LOG Plus-referencje-Mostostal Puławy

24 września 2021

Grupa Kapitałowa Mostostal Puławy

Marek Konopacki / Administrator Sieci

„Oprogramowanie LOG wspiera działy IT Grupy Kapitałowej Mostostal Puławy od 2015 roku, kiedy to pojawiła się potrzeba scalenia informacji w jednym systemie, który pokazywałby stan całej infrastruktury. Wyzwaniem było monitorowanie sieci, w tym alerty bezpieczeństwa oraz monitoring tego, co dzieje się na komputerze – kto go używa, jakie oprogramowanie jest zainstalowane i w jaki sposób jest ono wykorzystywane, a także ogólne wsparcie użytkowników. Podczas wyboru oprogramowania LOG wyróżnił się jako rozwiązanie o najbardziej szerokim zakresie inwentaryzacji, a dodatkowym atutem był fakt, że dodawanie informacji nie wymaga instalacji agenta. Przewagą był także stosunek ceny do możliwości pokrycia potrzeb, między innymi: raporty, kontrola logowań oraz HelpDesk.

Funkcjonalnością, z której głównie korzystamy jest widok zasobów, inwentaryzacja sprzętu i kontrola jego lokalizacji. LOG sprawił, że proces częstego przekazywania sprzętu pomiędzy użytkownikami stał się transparentny – pozwala panować nad sytuacją, a nie się do niej dostosowywać. Wcześniej, aby dokonywać aktualizacji sprzętu należało jechać na miejsce zlecenia, a teraz wszystko odbywa się natychmiastowo i zdalnie, za pomocą skryptów, również pomoc użytkownikom jest świadczona na odległość.

Samo wdrożenie oprogramowania odbyło się sprawnie, a użytkowanie ułatwia dobra dokumentacja. Kontakt z suportem jest sporadyczny, ale jeżeli już konieczny to problemy rozwiązywane są szybko.”

Wypróbuj w pełni funkcjonalną wersję demonstracyjną, zawierającą wszystkie rozwiązania LOG Plus.