LOG Plus-referencje-Prokuratura Krajowa

8 listopada 2021

Prokuratura Krajowa

Jacek Kołkowski / Informatyk – Biuro Informatyzacji i Analiz

„Oprogramowanie LOG Plus zostało zakupione w 2019 roku w celu liczenia licencji i mierzenia poziomu użycia oprogramowania. Wcześniej informacje te były zbierane szczątkowo, rozproszone w wielu miejscach, dlatego celem wdrożenia było ich zcentralizowanie i ujednolicenie. Narzędzie pomaga usystematyzować wiedzę dotyczącą posiadanych licencji, przeprowadzić pełen audyt i przydatne jest w momencie planowania zakupów nowych produktów. LOG Plus pozwala także na wykrycie zaległości licencyjnych oraz zapobieganie ewentualnym niezgodnościom, co ma wpływ na bezpieczeństwo infrastruktury.

Wdrożenie oprogramowania było nieskomplikowane i odbyło się częściowo zdalnie. LOG Plus to narzędzie elastyczne i wielopoziomowe, które ułatwia wiele tematów. W przyszłości jego wykorzystanie będzie brane pod uwagę także na innych płaszczyznach.”

Wypróbuj w pełni funkcjonalną wersję demonstracyjną, zawierającą wszystkie rozwiązania LOG Plus.