LOG Plus-referencje-Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Krakowie

14 czerwca 2021

Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Krakowie

Konrad Rajca, Kierownik Zespołu Obsługi Informatycznej

Ze względu na obsługę kilku lokalizacji przez Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Krakowie pojawiła się potrzeba ewidencji zasobów w jednym systemie informatycznym. Po przeprowadzeniu rozeznania na rynku producentów oraz testach wersji demonstracyjnej, w 2016 roku zdecydowaliśmy o zakupie systemu LOG. Narzędzie rozwiązało pierwotny problem i pozwoliło na ewidencję zasobów sprzętowych z przypisaniem parametrów takich jak: numer IP, numer seryjny, a także powiązanie sprzętu z dokumentami np. gwarancyjnymi.

Efektem wdrożenia oprogramowania dostarczanego przez spółkę LOG Systems jest uporządkowanie wszystkich zasobów sprzętowych i sieciowych oraz pełna kontrola nad nimi (nie tylko przez dział IT, ale także księgowość). Ponadto system LOG umożliwia pracownikom IT ośrodka na zdalna pomoc pracownikom organizacji.

Oceniam bardzo dobrze narzędzie LOG oraz współpracę z firmą LOG Systems. Zarówno kontakt handlowy jak i wsparcie techniczne jest zawsze na wysokim poziomie.

Wypróbuj w pełni funkcjonalną wersję demonstracyjną, zawierającą wszystkie rozwiązania LOG Plus.