LOG Plus-referencje-Sitech

5 sierpnia 2021

Sitech

Leszek Kosiorek, Specjalista ds. systemów serwerowych i baz danych 

Z oprogramowania dostarczanego przez spółkę LOG Systems korzystamy od 2015 roku. Wiodącymi powodem wdrożenia systemu była potrzeba zarządzania zasobami (Asset Management)  oraz kontrola nad licencjami. W procesie decyzyjnym brane były pod uwagę cena narzędzia oraz jego zakres funkcjonalny, który miał spełnić potrzeby firmy. Dodatkowym atutem za wyborem rozwiązania LOG był fakt, że jest to produkt polskiego dostawcy, który dostosowany jest do potrzeb naszego rynku. Producent oferuje wsparcie w zakresie wdrożenia, szkoleń oraz dostosowania rozwiązania do indywidualnych potrzeb organizacji.

Wdrożenie narzędzia LOG pozwoliło nam na określenie kierunku rozwoju organizacji m.in. w stosunku do polityki zarządzania licencjami oraz kosztów ponoszonych na licencje. Traktujemy to jako proces ciągłego udoskonalania, w którym LOG dostarcza nam kluczowych danych w tym zakresie. Dodatkowo mamy pełną kontrolę nad zasobami (assetami). Narzędzie ułatwiło nam także zarządzanie sprzętem leasingowym, jego wymianą i zamawianiem.

W 2018 roku spółka zdecydowała o rozszerzeniu narzędzia LOG o moduł Rejestry RODO. Dzięki temu organizacja zyskała wsparcie w zakresie spełnieniu wymogów unijnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, z którego korzysta zespół ochrony danych oraz IOD.

Nasza firma kilkukrotnie korzystała z dodatkowych usług świadczonych przez LOG Systems . Były to wdrożenie systemu, szkolenia (transfer wiedzy) oraz dostosowanie raportów dostępnych w systemie na potrzeby SITECH. Korzystamy także ze wsparcia technicznego (maintenance), dzięki czemu mamy możliwość zgłaszania problemów oraz potrzeb, które realizowane są w możliwie najkrótszym czasie.

Współpracę z firmą LOG Systems, dostarczane produkty i świadczone usługi oceniam bardzo dobrze.

Wypróbuj w pełni funkcjonalną wersję demonstracyjną, zawierającą wszystkie rozwiązania LOG Plus.