Dziękujemy!

Dane rejestrowe

LOG Plus sp. z o.o.
ul. Powstańców Śląskich 9,
53-332 Wrocław

NIP: 8992913706
KRS: 0000941047
REGON: 520762351

Nasze biuro

Adres korespondencyjny:

ul. Wyścigowa 56G/3E,
53-012 Wrocław

Administrator danych

Administratorem danych jest LOG Plus sp. z o.o. Kontakt mailowy możliwy poprzez e-mail: info@logplus.pl lub adres korespondencyjny (dane rejestrowe spółki).

W każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych, skontaktuj się z Inspektorem Ochrony Danych, kontakt możliwy jest poprzez e-mail: iod@log-systems.com

Obserwuj nas: