CMDB – skuteczne zarządzanie usługami IT

CMDB – skuteczne zarządzanie usługami IT

Zastanawiasz się czym jest CMDB i dlaczego jeszcze o tym nie słyszałeś? Choć to pojęcie z gruntu IT, to wcale nie musisz pracować w dziale technicznym, aby zrozumieć jakie szanse i zagrożenia są z nim związane. Firmy posiadają wiele zróżnicowanych baz danych i często bagatelizują prowadzenie i aktualizację bazy konfiguracji, czyli CMDB. Tymczasem zaniedbanie tych działań może prowadzić do poważnych problemów w świadczeniu usług przez Twoją firmę. Dlaczego CMDB jest tak ważną częścią skutecznego zarządzania infrastrukturą IT?

Czym jest CMDB - istotna dla procesów ITIL baza konfiguracji

Baza konfiguracji, w skrócie CMDB (ang. Configuration Management DataBase) to istotny element procesu zarządzania usługami IT. CMDB to najprościej mówiąc relacyjna baza danych, zawierająca wszystkie istotne szczegóły o każdym elemencie konfiguracji (Configuration Item, CI) oraz o sprzęcie i komponentach oprogramowania wykorzystywanych w usługach IT, a także o samych usługach. Element konfiguracji to według definicji komponent usługi, element infrastruktury lub inny obiekt, którym można zarządzać.

Taka lista zasobów jest szczególnie ważna ze względu na relacje pomiędzy poszczególnymi elementami konfiguracji. Dostęp do informacji o zapisach konfiguracji podczas ich cyklu życia jest dla firm kluczowy, by stać się liderem w świadczeniu usług IT.

Równie ważnym elementem CMDB jest konfiguracja podstawowa (Configuration Baseline), która odnosi się do produktu lub systemu w konkretnym momencie jego działania. Obejmuje ona strukturę i szczegóły produktu, gwarantując jego późniejszą odbudowę. Jest również punktem odniesienia do ciągłego rejestrowania cyklu życia zapisów konfiguracji.

Należy również pamiętać, że baza konfiguracji jest zależna od wielu innych procesów, m.in. od zarządzania incydentami, problemami, zmianą, pojemnością, ciągłością działania. Wszystkie te procesy wykorzystują informacje i relacje zawarte w CMDB. Baza konfiguracji jest istotna dla procesów ITIL, które pozwalają usystematyzować działanie komórek IT i zapewnić wysoką jakość dostarczanych usług.

Korzystanie z bazy konfiguracji a posiadanie wiedzy o niej, to zupełnie inne kwestie. Najczęstszy powód problemów w świadczeniu usług to niestety brak świadomości o możliwościach CMDB.

Nie tylko CMDB. Potrzeba systemu do zarządzania zasobami i konfiguracją

Pamiętajmy, że CMDB jest sercem systemu do zarządzania zasobami i konfiguracją. Profesjonalny system stanowi dla firmy repozytorium danych o zasobach i usługach IT, a także informacje o zatwierdzonej konfiguracji. System zapewnia automatyzację procesów wykrywania i identyfikacji zasobów, zarządzania cyklem życia zasobów, zarządzania zmianami i wydaniami.

Zarządzanie zasobami IT stanowi wyzwanie dla każdej organizacji, która chce efektywnie kierować świadczonymi usługami oraz optymalizować koszty posiadanych zasobów. Pamiętaj, że prowadząc firmę lub będąc tylko pracownikiem, nie unikniesz zmian, które zachodzą w środowiskach i systemach. Najważniejsze jest umiejętne panowanie nad nimi w bazie konfiguracji.

Nieprawidłowe dane w CMDB mogą przekładać się na błędy we wdrażaniu i wprowadzaniu zmian na środowiskach produkcyjnych, deweloperskich, czy testowych. A to z kolei przesuwa termin dostarczenia nowych aplikacji i usług. Aby zapobiegać takim sytuacjom, firmy coraz częściej sięgają po CMDB oraz system do zarządzania zasobami i konfiguracją. Tylko wykorzystując oba te elementy, można z powodzeniem zarządzać zasobami IT.

Jak prowadzić i aktualizować CMDB?

Proces przeprowadzenia pierwszej inwentaryzacji może być trudny i pracochłonny, w zależności od tego, czy posiadamy kilkaset zasobów, czy kilka tysięcy. Jednak pamiętajmy, że jest to jednorazowe działanie, które następnie sprowadza się do aktualizacji danych. W tym obszarze firmy wspomagają się narzędziami do automatycznego pobierania aktualizacji informacji o zasobach w CMDB.

Moduł CMDB (Grupa ITAM) w LOG Plus - Relacyjna Baza Danych

Wybierając oprogramowanie LOG Plus (od producenta LOG Systems) sam decydujesz, jak je skonfigurować. Powinniśmy wskazać wszystkie zasoby, które mają istotny wpływ na kierowanie usługami. System w licencji podstawowej posiada funkcje, m.in. zarządzanie zasobami, usługami i pracownikami. Wybierając dodatkowo w Module CMDB w LOG Plus, masz możliwość rozszerzenia oprogramowania o zarządzanie:

 • zasobami sieciowymi;
 • zasobami mobilnymi;
 • zasobami typu monitor;
 • zasobami typu drukarka;
 • zasobami typu karta SIM;
 • zasobami typu modem;
 • zasobami typu nośnik danych;
 • innym sprzętem;
 • fakturami;
 • umowami;
 • gwarancjami;
 • innymi dokumentami;
 • lokalizacjami;
 • pojazdami;
 • innymi zasobami.

Warto podkreślić jeszcze, że posiadanie Modułu CMDB niewiele da, gdy będziemy lekceważyć kwestie prowadzenia i aktualizacji bazy CMDB. Tylko bieżące uzupełnianie informacji o zapisach konfiguracji podczas ich cyklu życia, pozwala w pełni wykorzystać potencjał Modułu CMDB.

Rafał

Rafał

Dyrektor Techniczny
Podziel się tym wpisem:
LinkedIn
Twitter
Facebook
Email

Zobacz nasz najnowszy odcinek!

Videocast na temat dyrektywy NIS2 i cyberbezpieczeństwa