając specyficzne potrzeby organizacji. 
      • Testy rozwiązania w celu weryfikacji i uzyskania opinii od użytkowników przed pełną implementacją. 

      Implementacja: 

      • Instalacja i konfiguracja infrastruktury technicznej. Fizyczna instalacja systemu na serwerach organizacji oraz konfiguracja według określonych wymagań. 
      • Przeniesienie danych z istniejących systemów do nowego, aby umożliwić płynne przejście do nowego środowiska. 

      Szkolenie i Testowanie: 

      • Przygotowanie programu szkoleń dla pracowników, obejmujące zarówno użytkowników końcowych, jak i personel techniczny. 
      • Przeprowadzenie różnorodnych testów, takich jak testy jednostkowe, testy integracyjne i testy akceptacyjne, aby upewnić się, że system działa zgodnie z oczekiwaniami. 

      Wdrożenie i Utrzymanie: 

      • Etap wdrożenia systemu w pełni, który obejmuje przejście od starego systemu do nowego. 
      • Regularne monitorowanie funkcjonowania systemu, identyfikacja ewentualnych problemów oraz świadczenie wsparcia technicznego. Regularne aktualizacje i utrzymanie systemu w zgodzie z najnowszymi standardami i wymaganiami. 

      Podsumowanie

      Proces implementacji nowego systemu informatycznego jest nieodłącznie związany z szeregiem wyzwań, które mogą budzić obawy wśród przedsiębiorstw. Kluczowym czynnikiem jest potrzeba dokładnej analizy i zrozumienia zarówno potrzeb organizacji, jak i potencjalnych korzyści płynących z nowych technologii. Obawy związane z kosztami, zmianami w organizacji, czy możliwościami niepowodzenia projektu są naturalne, ale mogą być zminimalizowane poprzez odpowiednie przygotowanie, skuteczne zarządzanie zmianą, a także zaangażowanie wszystkich zainteresowanych stron. Wdrożenie systemu IT, mimo swoich potencjalnych trudności, stanowi istotną inwestycję w przyszłość przedsiębiorstwa, zwiększając jego konkurencyjność, efektywność i zdolność do adaptacji do zmieniającego się otoczenia biznesowego. Warto podkreślić, że świadome podejście, staranne planowanie i skuteczna komunikacja są kluczowe dla sukcesu procesu wdrażania systemu informatycznego.

      Wdrożenie sytemu IT - LOG Plus
      Angelika

      Angelika

      Marketing Team, LOG Plus
      Podziel się tym wpisem:
      LinkedIn
      Twitter
      Facebook
      Email

      Zobacz nasz najnowszy odcinek!

      Videocast na temat dyrektywy NIS2 i cyberbezpieczeństwa