LOG Plus-referencje-CEZ Polska

24 lutego 2022

CEZ Polska

Piotr Żuradzki, Szef Zespołu Wsparcia i Usług ICT

Jednym z zadań w powstałym  w Grupie CEZ Centrum Usług Wspólnych ICT, jest nadzór i rozliczanie kosztów ponoszonych na zarządzanie sprzętem informatycznym przez wszystkie spółki w Grupie CEZ w Polsce. Początkowo wykorzystywane narzędzia jak arkusze kalkulacyjne, a kolejno autorskie rozwiązanie na bazie SQL i PHP, z czasem stały się nieefektywne. Rozwiązania te nie posiadały aktywnego agenta, który monitorowałby stan urządzeń i oprogramowania zainstalowanego na sprzęcie i miały bardzo ograniczoną funkcjonalność sprowadzającą się do ręcznej ewidencji. Dlatego jednym z pierwszych projektów jakie realizowałem w zespole IT w Grupie CEZ w Polsce było uporządkowanie i ewidencja wszystkich zasobów informatycznych.

W 2015 roku rozpoczęliśmy poszukiwanie komercyjnego rozwiązania, a za wytyczne przyjęliśmy m.in. funkcje umożliwiające ewidencję zasobów, audyt oprogramowania, a także raportowanie na potrzeby rozliczeń kosztów obsługi informatycznej do innych spółek należących do Grupy CEZ w Polsce. W fazie testów rozważaliśmy 4 systemy, jednak o wyborze  systemu LOG zdecydowała funkcjonalność do rozliczania licencji, która wybijała się na tle konkurencji. I tak od maja 2015 roku wykorzystujemy dostarczane przez spółkę LOG Systems oprogramowanie LOG.

Efektem wdrożenia oprogramowania LOG w naszej organizacji było spełnienie wszystkich początkowych potrzeb, tj. uporządkowanie kwestii ewidencji zasobów wraz z ich przypisaniem do użytkowników końcowych i lokalizacji, a także sprawniejsze zarządzanie stanem oprogramowania i zgodności licencji zakupionych vs. instalacji. Dodatkowo system LOG wykorzystujemy obecnie do rozliczania kosztów obsługi informatycznej oraz planowania budżetu na realizację tych działań. LOG dostarcza nam w tym zakresie kluczowych informacji, a wprowadzony model usługowy (zasoby dyskowe, skrzynka pocztowa, czy serwer dedykowany to tylko kilka przykładów) pozwala na precyzyjne rozliczanie kosztów per użytkownik i per spółka w Grupie CEZ w Polsce. Raporty kosztowe są generowane automatycznie i dostarczane m.in. do Działu Księgowości. Wspomniane planowanie budżetu wspomagane jest przez możliwość zbierania w systemie informacji o terminach gwarancji, kwotach zakupów, konieczności wznawiania supportu, czy sprzęcie do utylizacji.

Dobrze oceniam działalność spółki w zakresie prowadzonych szkoleń, webinarów, wsparcia technicznego i handlowego. Polecam współpracę z LOG Systems oraz dostarczane oprogramowanie LOG.

Wypróbuj w pełni funkcjonalną wersję demonstracyjną, zawierającą wszystkie rozwiązania LOG Plus.